Het Veiligheidsladder certificatieschema

Certificering voor een trede van de Veiligheidsladder wordt gedaan met behulp van het certificatieschema.

Veiligheidsladder certificatieschema
Rob Enzlin
Rob Enzlin
Adviseur

Rob Enzlin is Adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. Het opdoen en doorgeven van kennis op het gebied van kwaliteit en veiligheid loopt als een rode draad door zijn leven. Daarmee tilt hij graag klanten naar een hoger niveau!

rob@certificeringsadvies.nl

Het aantal bedrijfsongevallen neemt jaarlijks nog altijd toe. Reden genoeg voor bedrijven om meer aandacht te besteden aan veiligheid en veiligheidsbewustzijn. De Veiligheidsladder kan een handig hulpmiddel zijn voor organisaties om het bewust veilig handelen binnen een bedrijf naar een hoger niveau te tillen. De Veiligheidsladder, of ook wel Safety Culture Ladder genoemd, bestaat uit vijf verschillende treden die corresponderen met het niveau van volwassenheid van een organisatie met betrekking tot veiligheid. Voor iedere trede van de Safety Culture Ladder is het mogelijk om jezelf te laten certificeren. Het Veiligheidsladder certificatieschema vormt het kader voor deze certificering. In het certificatieschema zijn alle benodigde eisen, criteria, auditorrichtlijnen en scores opgenomen. In dit blogartikel leggen we uit hoe het certificatieschema precies werkt.

Certificatieschema op basis van zes invalshoeken

Zoals in het blog ‘De Veiligheidsladder treden; de 5 niveaus verklaard’, uitgelegd wordt, verdeelt de Safety Culture Ladder het veiligheidsbewustzijn en -gedrag over 5 verschillende laddertreden. Des te meer verantwoordelijkheid, reflectie en investering op het gebied van veiligheid een organisatie neemt, des te hoger de score op de Veiligheidsladder. De score voor iedere trede van de ladder wordt bepaald op basis van zogenaamde beoordelingscriteria.

Wanneer je een trede van de Safety Culture Ladder certificering wilt behalen, dan krijg je als organisatie te maken met het Veiligheidsladder certificatieschema. Het certificatieschema is gebaseerd op zes invalshoeken, of bedrijfsaspecten, en 18 bijbehorende bedrijfskarakteristieken. Per bedrijfskarakteristiek worden er per trede op de ladder eisen, criteria en richtlijnen bepaald. Dit vormen de beoordelingscriteria op basis waarvan de organisatie wordt beoordeeld. Aan de hand van de totaalbeoordeling is het mogelijk om een Veiligheidsladder certificaat voor een bepaalde trede te behalen.

Veiligheidsladder certificaat: 18 bedrijfskarakteristieken ter beoordeling

Er zijn 18 bedrijfskarakteristieken waarop je bedrijf wordt beoordeeld welke zijn verdeeld over de zes bedrijfsaspecten. Hieronder wordt het Veiligheidsladder certificatieschema visueel weergegeven.

Veiligheidsladder certificatieschema

De Veiligheidsladder bedrijfsaspecten nader verklaard

Een uitleg van de zes verschillende bedrijfsaspecten of invalshoeken van de Veiligheidsladder (Safety Culture Ladder):

Bedrijfsaspect 1: Leiderschap en betrokkenheid

In deze invalshoek wordt bekeken hoe belangrijk veiligheid is binnen een organisatie. Ook wordt daarbij bekeken of er verantwoordelijken zijn aangewezen met betrekking tot (on)veilig werken en of er duidelijke regels zijn die ook worden nageleefd. Daarnaast wordt bekeken of het management zelf het goede voorbeeld geeft en veilig gedrag stimuleert. Tot slot wordt naar de communicatie rondom veiligheid gekeken; spreken medewerkers elkaar aan op (on)veilig gedrag en wordt er gerapporteerd over incidenten?

Bedrijfsaspect 2: Beleid en strategie

Vanuit deze invalshoek wordt bekeken hoe hoog dat veiligheid op de strategische agenda van het bedrijf staat, of dat het een plek heeft in de visie van het bedrijf en of het verweven is in de managementcyclus. Daarnaast wordt beoordeeld of er in wordt gezet op veiligheidsbewustzijn acties binnen de organisatie en of de investeringen in veilig werken worden gezien als investeringen die ook daadwerkelijk bijdragen aan de winst van het bedrijf.

Bedrijfsaspect 3: Organisatie en opdrachtnemers

In bedrijfsaspect drie wordt bekeken hoe men omgaat met opdrachtgevers. Worden zij geselecteerd op basis van veilig gedrag en hun prestaties op het gebied van veiligheid? Datzelfde geldt voor de samenwerkingen met onderaannemers; hoe worden zij geselecteerd? Niet alleen samenwerkingsverbanden worden onder de loep genomen, ook bij de selectie van (nieuwe) personeelsleden wordt gekeken naar hoe zij worden gekozen en ingewerkt. Daarbij wordt tevens gekeken naar of medewerkers zich kunnen bijscholen en trainen en of zij daar ook in worden gestimuleerd. De veiligheidsmedewerkers worden beoordeeld op het feit of zij competent en deskundig zijn en wat de relatie is tussen de veiligheidsmedewerkers en het hogere management.

Bedrijfsaspect 4: Werkplek en procedures

In dit aspect wordt beoordeeld hoe bewust de organisatie is van de veiligheidsrisico’s en welke acties er worden ondernomen om de werkplek zo veilig mogelijk te laten zijn. Daarnaast wordt bekeken of er veiligheidsregels en -protocollen zijn en of deze ook worden nageleefd. Ook wordt beoordeeld of deze regels en protocollen afgestemd zijn met de gebruikers en of dat verbeterafspraken altijd op worden gevolgd.

Bedrijfsaspect 5: Afwijkingen en communicatie

In bedrijfsaspect 5 staat de communicatie centraal. Hoe gaat men om met meldingen, worden meldingen opgevolgd? Vinden er (voldoende) werkplekinspecties plaats en leert men van eerdere onveilige situaties en eventuele ongevallen? Kortom, is de communicatie en evaluatie voldoende en leert men ervan?

Bedrijfsaspect 6: Audits en statistieken

Deze zesde en laatste invalshoek kijkt naar de specifieke veiligheidsaudits. Worden er audits gehouden met betrekking tot veiligheidsbewustzijn en -gedrag? En worden er statistieken gebruikt om het veiligheidsbewustzijn binnen de organisatie te verbeteren?

Het certificatieschema van de Veiligheidsladder is te downloaden via de website van de veiligheidsladder.org.

Doe de SCL Keuzeboom en ontvang passend advies

Doorloop dan onze handige Keuzeboom SCL. Daarin geven we je aan de hand van door jou ingevulde antwoorden een aanbeveling over de vorm van de Safety Culture Ladder waarmee jouw organisatie aan de slag kan gaan om te voldoen aan de eisen/wensen van een opdrachtgever. Indien je dat wenst kunnen we daarna ook geheel vrijblijvend contact met je opnemen om je te voorzien van passend advies of op weg te helpen.

Wil je de SCL Keuzeboom doorlopen? Klik dan op de oranje button ‘Start keuzeboom’ en beantwoord de vragen:

Wil je meer weten over de Veiligheidsladder?

Wil je meer weten over de Veiligheidsladder in het algemeen of over de mogelijkheden voor jouw organisatie in het bijzonder? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Onze veiligheidskundigen beantwoorden graag je vragen en voorzien je van passend advies.

Veiligheidsladder informatiesheets

Rob Enzlin
Rob Enzlin
Adviseur

Rob Enzlin is Adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. Het opdoen en doorgeven van kennis op het gebied van kwaliteit en veiligheid loopt als een rode draad door zijn leven. Daarmee tilt hij graag klanten naar een hoger niveau!

rob@certificeringsadvies.nl

Informatiesheets Veiligheidsladder

Kom alles te weten over de Veiligheidsladder!

  • De verschillende treden uitgelicht
  • Inzicht in het certificatieschema
  • Praktische tips

Maandelijks op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw branche en de nieuwste ontwikkelingen rondom (bedrijfs)normen en groeimogelijkheden voor jouw organisatie? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en ontvang maandelijks een flinke dosis inspiratie met o.a.:

  • Handige kennisartikelen en praktische tips voor jouw organisatie
  • Actuele updates rondom normen en certificeringen
  • Ontwikkelingen in wet- en regelgeving
  • Interessante acties & events
  • Relevante trainingen en opleidingen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf jezelf in voor onze maandelijkse nieuwsbrief door het formulier in te vullen!

"*" indicates required fields