Schone kilometersHet verkeer is verantwoordelijk voor ongeveer 20% van de CO2-uitstoot in Nederland. Met het oog op de gestelde klimaatdoelen, die de overheid wil behalen, worden er daarom maatregelen getroffen om in 2050 volledig zonder uitlaatgassen te rijden. Duurzame mobiliteit dus, dat is het doel. Om die reden wordt er van grote werkgevers ( > 100 medewerkers), per 2023, geëist dat zij gegevens aanleveren over dienstreizen (woon-werk en zakelijk verkeer). De gedachte erachter is dat er zo in 2030 1 megaton CO2-winst behaald kan worden (bron: Rijksoverheid.nl).

Stap voor stap aan de slag met verduurzamen? Download deze handige gids!

Er komt allerlei wet- en regelgeving op gebied van duurzaam ondernemen en reductie van de CO2-uitstoot. Wil jij stap voor stap aan de slag met verduurzamen van je organisatie? Met onze praktische informatiegids ‘duurzaam ondernemen’, inclusief handig stappenplan, helpen wij je direct op weg! Download hem geheel vrijblijvend.

DOWNLOAD WHITEPAPER
Energielabel C kantoren

Dienstreizen op een duurzame manier

Woon-werk en zakelijke reizen op een duurzame manier aanvliegen, betekent een grote stap voor het klimaat. Wat kunnen organisaties doen om in dat kader te verduurzamen?

  • Thuiswerkregelingen treffen;
  • Medewerkers stimuleren om met het OV of per fiets te komen;
  • (Nadenken over) een elektrisch wagenpark (auto, scooter);
  • Bewust minder reizen (bijv. door vaker videocalls te doen)

De eerste stap voor organisaties is het aanleveren van gegevens over woon-werk en zakelijke reizen. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van het aantal gereisde kilometers, uitgesplitst naar soort brandstof. Al deze gegevens worden geanalyseerd en op basis daarvan wordt bekeken of de CO2-uitstoot voldoende afneemt.

Bekijk ook: De energiebesparingsplicht bedrijven: regel het voor 2023!

De rapportageverplichting is daarin een eerste stap. Eerder was het idee om een organisaties een individuele norm op te leggen. Na overleg is besloten om dat voorlopig niet te doen. Dat hangt wel samen met de resultaten. De rapportageverplichting is vooralsnog een stimuleringsmiddel om het doel in 2030 te behalen. Uiteraard vindt er tussentijdse monitoring plaats. Wanneer blijkt dat organisaties niet voldoende op koers liggen, dan blijft het niet bij de rapportageverplichting. Per 2025 worden er dan strengere maatregelen ingevoerd. Organisaties zijn dan verplicht om slimmer en zuiniger te reizen. Dat betekent dat er alsnog een individuele norm per organisatie in het leven wordt geroepen.

Lees ook het artikel: Duurzaamheid voor bedrijven: wat is het belang en hoe start je?

Administratie en privacy

De nieuwe verplichting betekent dat er zaken geregistreerd moeten worden. Om dit voor organisaties zo eenvoudig mogelijk te houden is er gekeken hoe de registratiewijze van de woon-werk en zakelijke reizen zoveel mogelijk aan kan sluiten bij de bestaande administratie van organisaties. Er worden daarom met name gegevens gevraagd die organisaties vaak toch al registreren. Voor de rapportage en berekeningen wordt een digitaal platform in het leven geroepen.

Hoe zit het dan met de privacy van medewerkers? Die wordt geborgd. Organisaties hoeven alleen totalen van de hele organisatie te rapporteren, geen individuele dienstreizen.

Meer informatie? Bekijk ook: Nieuwe duurzaamheidswetgeving: de CSRD-richtlijn doet haar intrede

Laat een duurzaamheidsscan uitvoeren en krijg direct inzicht in jouw situatie!

Waar start je als je wilt beginnen met duurzaam ondernemen? Krijg direct, binnen één dagdeel, inzicht in de relevante prestaties op gebied van duurzaamheid en de verbeterkansen die daaruit voortvloeien met behulp van de duurzaamheidsscan. Vraag vandaag nog een offerte aan!

Vraag duurzaamheidsscan aan
Duurzaam ondernemen

Van start met verduurzamen?

Steeds meer organisaties willen aan de slag met verduurzamen van de onderneming. Gunstig voor het milieu, maar het levert zeer zeker ook energiebesparingen (en daarmee gepaard kostenbesparingen) op. Bovendien zorg je ervoor dat je voldoet aan de, snel veranderende, regelgeving op het gebied van duurzaam ondernemen. Kun je hulp gebruiken bij de rapportageverplichting over kilometers? Of wil je juist een stap verder op weg naar duurzaam ondernemen? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseur helpt je graag op weg!

Om je een echte kick-start te geven op gebied van milieu en duurzaamheid, willen we je attenderen op de duurzaamheidsscan. Een praktische tool waarbij we je in één dagdeel inzicht geven in hoe jouw organisatie ervoor staat met het oog op duurzaamheid. Wat zijn de te nemen stappen? Welke maatregelen kun je treffen? Waar liggen kansen? Benieuwd?

New call-to-action

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl