Explosieveiligheidsdocument (EVD): Alles wat je moet weten!

Werk je met gevaarlijke (explosieve) stoffen of gassen? Stel dan een explosieveiligheidsdocument (EVD) op!

ATEX - Explosieveiligheidsdocument
Rob Enzlin
Rob Enzlin
Adviseur

Rob Enzlin is Adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. Het opdoen en doorgeven van kennis op het gebied van kwaliteit en veiligheid loopt als een rode draad door zijn leven. Daarmee tilt hij graag klanten naar een hoger niveau!

rob@certificeringsadvies.nl

Wordt er binnen jouw organisatie gewerkt met gevaarlijke stoffen of gassen? Dan is het vanuit de ATEX 153 richtlijn verplicht om een explosieveiligheidsdocument (EVD) op te stellen. In zo’n explosieveiligheidsdocument neem je maatregelen op om explosiegevaar tegen te gaan. Bijvoorbeeld door middel van het opleiden van je medewerkers of het opstellen van juiste instructies voor het inrichten van de werkplaats. Heb je hulp nodig bij het opstellen of updaten van je explosieveiligheidsdocument? Wij helpen je graag!

Wat staat er in een explosieveiligheidsdocument?

In een EVD komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod:

 • Een beschrijving van gebruikte stoffen, processen, installaties en wisselwerkingen;
 • Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E);
 • Maatregelen voor het veilig gebruiken van arbeidsmiddelen;
 • De explosierisico’s en ATEX-zone indeling;
 • Een draaiboek om de explosieveiligheid van een installatie vast te stellen;
 • De omvang van mogelijke gevolgen;
 • Een plan van aanpak voor het opleiden van (technisch) personeel;
 • De handelswijze om werkplekken en arbeidsmiddelen veilig te kunnen gebruiken en onderhouden.

Wat voor maatregelen staan er in een explosieveiligheidsdocument?

Voor de risico’s die je in een EVD vaststelt dien je ook veiligheidsmaatregelen te treffen om zo de risico’s te verminderen of zelfs weg te nemen. Dit kunnen zowel technische als organisatorische risico’s zijn.

Technische maatregelen

Bij technische maatregelen kun je denken aan:

 • Explosie-isolatie
 • Het wegnemen van een ontstekingsbron of brandbare stof
 • Explosiedrukontlasting
 • Explosieonderdrukking

Organisatorische maatregelen

Bij organisatorische maatregelen kun je denken aan:

 • Werknemers opleiden
 • Werkvergunningen
 • Regelmatig onderhoud en periodieke inspecties
 • Schrifteiljke instructies
 • Markering van explosiegevaarlijke plaatsen

Is een EVD verplicht en moet deze getoetst worden?

Het laten toetsen van je EVD is wettelijk verplicht. Het explosieveiligheidsdocument is in principe onderdeel van de RI&E van je organisatie. In dit geval spreek je van een verdiepende RI&E, omdat de focus specifiek op explosiegevaar wordt gelegd. Bij belangrijke wijzigingen, verbouwingen of uitbreidingen van het arbeidsproces, de arbeidsmiddelen of de werkplek moet het EVD geüpdatet worden (en moet dit schriftelijk worden vastgelegd). De Arbowet stelt geen deskundigheidseisen aan het opstellen van een EVD of het uitvoeren van een RI&E. Deze moeten echter wel door een deskundige worden getoetst.

Tijdens zo’n toetsing wordt gelet op volledigheid, betrouwbaarheid en actualiteit van het EVD. Het explosieveiligheidsdocument dient getoetst te worden door een kerndeskundige op het gebied van explosieveiligheid. Dit kan bijvoorbeeld een arbeidshygiënist, een gecertificeerde hogere veiligheidskundige of gecertificeerde arbodienst zijn. Tip: zorg ervoor dat de betreffende deskundige ook voldoende kennis heeft van de ATEX-richtlijn!

Offerte aanvragen algemeen

Rob Enzlin
Rob Enzlin
Adviseur

Rob Enzlin is Adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. Het opdoen en doorgeven van kennis op het gebied van kwaliteit en veiligheid loopt als een rode draad door zijn leven. Daarmee tilt hij graag klanten naar een hoger niveau!

rob@certificeringsadvies.nl

Kom in contact met de partner in certificeren!

Meer informatie over de mogelijkheden?

 • Altijd een oplossing op maat
 • Jouw organisatie als uitgangspunt
 • Snel, pragmatisch en persoonlijk

Maandelijks op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw branche en de nieuwste ontwikkelingen rondom (bedrijfs)normen en groeimogelijkheden voor jouw organisatie? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en ontvang maandelijks een flinke dosis inspiratie met o.a.:

 • Handige kennisartikelen en praktische tips voor jouw organisatie
 • Actuele updates rondom normen en certificeringen
 • Ontwikkelingen in wet- en regelgeving
 • Interessante acties & events
 • Relevante trainingen en opleidingen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf jezelf in voor onze maandelijkse nieuwsbrief door het formulier in te vullen!

"*" indicates required fields