Kwaliteitscirkel van Deming

De PDCA Cyclus

Als je ooit te maken hebt gehad met ISO-normen, dan ken je de Plan Do Check Act (PDCA) Cyclus (of: kwaliteitscirkel van Deming) waarschijnlijk wel. De PDCA-cyclus is een krachtige verbetermethode waarmee je de kwaliteit van je organisatie naar een hoger niveau kunt tillen. De PDCA-cyclus staat namelijk in het teken van continu verbeteren: het basisprincipe van elke ISO-norm, zoals ISO 9001ISO 27001 of ISO 14001. Ga je aan de slag met het behalen van zo’n norm? Dan kom je de PDCA-Cyclus al snel tegen.

PDCA-in-de-HKZ-Norm
Partner van de Security Officer - ISOPlanner

PDCA

Plan

In de ‘Plan fase’ van de PDCA-Cyclus stel je doelstellingen op die je graag wilt behalen. Je maakt als het ware een projectplan dat ook aansluit op je missie, beleid en strategie. In dit plan neem je ook de processen mee die er uiteindelijk voor gaan zorgen dat je doelstellingen worden behaald. Daarnaast is het belangrijk om je doelstellingen meetbaar te maken met KPI’s (prestatie indicatoren). Daarmee borg je dat je de resultaten uit de volgende fase (Do) kunt meten in de ‘Check fase’.

PDCA

Do

In deze fase ga je de plannen uit de vorige fase uitvoeren die ervoor gaan zorgen dat je doelen behaald worden. Nogmaals: zog ervoor dat het resultaat meetbaar is. Het managen van alle processen is hierbij cruciaal. Vragen die in deze fase terugkomen zijn o.a.:

  • Wat zijn je concrete acties?
  • Wie worden bij de uitvoering betrokken?
  • Welke middel ga je inzetten?

Let op: verwar deze fase niet met de ‘Act fase’ van de PDCA-Cyclus. In deze fase voer je een verandering of test in het proces uit. In de ‘Act fase’ ga je over tot de volledige implementatie van je oplossing. Het wordt daarom ook aangeraden om de veranderingen in deze fase op kleine schaal uit te voeren.

pdca-gratis-hulpmiddel

PDCA

Check

In deze fase van de PDCA-Cyclus worden resultaten geanalyseerd en vergeleken met een eerdere situatie. Op die manier kun je het resultaat eenvoudig toetsen aan de hand van je vooraf vastgestelde doelen. Onderwerpen die in deze fase terugkomen zijn bijvoorbeeld:

  • Vergelijking met voorgaande jaren/periode
  • Vergelijking met vastgestelde doelen
  • Wat ging goed en wat niet?

Het zou kunnen dat je er in deze fase achter komt dat je plan niet geschikt is om je doelen te behalen. Deze fase is dus ontzettend belangrijk om de volgende fase (Act) goed uit te kunnen voeren.

ISO 27001 checklist

PDCA

Act

In deze fase ga je resultaten uit de ‘Check fase’ optimaal benutten. Je weet nu wat wel en niet werkt en hierop kun je stappen ondernemen. Je kunt nu ook kijken naar andere processen waar je organisatie wellicht baat bij heeft. Ook ga je op zoek naar de mogelijke struikelblokken die prestatieverbetering in de weg staan. Wanneer je deze hebt vastgesteld begint de cyclus weer opnieuw bij de ‘Plan fase’.

Je ziet dat de PDCA-Cyclus een eenvoudig hulpmiddel is om je processen en kwaliteit continu te blijven verbeteren. Je werk is met een cyclus tenslotte nooit af. Je begint na de ‘Act fase’ gewoon weer vooraan bij Plan.

data-transfer-impact-assessment

Kom in contact met de partner in certificeren!

Meer informatie over de mogelijkheden?

Vraag direct en vrijblijvend een offerte op maat aan of neem contact met ons op!