Milieu & duurzaamheid

Energie-managementsysteem (EMS)

De term energiemanagementsysteem, een term die je steeds vaker hoort. Dat is ook niet zo gek, gezien de focus die er wereldwijd ligt op duurzaamheid, milieu en energie. Maar wat is dat precies? Een energiemanagementsysteem. Allereerst even kort de uitleg van een managementsysteem:

Het managementsysteem is als het ware het hele palet aan zaken dat je intern hebt ingeregeld en hebt opgezet. Met behulp van een managementsysteem kun je jouw organisatie structureren door verbeteracties van je organisatie te managen. Het uiteindelijke doel van een managementsysteem is dat het ondersteunend is aan je bedrijfsbeleid en doelen en helpt jouw organisatie naar een hoger niveau te tillen.

energiemanagementsysteem

Wat is energiemanagement?

Wat is energiemanagement precies? Het draait daarbij om het in kaart brengen en beheersen van de energieproductie en het energieverbruik, waaronder ook energiedistributie en -opslag. Doelstellingen van energiemanagement zijn:

 • Behoud van hulpbronnen;
 • Klimaatbescherming;
 • Kostenbesparing.

Dat terwijl de gebruikers ervan toegang hebben tot de benodigde energie.

Automatiseringssysteem voor energie

Wat is een energie-managementsysteem?

Wanneer we spreken over een energiemanagementsysteem (EMS), dan draait het om het plannen, bewaken en controleren van energie gerelateerde processen met als doel het behoud van energiebronnen en -besparingen op energiekosten om het milieu te beschermen.

Energiemanagementsystemen zijn automatiseringssystemen die energiemeetgegevens verzamelen en beschikbaar stellen aan gebruikers via grafieken, monitoringstools ed. Op die manier wordt het beheer van energiebronnen mogelijk.

ISO 50001

Waarom een energiemanagementsysteem?

Wanneer je als organisatie duurzaamheidsdoelstellingen hebt gesteld, dan kan effectief energiebeheer je helpen om die doelstellingen te realiseren. Door het bewaken, beheersen en besparen van energie-uitgaven, is het mogelijk om de energiekosten aanzienlijk te verlagen.

Hieronder een aantal voordelen van een energiemanagementsysteem op een rij gezet:

 • Kostenbesparing
  Goed energiemanagement leidt tot kostenbesparingen op bijvoorbeeld transport, afval en andere bedrijfskosten binnen de organisatie, maar ook in de keten.
 • Verlaagde CO2-footprint
  Door goed energiemanagement, is het mogelijk om CO2-uitstoot te reduceren. Op die manier is de CO2-voetafdruk van een organisatie lager en dat komt de klimaatdoelstellingen ten goede.
 • Verbetering in welzijn en productiviteit
  Een indirect voordeel van energiemanagement is dat doorgaans de licht- en temperatuurregeling verbeterd wordt. Dit brengt positieve effecten met zich mee voor het welzijn en de productiviteit. Denk aan werken bij voldoende daglicht, maar ook aan werken bij de juiste temperatuur (niet te warm, niet te koud).
 • Duurzaam ondernemen zorgt voor meer bewustzijn
  Wanneer een organisatie een energiebeheersysteem inricht en aan de slag gaat met duurzaam ondernemen heeft dat een positief effect op het milieubewustzijn van medewerkers. Zij gaan zelf ook milieubewuster te werk en daarnaast verbetert het de medewerkerstevredenheid.
 • Rendement op investering
  Energiebeheersystemen worden vaak geleverd met ingebouwde kostenbesparende functies. Dit levert een vrijwel direct rendement op de investering op.
 • Beter imago
  Een energiemanagementsysteem draagt bij aan beter energiebeheer en dat levert een positief imago voor de organisatie op. Je kunt aantoonbaar maken dat je bewust bezig bent met duurzaam ondernemen. Interessant voor klanten, investeerders en andere belanghebbenden.
 • Beperking van regelgevingsrisico’s
  Er komst steeds meer wet- en regelgeving op gebied van duurzaamheid en milieu. De regelgeving wordt ook steeds strenger. Wanneer je een energiemanagementsysteem opzet, helpt dat ook om te voldoen aan wettelijke eisen.

Hoe laat je een energiemanagementsysteem voor je werken?

Een energiemanagementsysteem in het leven roepen, is één ding. Er vervolgens het maximale uithalen is de volgende stap. Om je daarbij te helpen hieronder een handig stappenplan dat je kunt hanteren om maximaal profijt te hebben van je energiemanagementsysteem:

Stap 1: Identificeer bronnen van energieverbruik

De eerste stap is om in kaart te brengen welke soorten energie je organisatie verbruikt. Denk aan aardgas, elektriciteit, brandstoffen etc. Op die manier is het mogelijk om die specifieke zaken te identificeren die de meeste energie verbruiken. Op die manier is het mogelijk om vervolgstappen te gaan ondernemen.

Stap 2: Verzamel gegevens

Nadat is vastgesteld welke energiebronnen er binnen de organisatie worden gebruikt kun je gegevens verzamelen en deze monitoren om uiteindelijk te bepalen welke processen de meeste energie verbruiken. Die gegevens verzamel je in het EMS. Denk daarbij aan facturen, e-mailgegevens en andere records.

Stap 3: Gegevensanalyse

Zodra je een reeks gegevens hebt verzameld, kun je deze met behulp van software analyseren. Hoe, wanneer en door wie wordt de meeste energie verbruikt? Je kunt daarbij gebruik maken van bepaalde Energieprestatie-Indicatoren (EnPI’s), een handige maatstaf voor het volgen van energie-efficiëntie.

Met behulp van EnPI’s is het mogelijk om het energieverbruik te normaliseren door elke meetbare, beïnvloedende factor onder de loep te nemen. De piek van energieverbruik in een fabriek wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een productietoename. Deze relatie kan met behulp van EnPI’s worden vastgesteld. Op deze manier kun je het energieverbruik per uur, dag, week, maand etc. analyseren.

Stap 4: Kansen identificeren t.b.v. kostenbesparing

Wanneer je duidelijk in kaart hebt op welk tijdstip van de dag, welke dagen van de week en binnen welke processen, en waarom, het energieverbruik het hoogst is, kun je proactieve maatregelen nemen om de kosten te verlagen. Denk daarbij aan vervangen van machines, inzichten in energieverbruikers in de daluren die mogelijk uitgeschakeld kunnen worden etc.

Stap 5: Volg de voortgang

Je gaat nu aan de slag met continu verbeteren. Wanneer je acties onderneemt en wijzigingen aanbrengt in de dagelijkse activiteiten, is het mogelijk om het verschil in energieverbruik te monitoren. Dit is mogelijk met behulp van een energieplan, managementreviews en operationele controles. Wanneer je constateert dat het energieverbruik niet daalt, dan dient er een alternatieve actie ondernemen te worden. Door de voortgang te blijven monitoren is het mogelijk om bij te sturen waar nodig en te peilen of de wijzigingen kostenbesparingen opleveren.

Aan de slag met een energiemanagementsysteem?

Wil je aan de slag met een energiemanagementsysteem? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseur voorziet je graag van advies of helpt je bij de implementatie.

Kom in contact met de partner in certificeren!

Meer informatie over de mogelijkheden?

Vraag direct en vrijblijvend een offerte op maat aan of neem contact met ons op!