Inmiddels is de nieuwe ISO 9001 norm verschenen! In dit artikel informeer ik je over een aantal belangrijke wijzigingen, de impact op jouw organisatie en reik ik je handvatten aan om hiermee aan de slag te gaan.

In dit artikel ga ik in op hoofdstuk 4 van de nieuwe ISO 9001 norm: de context van de organisatie.

Wat vraagt de nieuwe norm?

Letterlijk vraagt hoofdstuk 4 van de nieuwe ISO 9001 norm:

Clause 4.1 – Understanding the organization and its context:
“The organization shall determine external and internal issues that are relevant to its purpose and its strategic direction and that affect its ability to achieve the intended result(s) of its quality management system.”

Figuur 1

Hier wordt mee bedoeld dat je geacht wordt om de context van uw organisatie in kaart te brengen. In figuur 1 zie je hoe je dit kunt invullen.

De context van de organisatie: stakeholders

Zoals je kunt zien dien je in kaart te brengen met welke stakeholders (belangenpartijen) je te maken hebt. Het is belangrijk te weten wat deze partijen van je verwachten. Welke eisen of wensen en welke behoeftes hebben zij ten aanzien van uw bedrijf.

Op basis hiervan zul je actief moeten toetsen of je aan deze eisen, wensen en behoeften voldoet en of je dit eventueel wilt (of moet) verbeteren, bijvoorbeeld door doelstellingen.

Lees ook het artikel: Het uitvoeren van de ISO 9001 stakeholdersanalyse

De context van de organisatie: actuele issues

Naast het in kaart brengen van de stakeholders zul je ook een goed beeld moeten hebben van de actuele zaken die zich rondom jouw bedrijf afspelen: issues. Denk hierbij aan toenemende verwachtingen van klanten, druk van leveranciers en concurrenten, wettelijke eisen, productontwikkelingen etc.

Op basis hiervan bepaal je de kansen en bedreigingen voor je bedrijf en de wijze waarop je hier mee omgaat. Wat zijn de risico’s en hoe beheers je die in je bedrijfsvoering. Met andere woorden: risicomanagement.

Hoe verandert dit de ISO 9001 norm?

We zien dus twee kernprocessen die je overtuigend en pro-actief zult moeten laten zien in een certificeringstraject: stakeholdermanagement en risicomanagement. Dit betekent dat de norm nu veel duidelijker over de kern van uw bedrijfsvoering zal gaan. Het managen van klantverwachtingen en risico’s zijn zaken waar ieder bedrijf bewust of onbewust mee bezig is. De nieuwe ISO 9001 norm zal dus veel meer een hulpmiddel zijn bij jouw strategische beslissingen en doelstellingen dan de oude ISO 9001 norm.

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl