ISO 45001 medewerkers betrekkenJaarlijks vinden er nog steeds meer dan 200.000 arbeidsongevallen plaats. Hierdoor blijft aandacht voor verbeteringen omtrent veilig en gezond werken noodzakelijk. In onderstaand artikel vertelt Nelis van de Pol, directeur van CertificeringsAdvies Nederland zijn visie op het belang van medewerkers betrekken bij veiligheid en gezondheid op de werkvloer.

Onderschatte waarde

Dat veiligheid en gezondheid van onderschatte waarde zijn, blijkt helaas vaak genoeg in de praktijk. “Ik kom regelmatig bij bedrijven die niet beschikken over een wettelijk verplichte ARBO-Risico-inventarisatie & Evaluatie” vertelt Nelis van de Pol, directeur bij CertificeringsAdvies Nederland. “Wanneer bedrijven wel een RI&E hebben is het vaak omdat ze een VCA-bedrijfscertificaat willen behalen. Na de inventarisatie van de risico’s en opstellen van de beheersmaatregelen laat de opvolging te wensen over. En dat is jammer, want de opvolging is juist essentieel.

Lees ook het artikel: Veiligheidsbewustzijn, veel meer dan enkel een formaliteit.

De medewerkers zijn van cruciaal belang bij het vaststellen, opvolgen en bewaken van de juiste beheersmaatregelen vertelt Nelis. “Dat is ook de voornaamste reden dat ISO 45001 een belangrijke focus legt op het actief betrekken van alle medewerkers bij de inventarisatie en beoordeling van mogelijke risico’s. Veilig werken moet als het ware verankerd worden in het DNA van de organisatie”, aldus Nelis.

Draagvlak creëren

“De verantwoordelijkheid m.b.t. veiligheid en gezondheid ligt bij de voltallige directie. Praktisch betekent dit dat je medewerkers actief moet betrekken bij het vaststellen van relevante issues/ risico’s omtrent veiligheid en gezondheid, bij de beoordeling daarvan en vooral ook bij het bepalen en ten uitvoer brengen van de bijbehorende (beheers)maatregelen. Op deze wijze creëer je een breed draagvlak en bewustwording binnen de gehele organisatie.

Lees ook het artikel: Veiligheidsbewustzijn verhogen? Met deze 10 tips zet je medewerkers aan het denken!

Inspelen op V&G Issues

“Het ligt voor de hand om de bekende vormen van werknemersorganisaties, zoals Personeelsvertegenwoordiging of Ondernemersraad, te betrekken bij deze activiteiten. Uiteraard niet verkeerd, maar probeer vooral veel breder te kijken: Wat zijn binnen je organisatie relevante V&G-issues? En hoe kun je daar het meest effectief op inspelen? Ik zie bij het ene bedrijf een succesvol V&G projectgroepje ontstaan waarin medewerkers vanuit verschillende disciplines samen aan de slag gaan om V&G op de kaart te zetten. Bij een andere organisatie ligt de focus weer heel erg op gezamenlijk bewustzijn creëren, bijvoorbeeld door middel van posteracties door de gehele organisatie, een veiligheidsapp waar periodiek vragen worden gesteld over relevante V&G-issues of bijvoorbeeld door V&G op de agenda van alle afdelingen te zetten. Kortom: kijk naar je situatie en neem passende maatregelen die voor jouw situatie de meeste waarde opleveren”, besluit Nelis.

Download ISO 45001 contextanalyse

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl