Incompany training opleidingenVeel organisaties schakelen externe hulp in bij het implementeren van een ISO-norm. Niet zo gek, aangezien ISO-normen best abstract kunnen zijn. Toch is het wel verstandig om ervoor te zorgen dat je als organisatie niet afhankelijk wordt van die externe hulp. Zeker aangezien een ISO-managementsysteem de meeste toegevoegde waarde biedt wanneer het systeem ‘eigen’ gemaakt is. Om die onafhankelijkheid te bereiken is het belangrijk om normkennis op te bouwen onder de medewerkers binnen je organisatie. Dit kun je bijvoorbeeld doen door het volgen van een normkennis training!

Wat is een normkennis training?

Tijdens de normkennis training vertelt de trainer je alles over de ISO-norm die voor jou van toepassing is. Denk hierbij aan:

  • Wat de belangrijkste principes van de norm zijn.
  • Hoe de (logische) hoofdstukkenstructuur van de norm is opgebouwd.
  • Welke concrete eisen er gesteld worden in de norm.
  • Wat de toegevoegde waarde van de norm is voor jouw organisatie.

Wij zorgen ervoor dat jij na de training in staat bent om aan collega’s uit te leggen wat de norm inhoudt en hoe deze kan worden toegepast binnen de organisatie.

Wil je een Incompany training volgen?

Bekijk dan onze handige en overzichtelijke Incompany pagina waarop meer informatie te vinden is. En mocht je aanvullende vragen hebben, laat het ons dan gerust weten.

MEER INFORMATIE
Training waarderend auditen

Waarom is een normkennis training van belang?

Veel organisaties kiezen, in aanloop naar de certificering, voor externe hulp bij de implementatie van een normering. Op dat moment wordt er vaak gekozen voor een normkennis training of een adviestraject om de kennis te vergaren die nodig lijkt te zijn. Echter is dit wat ons betreft een scheve tegenstelling. De twee vormen van begeleiding bijten elkaar niet, maar versterken elkaar juist.

Als we kijken naar het verleden zijn de klanten – die in aanloop voor een implementatietraject kiezen voor een normkennis training – vele malen effectiever in het implementatietraject. Concreet zorgt het ervoor dat:

  • Het draagvlak binnen de organisatie veel breder is.
  • Het implementatieproces efficiënter verloopt en dus minder interne uren en externe inhuur kost.
  • De kwaliteit van het managementsysteem hoger is waardoor de organisatie na certificering minder tijd kwijt is aan het onderhoud ervan.
  • De normering minder als ‘moetje’ wordt gezien en veel vaker wordt gebruikt als een tool om te verbeteren.

Als je deze voordelen naast elkaar zet, zorgt een normkennistraining vooraf niet alleen voor een ‘duurzamer’ managementsysteem op lange termijn, maar is het kostentechnisch vaak de beste keuze voor de langere termijn.

Welke vormen normkennis training zijn er?

Je kunt ervoor kiezen om je via de Academy website in te schrijven voor de normkennistraining op de data die beschikbaar zijn voor het jaar, maar we kunnen de training ook Incompany geven. Bij een Incompany training komt de trainer de training op jouw bedrijfslocatie geven waarbij er specifiek wordt ingezoomd op risico’s/kansen die er voor je organisatie liggen met betrekking tot de norm. Een Incompany training geeft je organisatie ook gelijk de kans om collega’s aan te laten sluiten zodat het draagvlak binnen de organisatie gelijk al een boost krijgt. Daarnaast moet de implementatie van een norm nooit het verhaal worden van één iemand, maar een afspiegeling van de gehele organisatie.

incompany training op maat boeken

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl