Voor iedere organisatie met personeel in dienst is het vanuit de Arbowet verplicht om een risico- inventarisatie en evaluatie (RI&E) op te stellen. We spreken in dat geval over de zogenaamde Arbo RI&E. De naleving hiervan wordt gecontroleerd door de inspectie SWZ. De Arbo RI&E mag niet verward worden met de zogenaamde VGM-RI&E, welke ook wel functie-RI&E genoemd wordt. Deze VGM-RI&E maakt namelijk onderdeel uit van een VCA-certificering en is niet verplicht vanuit de wet. Hoe zit dat precies?

Een VGM-RI&E voor risicovolle functies

Wanneer je als bedrijf een VCA-certificering wilt behalen dan hoort daar het opstellen van een VGM-RIE bij. Deze heeft betrekking op risicovolle functies binnen de organisatie en is dus functie-specifiek. Hiervoor dient een zogenaamde taak-risico-analyse uitgevoerd te worden. Daarbij wordt bekeken welke risico’s het werk met zich meebrengt om daarvoor vervolgens maatregelen op te nemen.

Met een Arbo-RI&E voldoe je aan de wet

Voor je VCA-certificering wordt verplicht gesteld dat je moet voldoen aan de wet- en regelgeving. Voor een bedrijf met meer dan 1 medewerker betekend dat in bijna alle gevallen dat je een goedgekeurde RI&E moet hebben, en deze moet kunnen laten zien.
Hierop wordt bij de VCA-certificering gevraagd.

Lees ook: Is een RI&E verplicht?

Alles in één

Wanneer je als bedrijf een VCA-certificering wilt behalen, dan is het dus van belang dat je daarvoor zaken in gaat regelen. De VGM-RI&E vormt daar een verplicht onderdeel van. Maar wist je dat je de VGM-RI&E uit kunt breiden met de verplichtingen van de Arbowet? Dat resulteert in een Arbo RI&E die je kunt laten toetsen door een veiligheidskundige. Wanneer je als bedrijf aan de slag gaat met het behalen van een VCA-certificaat, dan doe je er goed aan om gelijk de Arbo-RI&E uit laten voeren, zo ben je in één keer klaar en voldoe je gelijk aan de Arbowet.


New call-to-action

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl