Jouw kwaliteitssysteem bevat ongetwijfeld een nauwkeurig overzicht van de processen die in je organisatie worden uitgevoerd. Het voordeel daarvan is dat iedereen kan weten hoe de processen van beslismoment naar beslismoment behoren te verlopen. Daarnaast staat beschreven wie wat doet, wat daar voor nodig is en wat het moet opleveren. Dit passen we ook toe op de planvorming, de uitvoering, de toetsing en de bijstelling in de sturing van de onderneming.

Het Canvas Business Model

Een handig instrument daarvoor is het Canvas Business Model. Dit model wordt wereldwijd gebruikt door grote en kleine bedrijven om inzicht te krijgen, maar ook om ontwikkelingen en creatieve processen te structureren. Het Business Model Canvas model bestaat uit 9 bouwstenen die samen het geheel vormen, namelijk, jouw onderneming. Die staat midden in de samenleving. We kijken dus ook globaal naar de invloed van je omgeving op het gebied van economische factoren, marktkrachten, branche ontwikkelingen en toekomstige trends. Door samen je onderneming tegen het licht te houden kunnen we het model invullen met de activiteiten die in elke bouwsteen plaatsvinden. Daarnaast kijken we per product of productgroep hoe de onderdelen zich tot elkaar verhouden. Dit op zich geeft al vaak inzicht in hoe processen door de organisatie verlopen.

SWOT-analyse

Om dieper in te gaan op de onderdelen, wordt een zogenaamde SWOT-analyse gemaakt door medewerkers in je onderneming. Op deze wijze ontstaat een beeld van waar je goed in bent en waar niet. Onze ervaring is dat er verrassende verschillen tot stand kunnen komen in de beeldvorming. Juist die verschillen maken dat er nieuw inzicht kan ontstaan en dat er kansen voor verbetering gesignaleerd worden.

Resultaten

In een bijeenkomst waar de resultaten van de SWOT-analyse besproken worden gaan we met elkaar in gesprek om te onderzoeken waar de mogelijkheden voor verbeteren en groeien liggen en waar we knelpunten kunnen verwachten.

Jouw toepassingAfhankelijk van je eigen behoefte kan dit uitgediept worden tot het niveau dat je wenselijk vindt. Het inzicht dat ontstaat leidt tot een gezamenlijk beeld en een gezamenlijk doel. We eindigen altijd met een aantal verbeterpunten. Deze worden geprioriteerd, en we benoemen de verantwoordelijke medewerker voor de afhandeling en realisatie ervan. Nadien zorgen we voor de voortgangsbewaking van de verbeteracties. Naast dat het model een praktisch instrument is om inzicht te verkrijgen in jouw organisatie, is het ook een uitstekend instrument om in te zetten bij het inventariseren van je stuurinformatie. Bij het bepalen van beleidsdoelen en ambities. Maar ook voor het vertalen van plannen/innovaties naar concrete processen, en om zicht te krijgen op de samenhang daarvan.

Welke klanten wil je benaderen met je nieuwe product? Op welke wijze moet jouw (potentiële) klant benaderd worden en hoe zorgen we voor bekendheid? Waar wil de klant uiteindelijk voor betalen en welke activiteiten hebben we daar voor nodig? Hoeveel moet het nieuwe product opleveren en welke kosten moeten we daar voor maken? Is de juiste kennis aanwezig en hebben we de juiste middelen in huis? Hebben we partners nodig of moeten we op zoek naar nieuwe leveranciers? Allemaal vragen die je constructief kunt benaderen en kunt sturen. Niet alleen als manager of als directie, maar in samenwerking met je medewerkers.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over het Business Model Canvas? Of wil je weten hoe je dit kunt implementeren in jouw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij vertellen je er graag meer over!

NEEM CONTACT OP
contact met CertificeringsAdvies Nederland