Energielabel C voor kantoren verplicht vanaf 2023

Per 1 januari 2023 moeten alle kantoorgebouwen minimaal over energielabel C beschikken: hoe zit dat dan?

Energielabel C kantoren
Tommy Yedidya
Tommy Yedidya
Adviseur

Tommy Yedidya is adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. 'Ik haal veel voldoening uit het zichtbaar maken van de functionele verbeteringen op gebied van kwaliteits- en milieuprocessen.

tommy@certificeringsadvies.nl

Vanaf 1 januari 2023 is het verplicht dat een kantoorgebouw minimaal beschikt over energielabel C. Dat komt overeen met een jaarlijks primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2. Wanneer het kantoorgebouw op 1 januari 2023 niet aan deze eisen voldoet mag het gebouw niet meer gebruikt worden als kantoorgebouw en kan er een boete van maximaal 81.000 euro opgelegd worden aan de eigenaar van het pand. In dit artikel vertellen we daar meer over en helpen we je op weg zodat je tijdig aan de slag kunt met het verduurzamen van het bedrijfspand en behalen van energielabel C voor je kantoor waardoor je voldoet aan de eis zoals opgenomen in het Bouwbesluit 2012.

Energielabel C kantoren bouwbesluit

Het besluit voor energielabel C voor kantoren is opgenomen in het Bouwbesluit 2012 en komt voort uit het Klimaatakkoord dat in het leven is geroepen om opwarming van de aarde te beperken en de uitstoot van broeikasgassen fors te verminderen. Er zijn veel kantoorgebouwen met een energielabel dat lager ligt dan C (D t/m G), één van de redenen om deze verplichting in het leven te roepen. Dit betekent namelijk dat er meer dan 50.000 kantoorpanden zijn waarvoor in minder dan een jaar tijd maatregelen getroffen dienen te worden om aan de verplichting van energielabel C voor kantoren te voldoen.

Is een energielabel voor kantoor verplicht? Ja! Ook het energiezuiniger inrichten van kantoorpanden draagt bij aan reductie van broeikasgassen. Door middel van een energielabel kun je aantonen hoe energiezuinig je kantoorgebouw is en welke verbeteringen er mogelijk zijn. Per 1 januari 2021 is daarvoor een nieuw energielabel geïntroduceerd waarbij gebruik wordt gemaakt van een nieuwe methode om te bepalen wat je energielabel is. Meer daarover is te lezen in deze infographic van de RVO.

Wat als je niet voldoet aan de eisen van energielabel C voor kantoren? Dan kan het ‘bevoegd gezag’, wat doorgaans neerkomt op de gemeente waarin het gebouw staat, optreden en zoals gezegd kan er dan besloten worden dat het pand niet meer als kantoorpand gebruikt mag worden en kan er een boete van maximaal 81.000 euro opgelegd worden. Starten met het verduurzamen van het bedrijfspand is dus zeker geen overbodige luxe!

Zijn er met betrekking tot energielabel C kantoren uitzonderingen?

Het is niet zo dat standaard elk kantoorgebouw aan energielabel C moet voldoen. Er zijn een aantal uitzonderingen (bron: rvo.nl):

 • Als de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (excl. Nevenfuncties) minder dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte is;
 • Wanneer de gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties in het gebouw minder dan 100 m2 is;
 • Bij monumenten, zoals aangemerkt in de Erfgoedwet of in provinciale of gemeentelijke verordening;
 • Bij kantoorgebouwen die hooguit twee jaar worden gebruikt;
 • Bij kantoorgebouwen die worden onteigend of aangekocht in kader van de Onteigeningswet;
 • Als het gebouw voor het regelen van het binnenklimaat geen energie gebruikt;
 • Wanneer de terugverdientijd van de maatregelen die benodigd zijn om energielabel C te realiseren, langer dan 10 jaar is.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een handige beslisboom gelanceerd waarmee je kunt bekijken of jouw kantoorpand de energielabel C verplichting heeft of niet.

Per 1 januari 2021 is de BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw) ingevoerd en geldt de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800. Deze methode vormt de basis voor de energielabelplicht.

Daarnaast heeft de overheid een website gelanceerd waarop ook advies te vinden is rondom het verbeteren van het energielabel voor bedrijfsgebouwen.

Welk energielabel heeft mijn kantoorpand?

Wanneer je wilt weten over welk energielabel je kantoorpand nu beschikt, dan kun je dat checken via https://ep-online.nl/.

Als je kantoorpand beschikt over een geldig energielabel A, B of C, dan voldoe je aan de eisen zoals die per 1 januari 2023 gaan gelden. Dat neemt echter niet weg dat er in het Klimaatakkoord, tot aan 2050, ambitieuze doelen staan beschreven. Het is daarom verstandig om alle energiebesparende maatregelen te onderzoeken. Momenteel worden daar subsidies voor verstrekt die het aantrekkelijk maken om het in te regelen. Op die manier ben je zo goed mogelijk voorbereid op wat in de toekomst komen gaat en ook nog eens voordelig(er) uit dan wanneer je het allemaal zelf moet financieren. Tot slot profiteer je na inregelen hiervan structureel van lagere energiekosten.

Wanneer je beschikt over een energielabel D t/m G dan is het vaak met enkele bouwkundige ingrepen al om te zetten naar energielabel C. Enkele stappen die je kunt ondernemen gericht op het verduurzamen van je bedrijfspand:

 • Vraag maatwerkadvies aan waarbij een energieadviseur het gebouw controleert en verbetermogelijkheden signaleert;
 • Bekijk welke financiële regelingen er beschikbaar zijn in de vorm van subsidies;
 • Voer de maatregelen uit;
 • Laat een nieuw energielabel vaststellen en registreren.

Hoe nu verder m.b.t. verduurzamen bedrijfspand?

Ben je eigenaar van een kantoorpand? Dan ben je verplicht om ervoor te zorgen dat je kantoorpand energielabel C behaalt. Wat nu als je een kantoorruimte of kantoorpand huurt? En je bijvoorbeeld vanuit een certificering wilt kijken naar milieu- en energiemaatregelen van het pand dat je huurt? Dan is het advies om dit te bespreken met de eigenaar (ofwel de verhuurder) van het pand. Dit is degene die daarvoor de verantwoordelijkheid draagt en ook de verplichting heeft om ervoor te zorgen dat het pand voldoet aan energielabel C. Wat nu als je verhuurder geen maatregelen treft? Dan zijn de gevolgen voor hem/haar. Je kunt als huurder hooguit nog eens aandringen op het treffen van maatregelen en, als er geen actie wordt ondernomen, er uiteindelijk voor kiezen om na de huurtermijn op zoek te gaan naar een andere kantoorruimte. Het is in ieder geval niet zo dat je als huurder met boetes of andere consequenties te maken krijgt.

Hulp of ondersteuning nodig?

Het is belangrijk om snel actie te ondernemen, want het is immers zo januari 2023. Je kunt dus maar beter tijdig voorbereid zijn. Heb je daarbij hulp of ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs helpen je graag op weg. Bij CertificeringsAdvies Nederland hebben we alle kennis, tools en ervaring in huis om je doelen te bereiken en tijdig te voldoen aan de eisen uit de wet.

Duurzaamheidsscan - offerte aanvraag

Tommy Yedidya
Tommy Yedidya
Adviseur

Tommy Yedidya is adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. 'Ik haal veel voldoening uit het zichtbaar maken van de functionele verbeteringen op gebied van kwaliteits- en milieuprocessen.

tommy@certificeringsadvies.nl

Voldoe aan energielabel C!

en andere duurzaamheids-eisen!

 • Laat een duurzaamheidsscan uitvoeren
 • Praktisch tips en adviezen
 • Handig plan van aanpak

Maandelijks op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw branche en de nieuwste ontwikkelingen rondom (bedrijfs)normen en groeimogelijkheden voor jouw organisatie? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en ontvang maandelijks een flinke dosis inspiratie met o.a.:

 • Handige kennisartikelen en praktische tips voor jouw organisatie
 • Actuele updates rondom normen en certificeringen
 • Ontwikkelingen in wet- en regelgeving
 • Interessante acties & events
 • Relevante trainingen en opleidingen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf jezelf in voor onze maandelijkse nieuwsbrief door het formulier in te vullen!

"*" indicates required fields