Wat is een netwerkaudit en waarom is dit belangrijk?

Een netwerkaudit is een audit die wordt uitgevoerd bij een externe stakeholder. Een dergelijke audit wordt bijvoorbeeld ingezet met als doel om de prestaties van een managementsysteem te toetsen. Netwerkaudits kunnen verschillende doelen dienen.

Een voorbeeld van een dergelijk doel: Steeds vaker komen we tot de ontdekking dat de zaken intern goed geregeld zijn, maar dat de keten zo sterk is als de zwakste schakel. Een organisatie die alles zelf van A-Z regelt en niet afhankelijk is van externe leveranciers bestaat haast niet meer. Om alles zo efficiënt en effectief te regelen, is het van belang om te zorgen voor een keten met schakels die elkaar versterken. Iedereen binnen de keten heeft zo zijn verantwoordelijkheid in bijvoorbeeld de productie, logistiek, distributie, verpakken etc. Toch wil je als bedrijf de zekerheid hebben dat iedereen binnen die keten ook daadwerkelijk zijn verantwoordelijkheid neemt.

In veel normeringen wordt gesproken over leveranciersbeoordelingen, maar wat als dit te belangrijk is om op afstand op papier uit te voeren? In dat geval biedt een netwerkaudit uitkomst. Daarbij wordt jouw organisatie ondersteund bij het ontwikkelen en auditen van de eigen auditnormen, -protocollen en -criteria.

Welke netwerkaudits bestaan er?

Er zijn allerlei soorten netwerkaudits, zoals:

  • Leveranciersaudits
  • Klantaudits
  • Franchise audits
  • Overige second-party audits

Toegevoegde waarde!

Heb je behoefte aan het (laten) uitvoeren van een netwerkaudit? CertificeringsAdvies Nederland (CAN) kan je helpen met auditing en het voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en opvolgen van de audits. Met onze jarenlange ervaring in audits zorgen wij ervoor dat de audits worden uitgevoerd om de organisatie te verbeteren en niet om te controleren. De manier waarop je als organisatie kijkt naar audits, bepaalt ook het resultaat.

Wil je meer weten?

Wil je meer weten over wat CertificeringsAdvies Nederland voor jouw organisatie kan betekenen op het gebied van netwerkauditing? Neem dan contact met ons op.

New call-to-action

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl