Sinds 2012 wordt elke ISO-managementsysteemnorm opgezet volgens de ISO High Level Structure (HLS). Echter, recent is een beperkte revisie van de HLS vastgesteld door ISO. Daarmee hebben zij in mei de ‘nieuwe HLS’ gepubliceerd onder de nieuwe naam: Harmonized Structure. Vanaf mei 2021 wordt deze nieuwe ‘HS’ in alle nieuwe/toekomstige managementsysteemnormen opgenomen. 

Wat gaat er veranderen?

Bij deze herziening zijn geen grote inhoudelijke wijzigingen gedaan. Een aantal onderdelen worden concreter gemaakt en bij andere onderdelen krijg je meer vrijheid voor je eigen invulling. De belangrijkste wijzigingen betreffen:

  • Termen en definities: termen en definities zijn essentieel in normen en managementsystemen. Er wordt daarom in de nieuwe HS meer gestuurd op het opnemen van deze termen en definities in de managementsystemen in plaats van naar de verwijzingen. Het doel hiervan is om meer duidelijkheid en transparantie te creëren.
  • Behoeftes en verwachtingen stakeholders: het vaststellen van de behoeften en verwachtingen van je stakeholders/belanghebbenden wordt belangrijker. Je krijgt hierbij zelf de keuze van hoeveel/welke stakeholders je de behoeftes en verwachtingen in kaart gaat brengen. Daarbij dien je de keuze wel te onderbouwen.
  • Verandermanagement: dit aspect is voor alle managementystemen en normen gelijkgemaakt.
  • Gedocumenteerde informatie: de Harmonized Structure stelt het niet meer noodzakelijk om al je informatie gedocumenteerd te hebben in formats. Het format van documentatie wordt hiermee irrelevant.
Offerte aanvragen algemeen

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl