Header diensten gecertificeerde organisaties

CAN: Partner in certificeren!

Ben je gecertificeerd voor een bedrijfsnorm, zoals bijvoorbeeld ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001 of VCA? Ook dan ben je bij CertificeringsAdvies Nederland aan het juiste adres! Wij begeleiden niet enkel organisaties op weg naar een certificering, maar kunnen als ‘partner in certificeren’ ook na het behalen van een certificering van meerwaarde zijn voor je organisatie. Zo bieden we voor iedere situatie of vraag rondom bedrijfsnormen en daaraan gerelateerde wet- en regelgeving een passende oplossing. Dat doen we binnen de thema’s Kwaliteit, Informatiebeveiliging, Milieu en Arbo/veiligheid. Afhankelijk van je behoefte bieden wij onder andere de volgende diensten:

Probleem/behoefte Algemeen (toepasbaar voor alle thema’s) Kwaliteit Informatie-beveiliging Milieu Arbo & Veiligheid
Kort sparren met een expert over thema’s/vraagstukken m.b.t. K/I/M/A CAN HELP videosessies
Hulp bij het uitvoeren van onderdelen van de operationele K/I/M/A planning Interne audits

Directiebeoordeling

Security awareness sessies

Cyber security checks

Veiligheidsbewustzijn-sessies

RI&E

Inrichten managementsysteem in softwaretool Managementsysteem in MS Teams ISMS in Atlassian Confluence
Invullen/vervangen van een K/I/M/A rol in je organisatie Officer as a Service Security Officer as a Service Health en Safety Officer as a Service
Opleiden van een (nieuwe) medewerker voor een K/I/M/A rol Waarderend Auditen ISO 9001 trainingen ISO 27001 trainingen

NEN 7510 trainingen

AVG/GDPR trainingen

ISO 14001 trainingen Veiligheidstrainingen

E-learning


* K/I/M/A = Kwaliteit/Informatiebeveiliging/Milieu/Arbo & Veiligheid

Diensten voor gecertificeerde organisatiesToelichting van de diensten

Hieronder wordt, per thema, iedere dienst die in bovenstaande tabel te zien is even kort toegelicht. Klik op de betreffende dienst om hier meer informatie over te lezen. Mochten er vragen zijn of wil je meer weten? Neem dan gerust contact met ons op!

NEEM CONTACT OP

Algemene diensten – toepasbaar binnen alle thema’s

 • CAN HELP videosessies:
  Om invulling te geven aan de behoefte tot incidenteel of periodiek sparren, bieden wij “CAN HELP Videosessies” aan. Dit zijn 1:1 videocalls van 2 uur (of desgewenst 2 maal 1 uur) met één van onze adviseurs, die op afspraak plaatsvinden. De CAN HELP Videosessies kennen twee vormen, namelijk de CAN HELP Videoworkshop en de CAN HELP Videoconsult
 • Interne audits:
  Het uitvoeren van interne audits is een verplicht onderdeel in iedere managementsysteemnorm. Een ‘must’ dus voor iedere organisatie die gecertificeerd wil worden én blijven voor bijv. ISO 9001, ISO 27001, VCA of elke andere norm waar ‘Plan-Do-Check-Act’ centraal staat. Met interne audits verzamel je als organisatie ‘bewijs’ om aan te tonen dat je ‘in control’ bent én signaleer je verbeterpunten.
 • Directiebeoordeling:
  De periodieke directiebeoordeling is één van de belangrijkste onderdelen binnen het managementsysteem. Een directiebeoordeling dient periodiek, bij voorkeur één keer per jaar, uit te worden gevoerd. De resultaten van de directiebeoordeling moeten beslissingen en acties omvatten met betrekking tot kansen voor verbetering, de noodzaak voor wijzigingen in het kwaliteitsmanagementsysteem, behoefte aan middelen.
 • Managementsysteem in MS Teams:
  Wanneer je als organisatie aan de slag gaat met het opzetten van een managementsysteem met het oog op een ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001 of andere bedrijfsnorm, dan kun je er ook voor kiezen om dat managementsysteem te integreren in de applicatie Microsoft TEAMS. Zo integreer je het managementsysteem in je eigen informatiesysteem, waardoor er niet weer een nieuw systeem bijkomt.
 • Officer as a Service:
  Met de implementatie van een (managementsysteem)norm en het behalen van een certificering, ontstaat er een nieuwe rol binnen je organisatie. Rollen die we kennen onder namen als Compliance Officer, Security Officer, Data Protection Officer of Health & Safety Officer. Uit oogpunt van flexibiliteit, continuïteit, effectiviteit en efficiency heeft het voordelen deze rol in abonnementsvorm te beleggen bij een externe specialist in plaats van bij een interne medewerker.
 • Waarderend auditen:
  Met de training Waarderend Auditen biedt CertificeringsAdvies Nederland een nieuw perspectief op dit traditionele auditen. Na de training ben je in staat om op een vernieuwende wijze een audit uit te voeren die als zinvol ervaren wordt. In plaats van de traditionele audits wordt er geaudit vanuit de waarderende benadering van Appreciative Inquiry.

Thema Kwaliteit

 • ISO 9001 trainingen:
  Ben je betrokken bij het ISO 9001 kwaliteitssysteem in je organisatie? Of ga je zelf het kwaliteitssysteem opzetten? Dan ben je bij de CAN Academy aan het juiste adres. Wij bieden allerlei handige ISO 9001 trainingen aan. Van een praktische eendaagse training normkennis ISO 9001:2015 tot een complete driedaagse ISO 9001 leergang waarbij we de volledige theorie van de norm en de praktische toepassing doorlopen.

Thema Informatiebeveiliging

 • Security Awareness sessies:
  Een interactieve kennissessie/presentatie is een leuke, inspirerende en laagdrempelige kennismaking met security awareness. We leren de medewerkers binnen je organisatie op interactieve wijze en in begrijpelijke taal waar de hedendaagse risico’s en gevaren liggen op het menselijk vlak van informatiebeveiliging en privacy. Ook te combineren met o.a. phishing simulatie(s).
 • Cyber security checks:
  Afhankelijk van de scope van je certificering, kan het noodzakelijk zijn om periodiek (technische) security checks uit te voeren. Via een partnerabonnement kunnen wij faciliteren met het uitvoeren van pentests door een ethisch hacker en/of andere ‘health checks’ om kwetsbaarheden, configuratiefouten of zwakke wachtwoorden op te sporen. Hierdoor krijgt jouw organisatie niet alleen een momentopname, maar kan je ook direct zien of de genomen maatregelen geholpen hebben om kwetsbaarheden te verhelpen.
 • ISMS in Atlassian Confluence:
  Steeds meer (ICT-gerelateerde) organisaties willen een managementsysteem in hun eigen informatiesysteem, zoals bijvoorbeeld Atlassian inrichten. De vraag hiernaar blijft stijgen. Maar wat is Atlassian precies en hoe bouw je daar een managementsysteem in? Wij helpen je met het opzetten, implementeren, beheren en onderhouden van een managementsysteem in Atlassian Confluence.
 • Security Officer As A Service (SOAAS):
  Wist je dat er zoiets bestaat als een SOAAS, ofwel de Security Officer As A Service? Laten wij, van CertificeringsAdvies Nederland, daar nu net dé oplossing voor hebben. Middels deze dienstverlening borg je dat maandelijks minimaal één dag alle vooruitgang op het gebied van informatiebeveiliging aangejaagd wordt en dat permanente verbetering geborgd is.
 • ISO 27001 trainingen:
  Ben je betrokken bij de implementatie van de ISO 27001 norm in je organisatie? Of wil je meer te weten komen over de toepassing van informatiebeveiliging? Bij onze CAN Academy vind je een totaalaanbod van training en advies over informatiebeveiliging en de managementsystemen hiervoor, op basis van de internationaal erkende ISO 27001 norm (en aanvullingen en varianten, zoals ISO 27701, ABDO en de BIO).
 • NEN 7510 trainingen:
  Wil je meer weten over of aan de slag met NEN 7510? Via onze CAN Academy bieden wij diverse trainingen aan die bij elkaar een complete leergang vormen met daarin alle informatie die jij nodig hebt. De basis leg je met de training “NEN 7510 Normkennis”. Had je jezelf al ingelezen en wil je direct aan de slag met implementatie? Kies dan voor de training ”NEN 7510 in de praktijk”. En ga je auditen? Dan is de NEN 7510 Interne audit training interessant!
 • AVG/GDPR trainingen:
  Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd) van kracht. Deze nieuwe Europese privacywetgeving doet veel stof opwaaien. Met onze AVG / GDPR training spelen wij in op de wet- en regelgeving omtrent de AVG. De training is interessant voor iedereen binnen je organisatie die met persoonsdata werkt.

Thema Milieu

 • ISO 14001 trainingen:
  ISO 14001 is de internationaal erkende norm voor milieumanagement. Wil je meer weten over ISO 14001 of een praktijktraining volgen voor het invoeren van het milieumanagementsysteem? Bij de CAN Academy vind je alle trainingen die je nodig hebt op het gebied van ISO 14001: van een praktische eendaagse training om de conversie naar ISO 14001:2015 te maken tot een complete driedaagse ISO 14001 leergang.

Thema Arbo & Veiligheid

 • Veiligheidsbewustzijn sessies:
  De veiligheid op de werkvloer staat hoog op de agenda bij veel bedrijven. Hoe word je je bewust van de gevaren op de werkvloer en hoe kun je het beste handelen in risicovolle situaties? Je leert het in één van onze veiligheidsbewustzijn trainingen. Kies bijvoorbeeld voor een algemene training veiligheidsbewustzijn of juist voor een specifieke training zoals veilig werken met gevaarlijke stoffen of de ATEX Awareness cursus Explosieveiligheid.
 • Risico-Inventarisatie en -Evaluatie:
  Een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) heeft als doel om de gezondheid en veiligheid op de werkvloer te verbeteren, zodat de risico’s zoveel mogelijk worden beperkt. Het (laten) uitvoeren van een RI&E is tevens verplicht vanuit de wetgeving. Ben je benieuwd wat dit betekent voor jouw organisatie? Dan ben je bij CertificeringsAdvies Nederland aan het juiste adres.
 • Veiligheidstrainingen:
  Veilig werken vinden we allemaal belangrijk. Ook de overheid en grote opdrachtgevers stimuleren veilig werken. Steeds vaker zijn personen verplicht trainingen te volgen rondom veiligheid. Op de CAN Academy vind je een groot aanbod aan veiligheidstrainingen. Of het nou gaat om een VCA Basis Cursus, een cursus veiligheidsbewustzijn of een BHV cursus: wij zijn de partner in certificeren!
 • E-learning veiligheidstrainingen:
  De toenemende digitalisering brengt met zich mee dat er ook steeds meer vraag is naar trainingen in de vorm van e-learning. Bij de CAN Academy spelen we graag in op deze digitale ontwikkeling. Zo bieden we diverse veiligheidstrainingen aan als e-learning training. Zo kun je flexibel studeren, in je eigen tempo en daarnaast bespaar je ook nog eens tijd en kosten.
 • Health en Safety Officer As A Service/Veiligheidskundige ondersteuning:
  In relatie tot het thema veiligheid wordt er regelmatig gesproken over een veiligheidskundige, een VGM-coördinator of een KAM-manager. Maar wist je ook dat er zoiets als een Health & Safety Officer as a Service bestaat? En precies dat is wat wij, van CertificeringsAdvies Nederland, jou te bieden hebben.
Offerte aanvragen algemeen

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl