OntruimingsplanEen ontruimingsplan opstellen, wanneer is dat nu eigenlijk verplicht? In dit blogartikel geven we je antwoord op die vraag. We leggen uit wat zo’n plan precies is, vanuit welke wet- en regelgeving het verplicht is en wat het verschil is met een bedrijfsnoodplan. Daarnaast vertellen we ook wat de relatie is tussen de, voor de meeste organisaties vanuit de wetgeving verplichte, Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en het ontruimingsplan. 

Wat is een ontruimingsplan?

In een ontruimingsplan leg je als organisatie, middels afspraken en procedures, vast hoe mensen op gestructureerde wijze je bedrijfspand kunnen verlaten bij ontruiming. Er staat concreet in beschreven wat verwacht wordt van BHV’ers in geval van calamiteiten zoals brand, ontruiming en stroomuitval. Het doel van een ontruimingsplan is ervoor zorgen dat in geval van nood zoveel mogelijk mensen veilig een gebouw verlaten.

Verschil bedrijfsnoodplan en ontruimingsplan

Een ontruimingsplan is niet hetzelfde als een bedrijfsnoodplan. Het eerste is namelijk een eerste aanzet tot het tweede. Een ontruimingsplan beschrijft namelijk alleen hoe je het beste kunt evacueren bij calamiteiten, terwijl een bedrijfsnoodplan veel uitgebreider is en ook aspecten met betrekking tot milieu-incidenten en ongevallen bevat. Uiteraard kun je er ook voor kiezen om een nood- en ontruimingsplan op te zetten waarin beiden geborgd zijn.

Handige informatiegids RI&E [DOWNLOAD]

Wil je alles weten over de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie? Download dan geheel vrijblijvend de handige ‘RI&E informatiegids‘ op onze website waarin we een antwoord geven op allerlei vragen rondom de RI&E.

DOWNLOAD WHITEPAPER
VCA Infogids

Is het ontruimingsplan verplicht?

Vanuit de Arbowet ben je verplicht om als verantwoordelijke (van een pand) je zogenaamde zorgplicht te nemen en te zorgen voor een veilig pand. Eén van die verplichtingen is het treffen van maatregelen rondom evacuatie, zodat iedereen het pand veilig kan verlaten. Het is dus vanuit wet- en regelgeving niet per definitie verplicht om een ontruimingsplan op te stellen, maar het is wel verplicht dat er binnen de organisatie effectief gehandeld kan worden bij calamiteiten.In het kader van die zorgplicht, of juist in het kader van de Arbowetgeving, kan het noodzakelijk of verstandig zijn om een dergelijk plan op te stellen.

Wanneer er in je (bedrijfs)pand een brandmeldinstallatie aanwezig is, dan ben je, vanuit het ‘Bouwbesluit’, wettelijk verplicht om een ontruimingsplan op te stellen. Een ontruimingsplan kan opgesteld worden conform de NEN8112 norm. In de norm staat beschreven hoe je een goed en doeltreffend plan opstelt.

Basis leggen in de RI&E

De basis van het ontruimingsplan kan worden vastgelegd in een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Om als organisatie effectief te kunnen handelen bij een noodsituatie, is het zaak dat:

  • Er voldoende BHV’ers aanwezig zijn in de organisatie;
  • De BHV’ers over voldoende kennis en middelen beschikken (denk aan gekeurde EHBO- en blusmiddelen, deugdelijke communicatiemiddelen etc.);
  • Er bepaald wordt of het bedrijf effectief kan optreden bij noodsituaties.

Lees ook het artikel: Is BHV herhaling verplicht?

Om te kunnen bepalen of je als bedrijf effectief kunt optreden bij noodsituaties is het aan te raden om jaarlijks dit soort situaties in de praktijk te oefenen. Uit die oefeningen kan namelijk blijken dat er een duidelijk(er) ontruimingsplan nodig is:

  • Waarin vluchtroutes zijn opgenomen;
  • Waarin middels een stappenplan staat beschreven wie, wat en wanneer doet tijdens een ontruiming;
  • Waarin communicatiestromen zijn vastgelegd.

Meer informatie?

Wil je meer weten over een ontruimingsplan? Of wil je starten met het opstellen van een RI&E, wat overigens verplicht is vanuit de Arbowet? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs helpen je graag op weg!

New call-to-action

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl