Bouwbedrijven en informatiebeveiligingDe mogelijkheden van digitale innovatie zijn eindeloos en gaan vandaag de dag razendsnel. Dat geldt ook voor de bouwsector waar mondjesmaat steeds meer geavanceerde digitale technologieën, zoals Artificial Intelligence (AI), virtual reality, robotisering, Big data, IoT etc., hun intrede doen. Daarnaast heeft de bouwsector, met het oog op digitalisering, natuurlijk ook te maken met een toenemende hoeveelheid digitale informatie die een steeds nadrukkelijkere rol speelt. Kortom: de digitale disruptie in de bouwwereld is ingezet. Dat betekent dat bouwbedrijven volop moeten innoveren en improviseren en hun businessmodel moeten aanpassen om toekomstbestendig te blijven. Een grote uitdaging voor een sector waarin investeren in digitale mogelijkheden nog in de kinderschoenen staat.

Bouwbedrijven moeten terug naar de tekentafel!

Wil je meer lezen over de trends in de bouwbranche, de transitie in KAM-denken die bouwbedrijven moeten doormaken en hoe je dat als bouwbedrijf kunt aanvliegen in de praktijk? Bekijk dan ons artikel ‘Bouwbedrijven moeten terug naar de tekentafel‘ dat onlangs in het vakblad ‘Kwaliteit in Bedrijf’ is gepubliceerd.

BEKIJK ARTIKEL
Veiligheidsladder verplicht in de bouw

Actief inspelen op digitalisering van het bouwproces 

Waar in andere sectoren al volop wordt ingezet op technologische innovaties, is dat in de bouwsector een stuk minder het geval. Veel bouwbedrijven hebben nog geen digitale strategie en investeren nauwelijks in digitale (IT) mogelijkheden. In die zin moet de bouwsector nog echt een inhaalslag maken. De digitale transitie staat daar aan het begin. Dat neemt niet weg dat de verwachting is dat de digitale disruptie binnen enkele jaren de boventoon voert in de bouwsector. Dat betekent dat bouwbedrijven daarop moeten inspelen en voorbereidingen moeten treffen: liever nog vandaag dan morgen.

Enkel de bouwbedrijven die digitale disruptie omarmen als kans, en niet zien als bedreiging, zullen toekomstbestendig zijn. Bouwbedrijven moeten zich bewust zijn van het feit dat technologie een extra tool is die ingezet kan worden als onderdeel van het business- en verdienmodel. Dat betekent dat je als bouwbedrijf actief moet inspelen op digitalisering van het bouwproces en daarmee gepaard moet innoveren en investeren met betrekking tot IT (omgevingen).

Integratie van software in werkprocessen

Bouwbedrijven transformatie kwaliteitsdenkenVandaag de dag is het bij veel bouwbedrijven nog altijd vanzelfsprekend om projectadministraties ed. op papier te verwerken. Softwaretools voor bouwbedrijven zijn er wel, maar worden nu vaak als een op zichzelf staand iets gebruikt. De applicaties die er zijn, bieden vaak onvoldoende mogelijkheden om te integreren in bedrijfsprocessen en de IT-omgeving. Dat moet veranderen: integratie van software in de werkprocessen is essentieel om het gehele bouwproces digitaal inzichtelijk te kunnen maken.

Papierloos werken, waarbij projectadministratie digitaal plaatsvindt en alle data online toegankelijk is, moet gemeengoed worden. Dat begint echter bij het creëren van inzicht in het hele bouwproces en de onderliggende onderdelen daarvan. Vervolgens moet bekeken worden hoe de benodigde informatiestromen in alle processen op een gestructureerde manier gedigitaliseerd kunnen worden, zodat de informatie op het juiste moment en voor de juiste personen en doeleinden digitaal beschikbaar is. Geen enkel apparaat kan je immers op een bouwlocatie helpen als je zelf losse bestanden aan elkaar moet knopen.

Tip: Bekijk ook de Case Study van Kingspan Light + Air

Vergeet de informatiebeveiliging niet

Zoals uit bovenstaande trends en voorbeelden blijkt: om de digitalisering te kunnen omarmen moeten bouwbedrijven snel een omslag maken. Ze moeten nadenken over hun visie en (toekomst)strategie en van daaruit aanpassingen doorvoeren in hun business- en verdienmodellen. Digitale innovatie is de sleutel om zowel nu als in de toekomst mee te kunnen (blijven) doen in het continu veranderende (digitale) speelveld. Een belangrijke vraag die bouwbedrijven zich daarbij moeten stellen is: welke rol spelen informatietechnologie en daarmee gepaard informatiebeveiliging in dat geheel?

Digitalisering en het toenemend belang van informatietechnologie maken bedrijfsresultaten immers steeds afhankelijker van de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid (BIV) van informatie. Om die reden moet informatiebeveiliging goed geborgd worden en hand in hand gaan met de digitale transitie die bouwbedrijven door (gaan) maken. Je wilt immers niet dat je data en informatie in handen komt van kwaadwillenden.

Jan Penning van onze klant WSB Solutions: “Al met al denk ik dat de grootste winst van het hele traject is dat we onze informatiebeveiliging op een veel hoger plan gebracht hebben, dat er structuur is gebracht in de organisatie van informatiebeveiliging en, het belangrijkste, dat we continu kritisch kijken naar wat er beter kan en dit dan ook aanpakken.” – Wil je het hele verhaal van Jan Penning lezen? Bekijk dan de klantcase van WSB Solutions

Laat je goed informeren!

Zit je als bouwbedrijf in een proces van digitale innovatie? Of wil je dit op korte termijn verder gaan omarmen? En vraag je jezelf af hoe je de informatietechnologie en daarmee gepaard informatiebeveiliging op een goede manier inregelt? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag op weg en denken graag met je mee over hoe jij als bouwbedrijf de digitale transformatie kunt maken en de veiligheid van je informatie kunt borgen.

New call-to-action

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl