Let op: inmiddels is de HLS veranderd naar de HS. Lees daarom ook het artikel: ‘De overgang van de High Level Structure (HLS) naar de Harmonized Structure (HS)’High Level Structure in ISO normenEind februari jl. heeft de eerste vergadering van de internationale werkgroep die verantwoordelijk is voor de herziening van de High Level Structure (HLS) plaatsgevonden. In de werkgroep zitten een aantal experts, die doorgaans bezig zijn met het ontwikkelen van managementsystemen. Deze experts zijn aangewezen door ISO-commissies. Zij worden aangevuld door leden van ISO. De taak van de werkgroep is om de huidige versie van de HLS te bekijken en concreet te verbeteren.

Wat is de High Level Structure (HLS)?

De HLS is de gemeenschappelijke structuur en kerneisen voor alle ISO-managementsysteemnormen. Dankzij de HLS zijn normen zoals ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 en ISO 45001 volgens het plug-in model makkelijker te integreren in de bedrijfsvoering en kunnen bedrijven allerlei specifieke aandachtspunten borgen in ‘het managementsysteem’ van de organisatie. Zo is een integrale bedrijfsvoering mogelijk. De HLS is sinds 2012 het uitgangspunt voor alle nieuwe en gewijzigde ISO-normen. De High Level Structure bestaat uit 7 hoofdcomponenten van een managementsysteem. Deze worden gecombineerd met het invulling geven aan 7 belangrijke managementthema’s. Zo wordt er een koppeling gelegd tussen strategisch en operationeel niveau.

Werkgroep voor herziening HLS

Voorafgaand aan de eerste vergadering mochten er discussiepunten in worden gediend. Er zijn inmiddels al diverse punten op de agenda gezet voor de werkgroep. Zo wordt er nagedacht over de definiëring van het begrip risico, vaak ook in relatie tot het begrip kans. In de verschillende managementsystemen wordt er anders omgegaan met risico’s en risicomanagement. Een ander punt dat besproken wordt door de werkgroep is de vraag of een organisatie kansen net zo systematisch moet evalueren als risico’s. Een idee daarvoor is bijvoorbeeld een omgekeerde risicomatrix, waarbij de omvang van de kans wordt afgezet tegen de kans dat de kans ook wordt gerealiseerd.

Genoeg stof tot nadenken dus voor de werkgroep. Het is van belang dat de door ISO vastgestelde normen goed op elkaar aansluiten en dat er één lijn in wordt getrokken. De werkgroep heeft de opdracht gekregen om geen ingrijpende veranderingen aan te brengen in de structuur, maar wel bepaalde concrete verbeteringen door te voeren.

Bron: www.nen.nlMeer informatie? Neem contact op.

Wil je meer weten over de herziening van de HLS of heb je een andere vraag over ISO-normen of de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Eén van onze adviseurs beantwoordt graag al je vragen en voorziet je van passend advies.

NEEM CONTACT OP

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl