CO2-Reductiemanagement en ISO 14001Wanneer je als organisatie je CO2-reductie inzichtelijk dient te maken en je bent ISO 14001 gecertificeerd, dan kun je gebruik maken van het certificatieschema CO2-reductiemanagement. Deze module is alleen toepasbaar in combinatie met een ISO 14001 certificaat. Het is dus prima mogelijk om deze module te integreren in je milieumanagementsysteem. Grote voordeel van implementatie van de module is dat je daarmee aantoonbaar maakt dat je energieanalyse met voldoende diepgang is uitgevoerd. En dat maakt dat je vrijgesteld wordt van de verplichte EED-audit. Hoe dat precies zit, lees je verderop in dit artikel.

Vrijgesteld van de EED-audit

Organisaties die ISO 14001 gecertificeerd zijn en prestaties met betrekking tot CO2-reductie inzichtelijk moeten maken, kunnen gebruik maken van het zogenaamde CO2-reductiemanagement certificatieschema.

Ook interessant: Wat is het verschil tussen ISO 14001 en ISO 50001?

Stap voor stap aan de slag met verduurzamen? Download deze handige gids!

Er komt allerlei wet- en regelgeving op gebied van duurzaam ondernemen en reductie van de CO2-uitstoot. Wil jij stap voor stap aan de slag met verduurzamen van je organisatie? Met onze praktische informatiegids ‘duurzaam ondernemen’, inclusief handig stappenplan, helpen wij je direct op weg! Download hem geheel vrijblijvend.

DOWNLOAD WHITEPAPER
Energielabel C kantoren

Wat is daar het nut van? Allereerst is een eis uit de Europese Energie Efficiency Directive (EED) dat bepaalde organisaties een energieaudit uit moet voeren. Wat daarbij een mogelijkheid is, is het ISO 14001 certificaat daarvoor in te zetten. Dat kan echter alleen als daar een module aan wordt toegevoegd, namelijk ‘CO2-reductiemanagement’. Met behulp van het CO2-reductie certificatieschema, in combinatie met ISO 14001, kun je aantoonbaar maken dat je voldoet aan de eisen uit de EED. Daarin staat namelijk dat je een ISO 14001 certificaat kunt gebruiken als je kunt aantonen dat de energieanalyse met voldoende diepgang is uitgevoerd.

Organisaties die niet EED-plichtig zijn, kunnen alsnog gebruik maken van de CO2-reductiemanagement module om aan te tonen dat zij actief de CO2-uitstoot wil reduceren en hier passende maatregelen voor neemt. Dit kan bijvoorbeeld een eis zijn een opdrachtgever.

Lees ook: Wat is de Energie audit (EED)?

Certificering CO2-reductiemanagement met ISO 14001

Het CO2-reductiemanagement kan op twee niveaus worden afgegeven:

  • Energiemanagement: hier worden per energiedrager de energiebesparingsmogelijkheden bepaald voor scope 1 en scope 2 emissies. Deze worden aangevuld met transport.
  • CO2-management: hier wordt voor verschillende energiedragers een omrekening naar CO2-emissie uitgevoerd. Keuzes worden gebaseerd op realisatie van een maximale reductie van CO2-emissie. Ook worden er aangescherpte eisen aan scope 3 emissies gesteld.

Om te voldoen aan de EED maakt het niet uit of je het CO2-reductie certificatieschema op niveau 1 of niveau 2 hebt behaald. Wat wel van belang is, is dat de scope van het certificaat en managementsysteem betrekking hebben op de organisatie en activiteiten die onder de EED-plicht vallen.

(Bron: SCCM)

Laat een duurzaamheidsscan uitvoeren en krijg direct inzicht in jouw situatie!

Waar start je als je wilt beginnen met duurzaam ondernemen? Krijg direct, binnen één dagdeel, inzicht in de relevante prestaties op gebied van duurzaamheid en de verbeterkansen die daaruit voortvloeien met behulp van de duurzaamheidsscan. Vraag vandaag nog een offerte aan!

Vraag duurzaamheidsscan aan
Duurzaam ondernemen

Het verschil met ISO 50001?

Als laatste nog antwoord op de vraag wat het verschil is met ISO 50001, de norm voor energiemanagement? Dat verschil zit hem in de diepgang van het managementsysteem. ISO 50001 kijkt enkel en alleen naar energiestromen in de organisatie. Vanuit de module CO2-reductiemanagement kijk je, net als bij 14001, naar alle milieuaspecten. Eén van die aspecten is energie en CO2-uitstoot.

Lees ook: Wat is ISO 50001 – de norm voor energiemanagement?

Ondersteuning nodig?

Wil je aan de slag met CO2-reductiemanagement in combinatie met een ISO 14001 certificering? Of wil je op andere manieren je energiestromen in kaart brengen om je CO2-footprint te verkleinen? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs helpen je graag op weg!

New call-to-action

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl