Leestijd: 7 minuten

Het belang van BHV in een bedrijfsverzamelgebouw of verzamelkantoor: veiligheid voor iedereen!

Een BHV organisatie opzetten is belangrijk, maar hoe doe je dat in een verzamelgebouw? Wie is verantwoordelijk? Hoe organiseer je het? Dat lees je in dit blog!

BHV verzamelgebouw
Portretfoto Rico van den Beemt
Rico van den Beemt
Salesmanager

Rico van den Beemt is Salesmanager bij CertificeringsAdvies Nederland. Met een combinatie van luisteren, meedenken en meeveren probeert Rico bestaande en nieuwe klanten de juiste kant in te begeleiden.

rico@certificeringsadvies.nl

In een bedrijfsverzamelgebouw of verzamelkantoor, een omgeving waarin verschillende bedrijven en organisaties (samen)werken onder één dak, is het essentieel om te zorgen voor een veilige omgeving voor iedereen. Een belangrijk aspect in het garanderen van die veilige (werk)omgeving is een goede organisatie van de Bedrijfshulpverlening (BHV). Maar wie is verantwoordelijk voor de bedrijfshulpverlening in een bedrijfsverzamelgebouw? Wat is de rol van de huurder en hoe zit het met de rol van de verhuurder? En hoeveel BHV’ers zijn er nodig in een verzamelgebouw? In dit artikel geven we een antwoord op al die vragen en vertellen we alles over (het belang van) bedrijfshulpverlening in een bedrijfsverzamelgebouw.

Het belang van Bedrijfshulpverlening in een verzamelgebouw

In een bedrijfsverzamelgebouw kunnen allerlei risico’s optreden:

 • Medische noodgevallen;
 • Evacuaties;
 • Brand.

Bedrijfshulpverlening in bedrijfsverzamelgebouwen is daarom van cruciaal belang. Bedrijfshulpverlening (BHV) omvat maatregelen die kunnen worden genomen om te kunnen reageren op toekomstige en minimale veiligheid van alle aanwezigen in een gebouw.

Een goed georganiseerde BHV-structuur zorgt ervoor dat er voldoende opgeleide en geoefende BHV’ers aanwezig zijn in een bedrijfsverzamelgebouw of verzamelkantoor die weten hoe ze snel en effectief kunnen handelen in geval van nood. Het zorgt dus voor een veilige (werk)omgeving, waarin men met vertrouwen kan werken, wetende dat er adequate maatregelen zijn genomen om in te kunnen grijpen bij een calamiteit.

Meer lezen over bedrijfsveiligheid? Bekijk het artikel: Alles wat jij moet weten over bedrijfsveiligheid

Wie is verantwoordelijk voor de BHV in een gebouw?

Een veelgestelde vraag rondom dit thema is ‘wie is verantwoordelijk voor de BHV in een gebouw? Om antwoord te geven op die vraag, noemen we allereerst even Artikel 15 van de Arbeidsomstandighedenwet. Daarin staat namelijk dat een werkgever zich moeten laten bijstaan door één of meer opgeleide en getrainde BHV’ers. Iedere werkgever is, als onderdeel van de algemene zorgplicht van een werkgever naar zijn werknemers, dus verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren.

Alle bedrijfshulpverleners binnen een bedrijf of organisatie vormen samen de BHV-organisatie. Deze BHV-organisatie is vanuit de Arbowet verplicht om:

 • Eerste hulp bij ongevallen te verrichten;
 • Brand te beperken/bestrijden;
 • Gevolgen van ongevallen te beperken;
 • Werknemers/aanwezigen in geval van nood te alarmeren en evacueren.

Deze taken dienen in ieder geval verricht te worden totdat de professionele hulpverleners ter plaatse zijn.

Uit bovenstaande blijkt dat ieder bedrijf dat in een bedrijfsverzamelgebouw is gevestigd in ieder geval een verantwoordelijkheid heeft met betrekking tot het organiseren van BHV. Maar hoe zit het dan specifiek met betrekking tot bedrijfshulpverlening in een bedrijfsverzamelgebouw? Wie is verantwoordelijk? Daarvoor kijken we naar Artikel 19 uit de Arbeidsomstandighedenwet. Dat zegt:

“Indien in een bedrijf of inrichting verschillende werkgevers arbeid doen verrichten, moeten ze onderling op doelmatige wijze samenwerken, teneinde naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde te verzekeren.”

Kort gezegd: Een werkgever is verplicht om samen te werken met andere bedrijven indien het bedrijf in een pand met andere bedrijven, ofwel bedrijfsverzamelgebouw, is gevestigd. Het is dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de werkgevers in het gebouw: zij moeten de BHV samen organiseren.

Belangrijk om te vermelden: Het uitgangspunt is altijd dat BHV’ers binnen enkele minuten ter plaatse moeten zijn en dat een werkgever de BHV niet volledig mag uitbesteden. Iedere werkgever blijft in de basis verantwoordelijk voor de eigen BHV, ook in een bedrijfsverzamelgebouw of verzamelkantoor.

BHV in een verzamelgebouw: wat is de rol van de verhuurder?

Ieder gebouw/locatie is anders, dus er zijn geen standaard richtlijnen voor de BHV-organisatie in een bedrijfsverzamelgebouw. Wat wel meespeelt is de rol van de verhuurder. Deze heeft vanuit de wet een aantal verantwoordelijkheden:

 • Een verhuurder dient te zorgen voor de (onroerende) veiligheidsvoorzieningen. Denk daarbij aan brandmeldinstallaties, brandhaspels, noodverlichting, vluchtwegen, brandblussers etc.
 • De verhuurder is verantwoordelijk voor het onderhoud van deze voorzieningen. Zie daarvoor ook ‘6.7 Bestrijden van brand, nieuwbouw en bestaande bouw‘ uit het Bouwbesluit 2012.

Daarnaast is het belangrijk om goed naar het huurcontract te kijken. Daarin staat vaak iets omschreven over de BHV-organisatie en bij wie de verantwoordelijkheid daarvan ligt in het gebouw. In veel gevallen zie je dat de verhuurder de verantwoordelijkheid hiervoor verlegt naar de huurders. Dat neemt niet weg dat een verhuurder van een pand wel degelijk belang heeft bij een goede inrichting van de bedrijfshulpverlening. Wanneer er brand of waterschade ontstaat, kan dat ook financiële gevolgen voor hem/haar hebben. Om die reden is het belangrijk dat een verhuurder betrokken is bij het inregelen van BHV.

Overleg met medehuurders om samen een BHV-plan, eventueel als onderdeel van een calamiteitenplan, op te stellen. Vergeet echter niet om de verhuurder hier ook in te betrekken. Aan samenwerken zitten ook een aantal voordelen: je kunt gezamenlijke BHV-trainingen organiseren en gezamenlijk voorzieningen inkopen en inrichten, wat leidt tot kostenverlagingen. Zorg er altijd voor dat de afspraken die je met elkaar maakt schriftelijk worden vastgelegd! Dat kan bijvoorbeeld door een samenwerkingsovereenkomst op te stellen. Goede afspraken maken over de BHV-samenwerking, eventueel als onderdeel van een calamiteitenplan, kan grote incidenten voorkomen.

Bekijk ook onze BHV-cursussen die we aanbieden via onze CAN Academy.

Hoeveel BHV’ers zijn er nodig in een verzamelgebouw?

Met regelmaat staat de vraag ‘hoeveel BHV’ers zijn er nodig in een verzamelgebouw’ centraal. Helaas is op die vraag geen eenduidig antwoord te geven. In de Arbowet staat namelijk dat bedrijven verplicht zijn om doeltreffende maatregelen te treffen met oog op BHV. Dat kan echter op allerlei manieren. Om die reden is het aantal BHV’ers dat nodig is in een verzamelgebouw niet wettelijk vastgelegd. Bij het bepalen van het aantal BHV’ers dient rekening te worden gehouden met:

 • De grootte, en complexiteit, van een bedrijf(sverzamelgebouw);
 • De risico’s die bij het verzamelgebouw of de bedrijven die erin werkzaam zijn horen

De bepaling van het aantal benodigde Bedrijfshulpverleners en wie dat zijn in een bedrijfsverzamelgebouw komt voort uit de, voor vrijwel elk bedrijf in Nederland, verplichte Risico-Inventarisatie en – Evaluatie (RIE). Dat is dus altijd maatwerk. Zo kan er bijvoorbeeld op basis van incidentscenario’s worden vastgesteld hoeveel BHV’ers er nodig zijn voor een effectieve BHV-inzet in een verzamelgebouw of verzamelkantoor.

Met het oog op het aantal verplichte BHV’ers zegt de wetgeving wel het volgende waar je bij het bepalen van de BHV-organisatie rekening mee dient te houden:

 • Er dient altijd bedrijfshulpverlening aanwezig te zijn als er gewerkt wordt. Dit betekent dat er te allen tijde minimaal één medewerker beschikbaar moet zijn voor BHV.
 • In de Arbowet (Artikel 15) staat dat een bedrijf één of meer werknemers moet aanstellen als bedrijfshulpverlener. Iedere werkgever is dus verplicht om bedrijfshulpverlening te organiseren.
 • Het is verplicht dat iedereen uit de BHV-organisatie in het bezit is van een BHV-certificaat en daarmee dus opgeleid en getraind is.

BHV samenwerking verzamelgebouw: regel het in!

Wanneer je een bedrijfsverzamelgebouw of verzamelkantoor deelt met meerdere huurders, dan kan samenwerking op het gebied van BHV een flinke uitdaging zijn. Linksom of rechtsom moet het uiteindelijk wel op orde zijn. Niets doen is dus geen optie. Gebruikers van een gebouw die de BHV-organisatie niet geregeld hebben kunnen een boete opgelegd krijgen door de Arbeidsinspectie, die hierop namens de overheid controles uitvoert.

Ben je gevestigd in een bedrijfsverzamelgebouw? Wacht niet af tot een ander wat doet, maar onderneem actie! Ga het gesprek aan met medehuurders en betrek daarbij ook de verhuurder. Maak duidelijke afspraken met elkaar en zet deze, bijvoorbeeld in een calamiteiten– of BHV-plan, op papier. Zorg ervoor dat je genoeg BHV’ers opleidt, bijvoorbeeld door het organiseren van een gezamenlijke cursus. Vergeet ook niet om regelmatig gezamenlijk oefeningen en trainingen te organiseren om de BHV’ers scherp en bekwaam te houden. Oefen bijvoorbeeld jaarlijks een ontruiming. En check ook met regelmaat of alle BHV-materialen binnen handbereik en up-to-date zijn. Houd tot slot ook rekening met vakanties en ziekte: de continuïteit van de bedrijfshulpverlening moet te allen tijde gewaarborgd zijn.

Bedrijfshulpverlening in een verzamelgebouw organiseren

Veiligheid en daarmee dus ook bedrijfshulpverlening organiseren, is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle huurders in een verzamelgebouw. Een goed opgezette BHV-structuur en actief de samenwerking daarin opzoeken met medehuurders en de verhuurder is de sleutel tot een succesvolle veiligheidsaanpak in een verzamelgebouw. Daarmee wordt de veiligheid en het welzijn van alle aanwezigen in een bedrijfsverzamelgebouw of verzamelkantoor gegarandeerd.

Wil je actief aan de slag met het opzetten van de BHV-organisatie in je organisatie of middels een gezamenlijke aanpak in een bedrijfsverzamelgebouw? Neem dan gerust contact met ons op. Onze veiligheidsadviseurs vertellen je graag meer over de eisen en mogelijkheden!

New call-to-action

Portretfoto Rico van den Beemt
Rico van den Beemt
Salesmanager

Rico van den Beemt is Salesmanager bij CertificeringsAdvies Nederland. Met een combinatie van luisteren, meedenken en meeveren probeert Rico bestaande en nieuwe klanten de juiste kant in te begeleiden.

rico@certificeringsadvies.nl

BHV training volgen via CAN Academy?

Bekijk ons aanbod

 • Op maat
 • Incompany
 • Snel geregeld

Maandelijks op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw branche en de nieuwste ontwikkelingen rondom (bedrijfs)normen en groeimogelijkheden voor jouw organisatie? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en ontvang maandelijks een flinke dosis inspiratie met o.a.:

 • Handige kennisartikelen en praktische tips voor jouw organisatie
 • Actuele updates rondom normen en certificeringen
 • Ontwikkelingen in wet- en regelgeving
 • Interessante acties & events
 • Relevante trainingen en opleidingen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf jezelf in voor onze maandelijkse nieuwsbrief door het formulier in te vullen!

"*" indicates required fields