– Outsourcing op maat –


Uitbesteden van activiteiten

Outsourcing is tegenwoordig aan de orde van de dag. Steeds meer organisaties focussen zich op hun kernactiviteiten en besteden ondersteunende activiteiten, zoals bijvoorbeeld IT, Logistiek of Marketing, uit aan een externe partij. Met de dienst Outsourcing komt CertificeringsAdvies Nederland tegemoet aan de groeiende behoefte om ook werkzaamheden gerelateerd aan bedrijfsnormen en certificeringen op het gebied van Kwaliteitsmanagement, Arbo/veiligheid, Milieu en/of Informatiebeveiliging uit te besteden aan een gespecialiseerde partner.

Met de dienst Outsourcing als aanvulling op onze adviesdiensten en opleidingen, bieden wij een compleet pakket waarmee wij organisaties in brede zin van dienst kunnen zijn met het behalen en behouden van certificeringen. Dit maakt ons voor onze klanten de Partner in Certificeren.

Wat is (de reden voor) outsourcing?

Outsourcing (uitbesteding) is het laten uitvoeren van ondersteunende bedrijfsactiviteiten door een gespecialiseerde externe partner. Dit kan voortkomen uit een strategische beleidskeuze om alleen het primaire proces binnen de eigen organisatie uit te voeren, om de organisatie slank, flexibel, beheersbaar en gefocust te houden. Soms is de reden ook simpelweg praktisch, omdat de organisatie (tijdelijk of permanent) over onvoldoende capaciteit of competenties beschikt om de werkzaamheden uit te voeren en niet in de gelegenheid is hiervoor vaste medewerkers aan te nemen. In beide situaties biedt het inhuren van externe expertise een goede oplossing.

Outsourcing diensten van CAN

Outsourcing Officer As A ServiceCertificeringsAdvies Nederland biedt outsourcingdiensten op maat, afhankelijk van de behoeften binnen jouw organisatie. De invulling kan een tijdelijk/projectmatig karakter hebben, maar ook van structurele/terugkerende aard zijn. Op hoofdlijnen kan gekozen worden voor:

 • Het duurzaam uitbesteden van een volledige rol/functie binnen de organisatie. Hierbij nemen wij de verantwoordelijkheid en coördinatie op ons voor de operationele planning en uitvoering van alle taken in relatie tot het opzetten en onderhouden van het managementsysteem en de certificering. Deze dienst bieden wij aan onder de algemene noemer Officer as a Service (klik op de link voor meer informatie). Specifieke ‘officersrollen’ waar het hier om kan gaan, zijn bijvoorbeeld een Compliance Officer, Security Officer, Data Protection Officer (Functionaris Gegevensbescherming) of een Health en Safety Officer.
 • Het uitbesteden van een of meer specifieke onderdelen gerelateerd aan het managementsysteem en de certificering. Denk hierbij o.a. aan het uitvoeren van interne audits, het begeleiden van de directiebeoordeling, het uitvoeren van bewustwordingsacties onder medewerkers, het registeren en opvolgen van incidenten en afwijkingen (non-conformiteiten), etc.
 • Het tijdelijk waarnemen van een vertrokken/uitgevallen functionaris, in de vorm van interim-management.

Voordelen outsourcing

Naast de hiervoor genoemde algemene redenen van organisaties om voor outsourcing te kiezen, zijn er de volgende concrete voordelen verbonden aan uitbesteding van werkzaamheden m.b.t. managementsystemen/certificeringen aan CAN:

 • Medewerkers van de organisatie kunnen zich volledig op hun kerntaken concentreren, zonder een bijrol te vervullen die tijd kost en buiten hun comfortzone ligt;
 • De continuïteit van de operationele werkzaamheden rondom het managementsysteem is geborgd en niet afhankelijk van één interne medewerker die ziek kan worden of kan vertrekken;
 • Het opzetten en onderhouden van het managementsysteem is onze corebusiness, waarmee de daaraan verbonden werkzaamheden professioneler en sneller worden uitgevoerd en meer nuttige output opleveren;
 • De werkzaamheden worden conform planning worden uitgevoerd en tijdig opgevolgd, zodat wordt voldaan aan de eisen van de norm en er op dit punt geen tekortkomingen ontstaan bij de externe audit;
 • Bevindingen van een externe specialist worden door interne medewerkers vaak meer ter harte genomen dan die van een interne collega (‘vreemde ogen dwingen’);
 • Wij kunnen optreden als sparringpartner en brengen expertise en best-practices binnen én buiten het thema mee uit andere organisaties, waarmee je als organisatie je voordeel doet;
 • De contractsvorm is aanzienlijk flexibeler dan die van een medewerker in loondienst, waarmee het aantal contractuele uren naar behoefte en situatieafhankelijk kan worden op- of afgeschaald.

Officer as a Service (OaaS)

Met de implementatie van een (managementsysteem)norm en het behalen van een certificering, ontstaat er een nieuwe rol binnen je organisatie. Iemand zal immers de verantwoordelijkheid en coördinatie op zich moeten nemen van de operationele planning en uitvoering van alle taken in relatie tot het opzetten en onderhouden van het managementsysteem en de certificering. Je kunt ervoor kiezen om deze rol, in plaats van bij een interne medewerker, uit te besteden aan een van de specialisten van CertificeringsAdvies Nederland. Ons ‘Officer as a Service’ (OaaS) programma biedt voor iedere organisatie een passende oplossing en heeft veel praktische voordelen!

De benaming van deze rol in de organisatie hangt af van het thema waar het managementsysteem en de certificering betrekking op hebben. Zo kennen we o.a.:

 • de Compliance Officer; vaak gebruikt in relatie tot de thema’s Kwaliteit (ook wel Kwaliteitscoördinator genoemd) en Milieu (Milieucoördinator);
 • de Security Officer (CISO / Informatiebeveiliger) als het gaat om Informatiebeveiliging;
 • de Data Protection Officer (Functionaris Gegevensbescherming) in relatie tot Privacy (AVG/GDPR);
 • de Health & Safety Officer (Arbo-coördinator / Veiligheidskundige) in het kader van Gezond & Veilig Werken.
MEER INFORMATIE

Onze outsourcing aanpak

Contact CertificeringsAdvies NederlandOm tot een passende outsourcingsoplossing voor jouw organisatie te komen, starten wij met een inventarisatiefase. Hier brengen wij de behoefte binnen jouw organisatie in kaart en stellen we met elkaar vast of het om een tijdelijke/eenmalige uitbesteding van diensten gaat, of een structurele/terugkerende.

Op basis van de inventarisatiefase komen we tot een Service Level Agreement (SLA) met vastgestelde prestatie indicatoren. Er worden evaluatiemomenten gepland om verwachtingen, ervaringen en prestatie indicatoren te bespreken en waar nodig bij te stellen.

Tenslotte maken we afspraken over de tarieven en leveringsvoorwaarden. Onze outsourcingdiensten kunnen in abonnementsvorm (met een vast bedrag per maand) worden afgenomen, of op nacalculatie op basis van uurtarief.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat CertificeringsAdvies Nederland voor jouw organisatie kan betekenen op het gebied van Outsourcing? Neem dan contact met ons op.

NEEM CONTACT OP

CERTIFICERINGSADVIES NEDERLAND WERKT ONDER ANDERE VOOR:

Logobanner CAN Site