CAN Keurmerksupport

Organisatiekeurmerk of persoonscertificering opzetten of ontwikkelen? Welkom bij CAN Keurmerksupport!

CAN Keurmerksupport, onderdeel van CertificeringsAdvies Nederland, helpt ‘organisaties’ bij het initiëren, ontwikkelen, implementeren en beheren van organisatiekeurmerken en persoonscertificeringen. Vanuit een pragmatische en to-the-point aanpak ondersteunen wij mensen en organisaties om naar een volgend niveau te groeien.

Samen met jou, als initiatiefnemer, die een initiatief of samenwerkingsverband heeft (opgestart), waarmee je jezelf wilt onderscheiden in de branche brengt CAN Keurmerksupport in kaart welke behoeftes er zijn om jezelf te kunnen onderscheiden en ook onderscheidend te blijven! Zo stellen we samen de benodigde eisen op en vertalen we deze door naar keurmerken en/of richtlijnen waarvoor organisaties en/of personen zich kunnen certificeren. Denk daarbij aan een officieel keurmerk, een (branche)certificaat of opname in een register.

Direct meer informatie? Neem contact op!

NEEM CONTACT OP

Samenwerken met elkaar

CAN Keurmerksupport is er voor initiatiefnemers die onderscheidend op willen treden binnen hun branche. Denk daarbij aan:

 • Samenwerkingsverbanden
 • Brancheorganisaties
 • Branche initiatieven
 • Belangenorganisaties
 • Verenigingen / Stichtingen
 • (Tijdelijke) coalities

Onze dienstverlening

CAN KeurmerksupportCAN Keurmerksupport biedt ondersteuning bij het opstellen en ontwikkelen van afspraken, regels en richtlijnen voor organisaties, oftewel organisatiekeurmerken, en/of bij het in kaart brengen van eisen aan vakbekwaamheid, kennis en competenties van mensen, oftewel persoonscertificeringen. Dit doen we op het gebied van Kwaliteit, Arbo & Veiligheid, Milieu, Informatiebeveiliging en Voedselveiligheid.

Organisatiekeurmerken

Je hebt een initiatief of samenwerkingsverband (opgestart) waarmee je jezelf wilt onderscheiden in de branche? Samen met jou als initiatiefnemer brengt CAN Keurmerksupport in kaart welke behoeftes er zijn om onderscheidend te worden, zijn of blijven en welke eisen daarbij nodig zijn. Deze eisen kunnen we, in samenwerking met jou als opdrachtgever, vertalen naar keurmerken en/of richtlijnen, waarvoor organisaties zich kunnen certificeren. Denk daarbij aan een officieel keurmerk, een (branche)certificaat of opname in een register.

Persoonscertificeringen

Binnen een branche is er behoefte aan het verhogen c.q. uitstralen van een bepaald deskundigheidsniveau. Wij kunnen initiatiefnemers ondersteunen bij het in kaart brengen van dit (gewenste) niveau en een traject opzetten waarbij dit vertaald wordt naar een instapniveau en een continue ontwikkelstructuur (denk aan PE-punten). We kunnen meedenken in de ontwikkeling, uitvoering en het afnemen van:

 • Vakbekwaamheidseisen
 • Examen(eisen)
 • Examensamenstelling
 • Etc.

Jij, als initiatiefnemer, hebt zelf ervaring met de branche en relevante eisen c.q. het niveau van personen. CAN Keurmerksupport kan sturing geven en faciliteren om deze eisen concreet te maken. Zo brengen we bijvoorbeeld mensen (zoals specialisten) met elkaar in verbinding. Dit alles kunnen we, in samenwerking met elkaar, door vertalen naar een persoonskeurmerk, vakbekwaamheidsregister en/of vakexamen.

Concrete diensten

CAN en ISO Planner partner van de SOCAN Keurmerksupport heeft, als onderdeel van CertificeringsAdvies Nederland, veel expertise in huis op allerlei gebieden, waaronder backoffice. Denk daarbij aan activiteiten rondom:

 • Projectmanagement
 • Strategie
 • Marketing
 • Automatisering
 • HR
 • Financiële administratie
 • Administratieve ondersteuning
 • Office management
 • Klantenservice

Kortom, expertises die goed van pas komen om initiatieven rondom organisatiekeurmerken en persoonscertificeringen te kunnen faciliteren. Daarnaast beschikt CAN Keurmerksupport over interessante samenwerkingspartners zoals:

 • AFAS
 • PE-online
 • Marketingpartners (zoekmachine-optimalisatie, advertisement, website-ontwikkeling ed.)
 • E-learning tooling
 • Etc.

Jouw organisatie/initiatief als uitgangspunt

CAN driehoekBij CAN Keurmerksupport zijn we altijd op zoek naar de juiste balans tussen:

 • Ondernemen: waar wil je als organisatie/met het initiatief naartoe?
 • Organisatie: hoe is je organisatie ingericht en hoe ga je verbeteringen borgen?
 • Mensen: hoe zorg je dat iedereen bewust is en het juiste gedrag vertoont, passend bij de ambities van je organisatie/initiatief

Samen met jou als initiatiefnemer van een specifieke wens, behoefte of oplossing gaan we aan de slag om helder te krijgen wat de achterliggende redenen zijn om tot het initiatief te komen (ondernemen). Wanneer dat aspect helder is, gaan we aan de slag om dit te vertalen naar eisen en richtlijnen voor de organisaties/mensen die mee willen doen in het initiatief (organisatie). Naast dat ‘de processen’ op orde moeten zijn, wordt het ‘niveau’ ook bepaald door de mensen die bij een organisatie of binnen het proces werkzaam zijn. Het is dus van belang om zaken door te vertalen naar vakmanschap, kennis en competenties.

Onze aanpak

CAN Keurmerksupport kan ondersteunen bij het opzetten en ontwikkelen van organisatiekeurmerken en persoonscertificeringen. Die ondersteuning kan plaatsvinden in de volgende fasen:

1) Initiëren

Jij als initiatiefnemer hebt de behoefte om onderscheidend te zijn of worden binnen je branche. Dit kan een gevolg zijn van bijvoorbeeld:

 • Veranderende wet- en/of regelgeving
 • Kaf van het koren scheiden
 • Niveau aanbrengen in de markt
 • Duidelijk onderscheidend vermogen aantoonbaar maken
 • Etc.

CAN Keurmerksupport denkt graag mee in mogelijke oplossingsrichtingen, aanscherpen en concretiseren van ideeën en het in kaart brengen van kansen en uitdagingen.

2) Ontwikkelen

CAN KS - AanpakOp basis van het initiatief gaan we aan de slag om dit verder te concretiseren. Hierin brengen we de juiste expertise bij elkaar en gaan we samen aan de slag met de ontwikkeling van het keurmerk, register of de persoonscertificering.

CAN Keurmerksupport definieert vooraf het benodigde proces om middels concrete stappen efficiënt tot het gewenste resultaat te komen. Hierin hanteren wij een heldere planning en procesbewaking met concrete mijlpalen.

3) Implementeren

Wanneer de richtlijnen en/of eisen concreet zijn, moet ook nagedacht worden over de organisatie hiervan. Wie speelt welke rol? In hoeverre is onafhankelijkheid nodig en/of wenselijk en wat zijn daarin de opties? Samen geven we vorm en inhoud aan de organisatie van het keurmerk, het register en/of de persoonscertificering. Indien nodig verbinden wij mensen/organisaties en ondersteunen bij de opzet van bijvoorbeeld een stichting of bestuur.

4) Beheren

CAN Keurmerksupport kan indien gewenst een rol spelen bij de organisatie en/of uitvoering van het keurmerk, register of de persoonscertificering. Van onderhoud, optimalisatie, actualisatie van de eisen tot en met de daadwerkelijke ondersteuning bij de uitvoerende taken, zoals registreren/afgifte van keurmerken, uitvoeren van controles, beoordelen/auditen van inschrijvingen etc.

Wil je meer lezen over onze aanpak? Bekijk dan het artikel: ‘CertificeringsAdvies Nederland lanceert CAN Keurmerksupport‘ 

Daarom CAN Keurmerksupport!

Wil je aan de slag met het opzetten en/of ontwikkelen van een organisatiekeurmerk of persoonscertificering? Dan ben je bij CAN Keurmerksupport aan het juiste adres. Wij bieden ondersteuning bij het initiëren, ontwikkelen, implementeren en beheren, maar dat is nog niet alles. Wanneer je kiest voor een samenwerking met CAN Keurmerksupport, dan kies je voor:

 • Een bewezen structuur: efficiënt proces van implementatie tot aan beheer
 • Continuïteit in uitvoering van diensten, voor zowel de korte- als lange termijn
 • Een verdiepingsslag op het gebied van allerlei expertises zoals marketing, HR, (financiële) administratie, automatisering etc.
 • Het verbinden van de juiste mensen (en de coördinatie ervan)
 • De inzet van veel kennis en expertise, inclusief ondersteunende tools/systemen en partners, op het gebied van organisatiekeurmerken en persoonscertificeringen binnen de thema’s Kwaliteit, Arbo & Veiligheid, Milieu, Voedselveiligheid en Informatiebeveiliging.

Team CAN Keurmerksupport

Het team van CAN Keurmerksupport bestaat uit een aantal vaste ‘gezichten’ die op de voorgrond actief zijn. Het team bestaat daarnaast uit allerlei professionals op het gebied van bovengenoemde diensten, zoals administratie, marketing, projectmanagement, ed.

Will van Roosmalen

Will van Roosmalen


Hans Voets

CAN - Portretfoto - Wendy van de Pol

Wendy van de Pol

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de mogelijkheden of heb je een initiatief waarover je graag eens wilt sparren? Neem dan gerust contact met ons op. Wij denken graag met je mee.

New call-to-action

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl