ISO 9001 stakeholdersVanuit kwaliteitsmanagement ligt de focus op de wensen, eisen en tevredenheid van de klant. Er zijn echter ook andere belanghebbenden dan alleen de klant. Iedere organisatie heeft namelijk te maken met meerdere stakeholders zoals bijvoorbeeld medewerkers, aandeelhouders, partners, brancheverenigingen, de media, gemeenten, leveranciers etc. Om die reden zoomt de ISO 9001:2015 norm in op de behoeften en verwachten van de stakeholders. De norm vereist dat er een zogenaamde stakeholdersanalyse wordt uitgevoerd als onderdeel van de contextanalyse. Maar wat is dat precies, een stakeholdersanalyse? En hoe maak je een stakeholdersanalyse? Dat en meer lees je in dit artikel.

Wat is een stakeholder?

Voordat we inzoomen op de stakeholdersanalyse in de ISO 9001:2015 norm, leggen we allereerst even kort uit wat er precies wordt bedoeld met een stakeholder. Een stakeholder wordt ook wel een belanghebbende genoemd. Dit is een persoon, groep personen of organisatie die invloed ondervindt of juist zelf invloed uit kan oefenen op een organisatie en de organisatiedoelen. Denk hierbij dus aan aandeelhouders, leveranciers, klanten, medewerkers, de maatschappij en vele anderen.

In principe kan er onderscheid gemaakt worden tussen primaire en secundaire stakeholders. Primaire stakeholders staan dicht bij de organisatie en zijn doorgaans dan ook direct betrokken. Secundaire stakeholders staan wat verder van de organisatie af, maar hebben wel een belang. Zowel primaire als secundaire stakeholders kunnen invloed uitoefenen op een bedrijf en kunnen het succes maken of schaden.

De contextanalyse stap voor stap?

Wil je een contextanalyse uitvoeren voor jouw organisatie? Download dan vrijblijvend de handige whitepaper ‘stappenplan contextanalyse’.

DOWNLOAD WHITEPAPER
mockup contextanalyse

Wat is een stakeholdersanalyse?

Bij de ISO 9001:2015 norm is het zaak dat de context van de organisatie in kaart wordt gebracht. Hieronder wordt de omgeving waarin de organisatie zich bevindt verstaan. De omgeving breng je in kaart door middel van een contextanalyse. Deze analyse is onder te verdelen in een zogenaamde risicoanalyse en een stakeholdersanalyse. Door middel van het analyseren en managen van de risico’s en stakeholders kun je namelijk bepalen wat belangrijk is voor jouw organisatie en op basis daarvan kun je relevante zaken vastleggen in het kwaliteitsmanagementsysteem.

Bij de stakeholdersanalyse in ISO 9001:2015 ligt de focus op het in kaart brengen van relevante stakeholders voor je organisatie en op het zodanig inrichting en beheersen van je processen dat je daarmee kunt voldoen aan de eisen, wensen en verwachtingen van je stakeholders. De norm vraagt namelijk om het vaststellen, monitoren en beoordelen van informatie van relevante belanghebbenden en hun eisen voor het kwaliteitsmanagementsysteem.

Wanneer je een stakeholdersanalyse uit gaat voeren breng je allereerst de belanghebbenden in kaart. Daarna ga je aan de slag met stakeholdermanagement waarbij je de verschillende belangen van deze stakeholders in verschillende situaties tegen elkaar gaat afwegen om zo tot concrete oplossingen te komen. Simpel gezegd ga je dus kijken wat de wensen en belangen van je stakeholders zijn en vervolgens bepaal je hoe je deze gaat managen.

Een stakeholdersanalyse maken

Stakeholder management bij ISO 9001Hoe maak je een stakeholdersanalyse? Dat kan eigenlijk op allerlei manieren en met allerlei mensen. Bepaal in eerste instantie met welke mensen je de stakeholdersanalyse binnen je organisatie uit gaat voeren. Beperk dat niet enkel tot het management van de organisatie, maar betrek ook mensen vanuit de verschillende afdelingen van je organisatie. Vervolgens kun je een methode kiezen waarmee je de analyse uit gaat voeren. Er zijn namelijk diverse methoden beschikbaar waarmee een stakeholdersanalyse uitgevoerd kan worden.

Nu kun je aan de slag. Concreet ga je bij een stakeholdersanalyse je stakeholders:

  • Identificeren
  • Categoriseren
  • Prioriteren

Wanneer je de voor jouw organisatie relevante stakeholders in kaart hebt gebracht, kun je ze categoriseren. Hebben we te maken met een primaire of juist een secundaire stakeholder? En hoe belangrijk is de stakeholder voor jouw organisatie?

Je bepaalt wat de invloed en de macht van een stakeholder is. Het belang gaat daarbij over de mate waarin de stakeholder belang heeft bij het handelen van de organisatie. De macht of invloed gaat over de mate waarin de stakeholder invloed heeft op het handelen van je organisatie. Je gaat dus concreet kijken in hoeverre en in welke mate er wordt voldaan aan wensen, verwachtingen en eisen van stakeholders en hangt daar een score aan.

Stakeholdersanalyse voorbeeld: de te doorlopen stappen

Een stakeholdersanalyse kun je op allerlei manieren uitvoeren. Voor het gemak hebben wij een handig overzicht op papier gezet dat je kunt gebruiken bij het doorlopen van de stakeholdersanalyse voor ISO 9001. Zo weet je zeker dat je geen zaken vergeet. Wil je het stakeholdersanalyse voorbeeld bekijken? Klik dan op onderstaande button.

BEKIJK STAPPENPLAN


Download contextanalyse ISO 9001

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl