VerandermanagementDe wereld verandert. Wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. De snelheid waarmee veranderingen optreden echter, wordt steeds groter. De manier waarop we veranderingen doorvoeren noemen we verandermanagement.

Verandermanagement in het verleden

Vroeger werden veranderingen ingezet vanuit de directie die besloot dat ‘het anders moest’. Er werd een planning gemaakt, en de verandering begon. Tegenwoordig werkt dit niet meer. In dit artikel lees je wat de spelregels voor efficiënt verandermanagement zijn en hoe je weerstanden tegen verandering ombuigt.

Huidige trends

Vandaag de dag komen veranderingen veelal ongepland en uit diverse hoeken. Bijvoorbeeld door technische mogelijkheden of de toegenomen inspraak van medewerkers binnen de organisatie. Dit vraag om een nieuwe benadering van verandermanagement. Verandering in een organisatie vraagt om een cultuurverandering. Lees hier meer over cultuurmanagement.

Spelregels voor efficiënt verandermanagement

Om een verandering in een bedrijf succesvol uit te voeren zijn er veel boeken geschreven met spelregels, valkuilen en succesfactoren bij verandertrajecten. Kort samengevat zijn dit de regels voor efficiënt verandermanagement:

 1. Creëer een gevoel van urgentie voor de beoogde verandering.
 2. Verzamel een leidend team dat de verandering coördineert en stuurt.
 3. Ontwikkel een visie en strategie voor de beoogde verandering.
 4. Communiceer adequaat om draagvlak te creëren.
 5. Maak het mogelijk om te handelen door zoveel mogelijk obstakels weg te nemen.
 6. Genereer korte termijn successen. Zichtbare successen trekken sceptici over de brug.
 7. Houd het tempo van uitvoering hoog en blijf veranderingen doorvoeren totdat de visie is gerealiseerd.
 8. Creëer een nieuwe cultuur en houd daarin vast totdat deze sterk genoeg is om de oude tradities te vervangen.

Cultuurverandering

Met name cultuurverandering is een grote uitdaging binnen verandermanagement. De cultuur verandert als het gedrag van medewerkers verandert. Hieronder zijn de beïnvloedingsfactoren van gedrag weergegeven. Pas wanneer bewust aan deze factoren gewerkt wordt kan de cultuurverandering plaatsvinden.

Beïnvloedingsfactoren van gedrag:

 • Verander de strategie: een nieuwe positiebepaling maken en helder communiceren levert al 80% van de gewenste gedragsverandering op!
 • Verander de geschiedenis: geschiedenis is een selectie van geconstateerde veranderingen. Sommige gebeurtenissen onthouden we, sommigen niet. Door de juiste gebeurtenissen te benoemen en te onderbouwen met goede argumenten om te veranderen kan angst en woede afnemen. Zeg niet: “we doen het al jaren verkeerd”, zeg wel: ”zoals we het deden was goed voor die tijd, maar vandaag de dag is een andere aanpak vereist.”
 • Verander de stijl van leidinggeven: werk heel mensgericht.
 • Verander de omvang: werk in kleine groepen met dezelfde structuur.
 • Technologische aanpassingen: voer bijvoorbeeld een open agenda systeem in.
 • Omgeving: verander bijvoorbeeld de fysieke indeling van de werkplekken.
 • Training: verzorg zoveel training als nodig om de medewerkers gereed te maken voor de situatie na de verandering.

Wil jij ook veranderen met jouw organisatie?

Wil jij meer informatie over verandermanagement? Of ben je benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen je graag!

NEEM CONTACT OP
CertificeringsAdvies Nederland werken bij ons