Til je organisatie naar een hoger niveau

Laat een audit uitvoeren

Een audit is een systematische en periodieke controle die uitgevoerd wordt door een auditor. Tijdens een audit wordt er binnen een organisatie gekeken of er wordt voldaan aan bepaalde richtlijnen. Een audit kan betrekking hebben op een gehele organisatie, maar ook op een specifiek onderdeel/proces binnen die organisatie. Mogelijke auditvormen:

 • Interne audit (bijv. t.b.v. een managementsysteemnorm)
 • Netwerkaudit (franchise-audit, klantaudit, leveranciersaudit etc.)
Interne audit training
Verschil interne en externe audit

Meer informatie of offerte?

Direct meer informatie over onze auditdiensten en/of bijbehorende kosten? Vraag een offerte aan of neem contact op.

Daarom kies je voor CAN!

Audits op maat

Steeds meer organisaties kiezen ervoor om de audits of het auditplan uit te laten voeren door een onafhankelijke externe partner. Dit biedt diverse voordelen:

 • Eigen medewerkers kunnen zich volledig op hun kerntaken richten
 • Audits worden professioneler en leveren waardevolle output op
 • De externe heeft geen interne belangen (vreemde ogen dwingen), waardoor audits eerlijker worden en meer informatie opleveren
 • Audits worden conform planning uitgevoerd, zodat wordt voldaan aan de normeisen
 • De adviseur die de audit doet is tevens sparringpartner en brengt expertise en kennis mee uit andere organisaties
Interne audit

Welke soorten audits zijn er?

Onze begeleidingsvormen

Het is moeilijk om verschillende categorieën van audits aan te duiden, maar als we het in groepen moeten verdelen kom je uit bij interne audits en netwerkaudits.

Het verschil tussen deze twee soorten audits zit uiteraard al verstopt in de naam. Interne audits zijn audits die gericht zijn op je eigen organisatie. De naam doet vermoeden dat je deze audits moet laten doen door iemand binnen je eigen organisatie, maar dit is niet waar. Het betreft hier een audit op je interne processen. Deze kan je gerust laten uitvoeren door een extern iemand met specifieke kennis.

Netwerk audits zijn gericht op audits bij externe stakeholders. Je audit dan de interne processen bij een belangrijke externe stakeholder. Denk hierbij aan audits bij een franchiseorganisatie, een audit bij een leverancier om de kwaliteit te waarborgen of een audit bij een klant waar je samen richtlijnen voor hebt opgesteld.

Wat is het verschil tussen een interne en een externe audit?

*Transcriptie onderaan deze pagina

Een interne audit is als het ware een voorbereiding op de externe audit en mag uitgevoerd worden door iemand binnen je eigen organisatie. Daar zitten echter wel een aantal voorwaarden aan. Zo mag de auditor bijvoorbeeld niet zijn eigen processen beoordelen. Veel organisaties kiezen er daarom voor om een interne audit te laten uitvoeren door een externe sparringspartner. De externe audit is de officiële certificeringsaudit en wordt altijd uitgevoerd door een externe onafhankelijke certificerende instantie.

Doel van een audit

Wat levert het op?

Audits kunnen verschillende doelen dienen. Vaak wordt auditing gebruikt om te controleren of de organisatie voldoet aan bepaalde eisen en normen. Naast de verplichtingen wordt een audit ook gebruikt om de kwaliteit van processen te kunnen beoordelen.

Het grootste voordeel van het regelmatig uitvoeren van audits is dan ook dat je proactief afwijkingen, risico’s en knelpunten kan analyseren in processen. Hierdoor ben je als organisatie bewust bezig met de continue verbetering van je organisatie.

externe audit

Het auditproces

Wat gebeurt er tijdens een audit?

De auditor, ofwel degene die de audit uitvoert, probeert er, onder andere door het houden van interviews, achter te komen of de dagelijkse operatie overeenkomt met de interne of externe eisen die er worden gesteld. De auditee, ofwel degene die geaudit wordt, moet kunnen aantonen dat de interne of externe eisen zijn geborgd in de processen van de organisatie.

ISAE 3402 audit

Hoe doe je een audit?

Tijdens het uitvoeren van een audit loop je door een aantal fasen heen:

 • De voorbereiding
  De voorbereiding is cruciaal. Zorg ervoor dat je voor het uitvoeren van de audit al duidelijk hebt welke processen je wilt auditen, wie je daarvoor nodig hebt, hoelang het duurt en welke middelen je nodig hebt voor de audit.
 • De uitvoering
  Hierna volgt de uitvoering van de audit. Tijdens de uitvoering probeer je het voorgestelde doel te bereiken en controleer je of de processen/het proces voldoet aan de opgestelde eisen. Uiteindelijk geldt hier nog een andere belangrijke regel; oefening baart kunst!! Je bent niet op zoek naar fouten, maar verbeteringen.
 • De rapportage
  Uiteindelijk willen we ook een audit trail van de uitgevoerde audit. Tijdens de audit zul je de bevindingen onder elkaar moeten zetten welke je na de uitvoering verwerkt in een rapportage. Deze deel je met de relevante stakeholders.
 • De opvolging
  Dit blijkt toch vaak de lastigste fase van de audit.. de opvolging. De bevindingen van de audit zullen in een overleg besproken moeten worden om er opvolging aan te geven. Zorg ervoor dat de opvolging zit verankert in je overleggen/processen.

Toegevoegde waarde!

Uiteraard kan CertificeringsAdvies Nederland (CAN) je helpen met auditing en het voorbereiden, uitvoeren, rapporteren en opvolgen van de audits. Met onze jarenlange ervaring in audits zorgen wij ervoor dat de audits worden uitgevoerd om de organisatie te verbeteren en niet om te controleren. De manier waarop je als organisatie kijkt naar audits, bepaalt ook het resultaat.

CAN aanpak driehoek

Jouw organisatie in balans

Onze aanpak

Je wilt ondernemen. Doelen bereiken. Daarvoor heb je jouw organisatie op een zo goed mogelijke manier ingericht. Maar zitten de mensen in je organisatie op dezelfde golflengte? Krijg je mensen (voldoende) in beweging op weg naar jouw stip op de horizon? Zet de volgende (groei)stap met je organisatie; breng deze elementen zo optimaal mogelijk met elkaar in balans en haal zo meer toegevoegde waarde uit je inspanningen!

Kom in contact met de partner in certificeren!

Meer informatie over de mogelijkheden?

Vraag direct en vrijblijvend een offerte op maat aan of neem contact met ons op!