Continu verbeteren

De interne audit als verplicht onderdeel

Ongeacht het thema (kwaliteit, informatiebeveiliging, milieu, arbo & veiligheid, business continuity management) is het uitvoeren van interne audits een verplicht onderdeel in iedere managementsysteemnorm. Een ‘must’ dus voor iedere organisatie die gecertificeerd wil worden én blijven voor ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, NEN 7510, HKZ, ISO 22301, VCA of elke andere norm waar ‘Plan-Do-Check-Act’ centraal staat.

Interne audit
Verschil interne en externe audit

Meer informatie of offerte?

Direct meer informatie over onze interne auditdiensten en/of bijbehorende kosten? Vraag een offerte aan of neem contact op.

Daarom kies je voor CAN!

Interne audits uitbesteden?

Steeds meer organisaties kiezen er voor om de interne audits te laten uitvoeren door een onafhankelijke externe partner. Dit biedt diverse voordelen:

  • Eigen medewerkers kunnen zich volledig op hun kerntaken richten
  • Audits worden professioneler en leveren waardevolle output op
  • De externe heeft geen interne belangen (vreemde ogen dwingen), waardoor audits eerlijker worden en meer informatie opleveren
  • Audits worden conform planning uitgevoerd, zodat wordt voldaan aan de normeisen
  • De adviseur die de audit doet is tevens sparringpartner en brengt expertise en kennis mee uit andere organisaties
externe audit

Interne audit: zelf doen of uitbesteden?

De interne audits kunnen worden uitgevoerd door medewerkers van je eigen organisatie. Voorwaarden daarbij zijn wel dat een proceseigenaar niet de naleving van zijn eigen processen beoordeelt én dat de persoon die als auditor wordt ingezet daar voldoende competent voor is. Met het oog op dat laatste, biedt CertificeringsAdvies Nederland diverse trainingen aan om medewerkers de juiste skills te verschaffen.

Interne audits

Waarom en wanneer?

Al tijdens de implementatie van een norm binnen je organisatie, kom je voor het eerst in aanraking met interne audits. Voorafgaand aan de formele initiële certificeringsaudit moet je als organisatie door middel van interne audits namelijk zelf hebben vastgesteld dat je managementsysteem naar behoren functioneert. Nadat een certificering is behaald, dien je periodiek (minimaal jaarlijks) interne audits uit te blijven voeren. Met interne audits verzamel je als organisatie ‘bewijs’ om aan te tonen dat je ‘in control’ bent én signaleer je verbeterpunten. Zo vormen de uitkomsten van interne audits input voor aanpassing van je beleid, doelstellingen en beheersmaatregelen en daarmee voor continue verbetering.

Verschil interne en externe audit

Het proces

Hoe gaat het in zijn werk?

Een certificering vraagt om een intern auditplan, waarmee je als organisatie zeker stelt dat alle onderdelen van je managementsysteem, processen en afdelingen gedurende de 3-jarige geldigheidsperiode van je certificaat voldoende aan bod komen. Het plan is ‘dynamisch’ en kan worden aangepast op basis van gesignaleerde zwakke punten of tekortkomingen, die extra aandacht behoeven.

Voorafgaand aan iedere audit worden de punten bepaald die beoordeeld gaan worden (scope). De opvolging van eerdere afwijkingen en effectiviteit van genomen maatregelen maakt hier ook onderdeel van uit. Door middel van interviews, documentenonderzoek en informatie uit systemen wordt een beeld gevormd. Afwijkingen en verbeterpunten worden vastgelegd en moeten vervolgens worden opgevolgd (corrigerende maatregelen).

risicogebaseerde-auditplanning
CAN aanpak driehoek

Jouw organisatie in balans

Onze aanpak

Je wilt ondernemen. Doelen bereiken. Daarvoor heb je jouw organisatie op een zo goed mogelijke manier ingericht. Maar zitten de mensen in je organisatie op dezelfde golflengte? Krijg je mensen (voldoende) in beweging op weg naar jouw stip op de horizon? Zet de volgende (groei)stap met je organisatie; breng deze elementen zo optimaal mogelijk met elkaar in balans en haal zo meer toegevoegde waarde uit je inspanningen!

Kom in contact met de partner in certificeren!

Meer informatie over de mogelijkheden?

Vraag direct en vrijblijvend een auditofferte op maat aan of neem contact met ons op!