Duurzaamheid en risicomanagementHet is voor organisaties van belang dat zij risico’s in kaart brengen die een bedreiging kunnen vormen voor (het voortbestaan van) de organisatie. Een handig hulpmiddel daarvoor is risicomanagement. Door dit toe te passen kun je risico’s zodanig beheersen dat er meer zekerheid bestaat dat de organisatie doelstellingen zal realiseren en daardoor de continuïteit van de organisatie beter kan waarborgen. Steeds meer organisaties zijn hier bewust mee bezig. Het valt echter op dat het zwaartepunt van risicomanagement vooral ligt bij financiële risico’s. Sociale- en milieurisico’s krijgen bij veel organisaties geen of onvoldoende aandacht binnen het risicomanagementproces. Tijd om daar verandering in te brengen! Thema’s als duurzaamheid en MVO dienen structureel onderdeel uit te maken van je risicomanagementbeleid.

Je ziet dat er binnen organisaties steeds meer aandacht komt voor thema’s als duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Het is dan opvallend dat deze thema’s in veel risicorapportages buiten beschouwing worden gelaten. Een reden daarvoor is dat veel organisaties moeite hebben met het doorvertalen van hun kennis over duurzaamheid en MVO naar risicomanagement.

Lees ook het artikel: Wat is ISO 50001 – de norm voor energiemanagement?

Stap voor stap aan de slag met verduurzamen? Download deze handige gids!

Er komt allerlei wet- en regelgeving op gebied van duurzaam ondernemen en reductie van de CO2-uitstoot. Wil jij stap voor stap aan de slag met verduurzamen van je organisatie? Met onze praktische informatiegids ‘duurzaam ondernemen’, inclusief handig stappenplan, helpen wij je direct op weg! Download hem geheel vrijblijvend.

DOWNLOAD WHITEPAPER
Energielabel C kantoren

Breng sociale- en milieurisico’s in kaart!

Sociale- en milieurisico’s voortkomend uit thema’s als duurzaamheid en MVO zijn relevanter voor je organisatie dan vaak gedacht wordt en de impact kan veel groter zijn dan je op voorhand beseft. Neem bijvoorbeeld diverse maak-industrieën. Je hoort steeds vaker dat er tekorten aan natuurlijke grondstoffen ontstaan. Gevolg daarvan is dat de prijzen van deze grondstoffen flink stijgen. Een risico in de keten! Zeker wanneer je als organisatie afhankelijk bent van dit soort natuurlijke grondstoffen.

En denk in het kader van Sociaal Risicomanagement (SRM) ook eens aan de geloofwaardigheid van jouw organisatie of de geloofwaardigheid van je leveranciers. Een imago kan je business, of die van je leverancier, maken of breken. Stakeholders zoals aandeelhouders, klanten, (potentiële) medewerkers hebben hier grote invloed op. Ben je in hun perceptie een betrouwbaar bedrijf? Dat haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt? En dat niet alleen zegt, maar ook echt doet? En hoe zit dat met je leveranciers?

Stel dat een leverancier niet voldoende aandacht heeft voor verantwoord ondernemen en bijvoorbeeld de gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden voor werknemers aan zijn laars lapt, dan kan dat grote gevolgen hebben voor zijn reputatie vanwege negatieve percepties. Uiteindelijk kan dat leiden tot een afkeer voor zijn producten. Wanneer jouw organisatie van een dergelijke leverancier afhankelijk is dan brengt dat grote risico’s met zich mee voor de toekomstbestendigheid van jouw business.

Bekijk ook: Risico-gebaseerd denken als uitgangspunt voor integraal risicomanagement

Laat een duurzaamheidsscan uitvoeren en krijg direct inzicht in jouw situatie!

Waar start je als je wilt beginnen met duurzaam ondernemen? Krijg direct, binnen één dagdeel, inzicht in de relevante prestaties op gebied van duurzaamheid en de verbeterkansen die daaruit voortvloeien met behulp van de duurzaamheidsscan. Vraag vandaag nog een offerte aan!

Vraag duurzaamheidsscan aan
Duurzaamheid en risicomanagement

Zo integreer je duurzaamheid en MVO in je risicomanagement

Het belang van het meenemen van thema’s als duurzaamheid en MVO in je risicomanagementbeleid en -proces moge duidelijk zijn. De vraag is hoe je dit in de praktijk voor elkaar krijgt? Hieronder een aantal stappen om bij stil te staan. Zo kom je al een eind!

  • Zorg ervoor dat duurzaamheid en MVO gedragen worden binnen de organisatie. Uiteraard begint dat bij het management, maar ook elders in de organisatie moet er draagvlak ontstaan. Men moet snappen wat het belang is van deze thema’s.
  • Vervolgens moeten deze thema’s ook onderdeel gaan uitmaken van de gestelde strategie en doelen van de organisatie.
  • Bekijk hoe je bovenstaande zaken kunt bewerkstelligen: moet je hiervoor iemand aanstellen? Of vlieg je een externe in met kennis over deze thema’s die je op weg helpt? Worden deze thema’s ondergebracht bij bijvoorbeeld een KAM-team?
  • Breng de sociale- en milieurisico’s voor je organisatie in kaart. Dat kan ook in combinatie met extern advies. Een externe persoon weet vaak wat er speelt en hoe andere organisaties daarmee omgaan. Dit kan helpen bij het doorvertalen van kennis over deze thema’s naar de praktijk.
  • Bedenk passende maatregelen om de risico’s te mitigeren.
  • Evalueer en optimaliseer. Zorg ervoor dat duurzaamheid en MVO structureel aandacht krijgen binnen je organisatie en dat deze risico’s standaard mee worden genomen binnen je risicomanagement.

Probeer vanuit een breed perspectief te kijken naar het minimaliseren van de onzekerheden die het bereiken van de (organisatie)doelen en daarmee het eventuele voortbestaan van de organisatie in de weg staan. Integraal risicomanagement, zoals dat met een mooi woord heet, gaat veel verder dan enkel het opsommen en mitigeren van risico’s die gerelateerd zijn aan je sturende, primaire en secundaire processen. Het draait juist om het managen van allerlei verschillende risicogebieden die onderling met elkaar samenhangen. Denk daarbij aan risicogebieden als algemene risico’s, strategische risico’s, financiële risicos, maar dus ook aan risico’s omtrent duurzaamheid en MVO.

Lees ook: Risicomanagement en gedrag: het is geen ‘tick in the box’

Hulp of ondersteuning nodig?

Wil je aan de slag met duurzaamheid en MVO binnen je organisatie? Maar weet je niet waarmee je moet starten? Of wil je risico’s gerelateerd aan deze thema’s in kaart brengen? Wat je vraag ook is, onze milieu-adviseurs helpen je graag op weg! Neem gerust contact met ons op!

New call-to-action

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl