Milieu en duurzaamheid

Energiemanagement

De stijgende energiekosten, de milieu-impact van het energieverbruik en de komende wettelijke vereisten zorgen ervoor dat organisaties tot de conclusie komen dat ze hun energieprestaties (beter) moeten gaan managen. Het beheersen van energieverbruik wordt namelijk steeds belangrijker.

Energielabel C kantoren
Energiemanagement

EMS

Wat is een energiemanagement-systeem?

Een managementsysteem voor energiemanagement met behulp van bijvoorbeeld ISO 50001 wordt vanzelfsprekend een energiemanagementsysteem genoemd. Hoe je een dergelijk managementsysteem inricht mag je als organisatie zelf bepalen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit te integreren in bestaande softwaresystemen.

Het energiemanagementsysteem is een gestructureerd en systematisch raamwerk waarmee je naast kostenbesparing, ook het energieverbruik binnen je organisatie kunt inregelen. Op die manier kun je jouw ecologische voetafdruk verkleinen.

Energiemanagement draait om:

 • Het verzamelen van energiegegevens en het meten van het energieverbruik;
 • Kijken naar manieren om energie te besparen en in te schatten hoeveel er bespaard kan worden;
 • Maatregelen treffen om deze kansen te pakken;
 • Voortgang monitoren en continu verbeteren door analyse van de metergegevens. Op die manier is inzichtelijk te maken hoe goed energiebesparende maatregelen hebben gewerkt.

Een energiemanagementsysteem implementeren

Met het oog op energiemanagement zijn er twee normen die je kunt gebruiken als hulpmiddel bij energiemanagement. Dit zijn:

 • ISO 50001, de internationale norm voor energiemanagement;
 • ISO 14001, de internationale norm voor milieu in combinatie met de module CO2-reductiemanagement.

Bij ISO 50001 ligt de focus op het terugdringen van het energieverbruik en -kosten binnen een organisatie. Het doel is het verbeteren van de energieprestaties IN de organisatie. ISO 14001 draait om het beheersen van de milieuaspecten, waar energie-efficiëntie er één van is, die voor een organisatie aan de orde kunnen zijn. Met behulp van ISO 14001 is het mogelijk om milieudoelstellingen te realiseren.

Vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn organisaties die ieder jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verbruiken verplicht om energiebesparende maatregelen in te regelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Om dit in te regelen kun je gebruik maken van een erkende maatregelenlijst per bedrijfstak of dit naar eigen inzicht doen. Voor een aantal van dit soort bedrijven is er ook nog de ‘informatieplicht voor de energiebesparing’.

Bij grootbedrijven (250+ medewerkers of omzet groter dan 50 miljoen) is er aanvullend de plicht om een EED energie-audit uit te voeren en de uitkomsten in te dienen bij de overheid (Bron: Rvo.nl). Voor organisaties die beschikken over een ISO 50001 certificering of ISO 14001 met CO2-reductiemanagement module geldt hiervoor een vrijstelling.

Op een rij

Voordelen van energiemanagement

Wanneer je aan de slag gaat met energiemanagement en verminderen van de CO2-uitstoot, dan draag je bij aan een beter milieu. Dat is goed voor het imago van je organisatie in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Daarnaast leidt beter energiemanagement tot een reductie in de energiekosten. Deskundigen geven aan dat een dergelijke kostenreductie al snel oploopt tot 10%.

Wanneer je energiemanagement inricht met behulp van ISO 50001 (of ISO 14001) dan zijn er nog een aantal extra voordelen:

 • Je kunt aantonen dat je een professionele organisatie bent die voldoet aan klanteisen en -wensen;
 • Je bent aantrekkelijk voor opdrachten van o.a. de overheid;
 • Je onderscheidt jezelf van concurrenten;
 • Je voldoet aan geldende wet- en regelgeving;
 • Je bent bezig met continue verbetering van de energieprestaties van je organisatie;
 • Je laat zien dat je toekomstbestendig bent en hebt een positief imago.
energiebesparingsplicht

Aan de slag met energiemanagement?

Wil je aan de slag met energiemanagement? Bijvoorbeeld door middel van implementatie van ISO 50001 of ISO 14001? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs helpen je graag op weg.

Kom in contact met de partner in certificeren!

Meer informatie over de mogelijkheden?

Vraag direct en vrijblijvend een offerte op maat aan of neem contact met ons op!