– Outsourcing op maat –


Uitbesteding van (een gedeelte van) KAM-activiteiten

Outsourcing is tegenwoordig aan de orde van de dag. Steeds meer organisaties focussen zich op hun kernactiviteiten. IT, Logistiek en Marketing zijn voorbeelden van activiteiten die steeds vaker al worden uitbesteed. Met de dienst Outsourcing komt CertificeringsAdvies Nederland tegemoet aan de groeiende behoefte aan een partner om ook certificeringen en aanverwante zaken te kunnen outsourcen.CertificeringsAdvies Nederland helpt organisaties zich te ontwikkelen op de gebieden Kwaliteit, Arbo & Veiligheid, Milieu & MVO, Informatiebeveiliging en Voedselveiligheid. Dat doen we enerzijds door advies te geven voor het behalen en behouden van een bedrijfscertificaat en anderzijds door de mensen in de organisatie te trainen. Of het nou gaat om een VCA-training, het volgen van een ISO 9001:2015 transitie training of het behalen van het ISO 9001 of ISO 27001 certificaat: wij zijn de Partner in Certificeren.

Meer over ons

Aanpak: sturen op vooraf afgesproken SLA’s en indicatoren

Tijdens een inventarisatiefase stellen we gezamenlijk vast wat we onder outsourcing verstaan. Bijvoorbeeld:

  • Het uit handen nemen van alle administratie en coördinatie rondom incidenten en ongevallen door onze 24-uurs dienst;
  • Het uitvoeren van interne audits;
  • Het uit handen nemen van alle administratie en coördinatie rondom opleidingen. Bijvoorbeeld VCA, BHV of Heftruck opleidingen.
  • Het coördineren en actualiseren van het managementsysteem;
  • Fungeren als externe Preventiemedewerker;
  • Etc.

Doel van de inventarisatiefase is om tot een Service Level Agreement (SLA) te komen met vastgestelde prestatie indicatoren. Tijdens een periodiek evaluatiegesprek worden verwachtingen, ervaringen en prestatie indicatoren besproken en, indien nodig, bijgesteld.

Contact

Deskundige adviseurs met branchekennis

Voor de crisis van 2008 huurden veel bedrijven een organisatieadviseur in. Dure adviseurs in strakke pakken die veelvuldig gebruik maakten van ingewikkelde vaktermen. De toegevoegde waarde van die adviseurs was lang niet altijd aan te tonen. Na de crisis is het landschap compleet veranderd. Adviseurs worden vooral ingehuurd voor een specifieke opdracht met concrete doelstellingen. Bovendien wordt gevraagd om extra toegevoegde waarde in de vorm van een breder advies. Kennis van de branche van de opdrachtgever is noodzakelijk om de opdracht integraal te benaderen.

CertificeringsAdvies Nederland onderkent deze trend. We zien het belang in van adviseurs die deskundig zijn in hun vakgebied en tegelijk hun opdracht en advies zijn in het perspectief van de branche. Daarom werken wij met zes branches waarin wij de ontwikkelingen op de voet volgen. Zo denken we pro-actief met je mee en kunnen we het beste advies voor jouw situatie geven.

Branches

CERTIFICERINGSADVIES NEDERLAND WERKT ONDER ANDERE VOOR: