Structureel veilig werken?

Health en Safety Officer as a Service

Hoe is het gesteld met het niveau van veilig en gezond werken binnen jouw organisatie? Een veiligheidsbeleid, in combinatie met bedrijfsnormen en eventuele certificeringen zoals VCA, ISO 45001, de Veiligheidsladder en/of een veiligheidsbewustzijnprogramma, is tegenwoordig steeds vaker een voorwaarde voor een opdracht of aanbesteding. Om die reden staat het bij veel organisaties hoog op de agenda, maar hoe zorg je ervoor dat veiligheid en gezondheid binnen jouw organisatie structureel naar een hoger niveau worden getild? Daar heb je kennis en kunde voor nodig!

health-and-safety-officer-in-de-praktijk

Wij introduceren: de Health & Safety Officer as a Service

In relatie tot het thema veiligheid wordt er regelmatig gesproken over een veiligheidskundige, een VGM-coördinator of een KAM-manager. Maar wist je ook dat er zoiets als een Health & Safety Officer as a Service bestaat? En precies dat is wat wij, van CertificeringsAdvies Nederland, jou te bieden hebben.

Dankzij deze dienstverlening, waarbij je ervoor kiest om alle zaken met betrekking tot veilig en gezond werken uit te besteden aan één van de specialisten van CertificeringsAdvies Nederland, borg je namelijk dat er periodiek aandacht wordt besteed aan veilig en gezond werken binnen je organisatie met continue verbetering op dit gebied als gevolg. Een Health & Safety Officer as a Service werkt op basis van abonnementsvorm (vast bedrag per maand) of op nacalculatie (uurtarief) voor jouw organisatie.

Officer as a Service

Wat is de rol van de Health en Safety Officer?

Een Safety Officer as a Service is verantwoordelijk voor naleving van de veiligheidsregels binnen een organisatie en tilt veilig en gezond werken binnen de organisatie naar een hoger niveau. Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van de officer?

Health & Safety Officer as a Service
 • Het aansturen, coördineren, optimaliseren van veilig en gezond werken binnen de organisatie en adviseren, gevraagd en ongevraagd, over veiligheidsvraagstukken;
 • Het opzetten, onderhouden en actualiseren van de documentatie, zoals het managementsysteem, rondom bedrijfsnormen (en certificeringen);
 • Het uit handen nemen van alle administratie en coördinatie (rapportages, verbetervoorstellen) rondom incidenten en ongevallen met behulp van onze 24-uurs dienst;
 • Het uit handen nemen van alle administratie en coördinatie rondom veiligheidsopleidingen. Bijvoorbeeld VCA, BHV of Heftruck opleidingen.
 • Fungeren als externe Preventiemedewerker.
 • Het voorbereiden en begeleiden van de directiebeoordeling;
 • Het voorbereiden en begeleiden van externe audits;
 • Het uitvoeren van werkplekinspecties, toolboxmeetings, rondgangen, beoordelingen van onderaannemers en interne audits;
 • Zorgen voor de vereiste rapportages aan geëigende instanties met betrekking tot de aspecten van arbeidsomstandigheden;
 • Signalering van wijzigingen en ontwikkelingen van wetgeving, voorschriften en normen die kunnen leiden tot gevaarlijke situaties;
 • Medewerkers motiveren om veilig en gezond te werken en het opzetten en activeren van veiligheidsbewustzijnprogramma’s;
 • Uitvoeren van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E);
 • Fungeren als aanspreekpunt/sparringpartner op gebied van veiligheid en gezondheid voor management, collega’s, de Inspectie SZW en overige instanties;
 • Ondersteuning bieden bij functioneringsgesprekken.

De voordelen van de Health & Safety Officer as a Service

Voor veilig en gezond werken dient iemand binnen de organisatie de verantwoordelijkheid en coördinatie op zich te nemen van o.a. de operationele planning en uitvoeren van alle taken. Vaak wordt er dan naar een interne medewerker gekeken die een dergelijke rol ‘erbij’ krijgt. Maar heeft deze medewerker wel de competenties, voldoende tijd en de juiste aandacht? Meestal wordt er niet gedacht aan het inschakelen van een externe specialist voor de zaken op het gebied van veiligheid. Daar zitten echter wel een heleboel voordelen aan:

 • Continuïteit op het gebied van veilig en gezond werken is geborgd. Mocht de externe deskundige ziek zijn, dan staat er altijd een back-up klaar vanuit CertificeringsAdvies Nederland;
 • Veiligheidsbewustzijn is structureel onder de aandacht en komt daardoor op een hoger niveau. Gevolg is dat het risico op ongevallen kleiner wordt;
 • Medewerkers van je eigen organisatie nemen veilig en gezond werken serieus, omdat ‘vreemde ogen’ nu eenmaal dwingen;
 • Je organisatie voldoet aan de meest actuele richtlijnen van de Arbo en de RI&E wordt up-to-date gehouden;
 • Je bespaart kosten doordat de Health & Safety Officer zijn core-business voor jouw organisatie uitvoert en up-to-date kennis heeft. Eigen medewerkers van de organisatie kunnen zich daardoor focussen op hun kerntaken;
 • De contractvorm is aanzienlijk flexibeler dan die van een medewerker in loondienst, waarmee het aantal contractuele uren naar behoefte en situatieafhankelijk kan worden op- of afgeschaald.

Een Health & Safety Officer (as a Service) introduceert kennis en kunde op het gebied van veiligheid en gezondheid in jouw organisatie. Doordat de HSOaaS in de dagelijkse praktijk voor uiteenlopende (complexe) organisatie met zijn vakgebied bezig is, heeft hij/zij veel ervaring met veiligheidsprojecten, projectmatig werken en leidinggeven aan veiligheidsprojecten. De opgedane kennis en kunde wordt dan direct toegepast binnen jouw organisatie!

Onze dienst

Structureel aan de slag?

Wil je structureel aan de slag met het verbeteren van veilig en gezond werken binnen je organisatie? Denk dan eens aan een Health & Safety Officer as a Service. Op basis van jouw wensen, behoeften, de benodigde werkzaamheden en de complexiteit van je organisatie kan, gedurende een intakegesprek, samen met CertificeringsAdvies Nederland bepaald worden hoeveel uur de Officer maandelijks/jaarlijks in je organisatie actief zal zijn. Je bepaalt zelf welke contractvorm je daarbij het meest geschikt vindt: de abonnementsvorm met een vast bedrag per maand of op nacalculatie tegen een vast uurtarief. De ervaring leert ons dat een Health & Safety Officer as a Service maandelijks één dag aanwezig is binnen je organisatie.

Outsourcing - uitbesteden

Kom in contact met de partner in certificeren!

Meer informatie over de mogelijkheden?

Vraag direct en vrijblijvend een offerte op maat aan of neem contact met ons op!