De risicobeoordeling voor de Arbo-RI&E

Wanneer je als organisatie aan de slag gaat met het opstellen van een RI&E dan worden de risico’s binnen je bedrijf in kaart gebracht. Na deze inventarisatie van de risico’s is het zaak dat deze geëvalueerd worden.

Risicobeoordeling RIE
Stijn Sestig
Stijn Sestig
Adviseur

Stijn Sestig is adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. 'De belangrijkste kernwaarde die ik tijdens mijn studie heb geleerd is integriteit. Deze kernwaarde neem ik mee naar mijn klanten. Vertrouwen is vanuit mijn optiek immers de basis die moet leiden tot mooie resultaten.'

stijn@certificeringsadvies.nl

De aanwezigheid van een Arbo-RI&E (Risico-inventarisatie en -Evaluatie) is een verplichting vanuit de Arbeidsomstandighedenwet. Wanneer je als organisatie aan de slag gaat met het opstellen van een RI&E dan worden de risico’s binnen je bedrijf in kaart gebracht. Na deze inventarisatie van de risico’s is het zaak dat deze geëvalueerd worden. Vanuit CertificeringsAdvies Nederland wordt deze beoordeling uitgevoerd aan de hand van de ‘Kinney & Wiruth-methode’. In dit blogartikel lees je meer informatie over deze methode, vertellen we je waarom wij voor deze methode kiezen en wat deze methode voor jouw organisatie kan betekenen.

Historie van de methode

Allereerst een stukje geschiedenis. In het jaar 1971 bedacht William T. Fine de Mathematical Evaluations For Controlling Hazards. William Fine ondervond dat het niet mogelijk was om de gevonden risico’s binnen een bedrijf te beoordelen, dus bedacht hij een rekenmethode. Deze methode luidde als volgt:

Risico= Consequenties x Blootstelling x Waarschijnlijkheid

Bij deze onderdelen koppelde hij cijfers, welke logischerwijs met elkaar vermenigvuldigd werden. Op deze wijze konden de risico’s, zoals onderzocht binnen de organisatie of het bedrijf, met elkaar vergeleken worden en was het mogelijk om een rangschikking te laten plaatsvinden.

Ongeveer tegelijkertijd met William T. Fine brachten G.F. Kinney en A.D. Wiruth in California een onderzoeksrapport uit met een gelijkende kwantitatieve onderzoeksmethode. In een latere publicatie zijn deze twee methodes gecombineerd en zo ontstond de Fine, Kinney & Wiruth-methode. Deze is later in de volksmond, onterecht, de Fine en Kinney-methode genoemd. Tijdens het proces van risicobeoordeling is het dus niet van belang om een keuze te maken tussen enerzijds de methode van Fine of anderzijds de risicobeoordelingsmethode van Kinney & Wiruth, doordat deze nagenoeg gelijk zijn.

*Transcriptie onderaan deze pagina

Inzichtelijk maken van relevante risico’s

Naast bovengenoemde methoden zijn er meerdere manieren om een risicoanalyse uit te voeren zoals de Fault Tree Analysis en de Ishikawa-methode. Ondanks dat hanteren we bij CertificeringsAdvies Nederland voor de risicobeoordeling in de RI&E de methode van Kinney & Wiruth. De belangrijkste reden hiervoor is dat het daarmee mogelijk is om de meest relevante risico’s binnen een organisatie inzichtelijk te maken. Daarnaast kunnen met behulp van deze methode ook de gevolgen van de genomen risico-reducerende maatregelen kenbaar gemaakt worden.

Een voorbeeld: Fysieke belasting tijdens de werkzaamheden blijkt uit de risicoberekening het grootste risico binnen een organisatie, met een risicocijfer van 70. Dit risicocijfer ontstaat doordat het onwaarschijnlijk is dat het plaatsvindt (risicocijfer 1), de blootstelling zeer frequent is (risicocijfer 10) en het effect is dat er invaliditeit kan plaatsvinden op de lange termijn (risicocijfer 7). Door taakroulatie te implementeren in de dagelijkse gang van zaken, kan dit risicocijfer verkleind worden tot 42. De waarschijnlijkheid en het effect blijven hierbij gelijk, maar de blootstelling wordt gereduceerd (risicocijfer 6 in plaats van 10). Doordat de methode deze inzichten oplevert heeft CertificeringsAdvies Nederland ervoor gekozen om bij een RI&E gebruik te maken van de Kinney & Wiruth-methode.

Bronnen:
Kinney, G., & Wiruth, A. (1976). Practical Risk Analysis for Safety Management. California: Naval Weapons Center.
van Alphen, W. (sd). Risico-Inventarisatie en -evaluatie. PHOV. Opgehaald van PHOV.

Meer informatie of ondersteuning nodig?

Door gebruik te maken van Kinney & Wiruth-methode tijdens het uitvoeren van de wettelijke verplichte Arbo-RI&E krijg je inzicht in de risico’s binnen je bedrijf, waarbij er meteen aanbevelingen worden gedaan om deze risico’s te verkleinen. Ben je benieuwd naar wat CertificeringsAdvies Nederland voor jouw bedrijf kan betekenen, schroom dan niet om contact met ons op te nemen!

New call-to-action

Transcriptie video: RI&E Checklist

Vanuit de arbowet worden bedrijven verplicht om een RI&E te hebben ofwel de risico-inventarisatie en evaluatie. In deze RI&E worden alle risico’s in kaart gebracht en wordt er gekeken hoe de risico’s zoveel mogelijk kunnen worden beperkt. Het uitvoeren van de RI&E binnen uw bedrijf kan op verschillende manieren. Zo is er een branche RI&E waar gebruik van kan worden gemaakt of een ander instrument wat is gemaakt door bijvoorbeeld een adviseur of andere organisatie. Een onderdeel van arbo is zorgen dat mensen op de hoogte blijven van hun kennis. En dat ze worden geïnstrueerd over de risico’s die ze tegenkomen binnen hun vakgebied. Deze risico’s worden in kaart gebracht vanuit de RI&E, daar wordt een instructie over gegeven naar de medewerkers en die instructies moeten worden aangepast als de werkzaamheden veranderen. Zoals aangegeven wordt de RI&E uitgevoerd binnen uw bedrijf niet alleen door de adviseur of het bedrijf wat de RI&E uitvoert. Maar het wordt uitgevoerd in samenwerking met zowel de directie, als de OR, als de preventiemedewerker maar natuurlijk ook de medewerkers op de werkvloer. Alle risico’s zullen in kaart worden gebracht. Ook de risico’s die niet aanpasbaar zijn. Bijvoorbeeld het werken met de chemicaliën die niet anders kunnen worden gebruikt. Deze risico’s moeten dan wel in kaart worden gebracht en er moet bij gezegd worden dat er wordt gekeken naar altijd de beste oplossing. De risico’s die in kaart zijn gebracht binnen uw organisatie vormen samen met het plan van aanpak één pakket. Het gehele pakket zal worden getoetst door een externe deskundige. In die toetsing wordt gekeken of dat er geen risico’s zijn vergeten en of dat het geheel voldoet aan de wet- en regelgeving. De Arbowet eist dat een RI&E actueel wordt gehouden en dat het plan van aanpak wordt gebruikt als basis om alle oplossingen uit te werken. Dit plan van aanpak, maar ook de RI&E zal dus moeten worden besproken met medewerkers en met diegene die ervoor gaat zorgen dat het plan van aanpak wordt uitgewerkt. Dit kan de OR zijn, maar ook bijvoorbeeld de personeelsvertegenwoordiging of de BHV groep. Zij zullen samen met u het plan van aanpak uitwerken en zorgen dat alle acties die openstaan worden afgewerkt. Vanuit CertificeringsAdvies Nederland kunnen wij ondersteunen. Zowel bij de RI&E uitvoering, als het laten toetsen, maar natuurlijk ook het meehelpen bij het oplossen van alle acties die in het plan van aanpak staan. Als er vragen zijn dan kunt u ons altijd bereiken. Wij zullen deze vragen oplossen voor u.

Stijn Sestig
Stijn Sestig
Adviseur

Stijn Sestig is adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. 'De belangrijkste kernwaarde die ik tijdens mijn studie heb geleerd is integriteit. Deze kernwaarde neem ik mee naar mijn klanten. Vertrouwen is vanuit mijn optiek immers de basis die moet leiden tot mooie resultaten.'

stijn@certificeringsadvies.nl

Handige RI&E informatiegids!

Download geheel vrijblijvend de RI&E infogids en kom alles te weten over de voordelen van de RIE!

  • Wat houdt een RI&E in?
  • Hoe vaak voer je een RI&E uit?
  • Moet je een RI&E updaten?
  • Wat is de relatie tussen RI&E en VCA?
  • Praktische informatie!

Maandelijks op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw branche en de nieuwste ontwikkelingen rondom (bedrijfs)normen en groeimogelijkheden voor jouw organisatie? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en ontvang maandelijks een flinke dosis inspiratie met o.a.:

  • Handige kennisartikelen en praktische tips voor jouw organisatie
  • Actuele updates rondom normen en certificeringen
  • Ontwikkelingen in wet- en regelgeving
  • Interessante acties & events
  • Relevante trainingen en opleidingen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf jezelf in voor onze maandelijkse nieuwsbrief door het formulier in te vullen!

"*" indicates required fields