De MD22 in de VCA norm, wat gaat er veranderen?

MD22 in de VCA norm
Rob Enzlin
Rob Enzlin
Adviseur

Rob Enzlin is Adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. Het opdoen en doorgeven van kennis op het gebied van kwaliteit en veiligheid loopt als een rode draad door zijn leven. Daarmee tilt hij graag klanten naar een hoger niveau!

rob@certificeringsadvies.nl

Per 2 april 2018 is de nieuwe VCA-norm uitgebracht. Deze norm heeft de VCA 2017/6.0. Per 1 januari 2019 is door de schemabeheerder voor VCA (de SSVV) besloten dat op VCA 2017/6.0 de IAF-MD22:2018 (verder MD22) van toepassing is. Dit geldt dus niet voor de oude norm VCA 2008/5.1, maar wel zodra je organisatie overgaat op de VCA 2017/6.0.  Naast een aantal wijzigingen die voornamelijk relevant zijn voor auditoren van de certificerende instelling, zijn een aantal van de wijzigingen ook voor jouw organisatie belangrijk om te weten. In onderstaand artikel worden de wijzigingen besproken.

1. Aantonen dat u voldoet aan relevante wet- en regelgeving.

Binnen de VCA-certificering wordt beoordeeld of er een actuele en goedgekeurde Risico Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) aanwezig is. Dit is dus iets anders dan de functie RI&E waarin enkel de operationele risicovolle werkzaamheden en desbetreffende beheersmaatregelen en PBM’s staan benoemd. Heb je nog geen goedgekeurde RI&E, dan kun je mogelijk gebruikmaken van een branche erkend RI&E-instrument. Kijk hiervoor op de website van RIE. Indien je meer dan 25 medewerkers hebt of geen gebruik kunt maken van een branche erkend RI&E-instrument (te herkennen aan het -logo), dan moet deze nog worden getoetst door bijv. een gecertificeerd arbo-kerndeskundige.

Uit de RI&E kan een plan van aanpak naar voren komen. Het is niet vereist om alle verbetermaatregelen uit het plan van aanpak te hebben uitgevoerd voordat de audit met de certificerende instelling plaatsvindt. Wel moet het plan van aanpak minimaal jaarlijks worden beoordeeld of de acties zijn opgevolgd en moet de RI&E actueel worden gehouden.

2. Melden van V&G-incidenten.

Vanuit wet- en regelgeving bestond al de verplichting om specifieke VGM-incidenten te melden bij de inspectie SZW (voorheen: Arbeidsinspectie). Dit wordt in de MD22 nog eens benadrukt tezamen met de nieuwe verplichting om ook je certificerende instelling, zonder vertragingen, hierover te informeren. Indien je hierover nog niet op de hoogte bent gebracht door je certificerende instelling is het verstandig om hierover contact op te nemen. Zij informeren je dan over de wijze waarop dit dient te worden gemeld en hoe je deze wijze vervolgens in je bedrijfsprocessen kunt integreren.

3. De scope (of het toepassingsgebied) van de VCA-certificering moet alle operationele activiteiten, producten of diensten bevatten.

In het verleden was het mogelijk om bijvoorbeeld onderhoud en service niet mee te certificeren. Ook projectlocaties waar de organisatie de controle over heeft dienen binnen het veiligheidssysteem te worden beheerst. Deze mogen niet onveilig voor derden worden achtergelaten (bijv. projecten in onderhoudsfase). Kortom, alle operationeel gerelateerde VGM-aspecten dienen te worden beheerst.

Wij raden aan om ook de (vernieuwde) overeenkomst met je certificerende instantie goed door te nemen om op de hoogte te zijn van de wijzigingen voor je organisatie.

New call-to-action

Rob Enzlin
Rob Enzlin
Adviseur

Rob Enzlin is Adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. Het opdoen en doorgeven van kennis op het gebied van kwaliteit en veiligheid loopt als een rode draad door zijn leven. Daarmee tilt hij graag klanten naar een hoger niveau!

rob@certificeringsadvies.nl

VCA certificering behalen?

Wij bieden kennis en ondersteuning op maat!

  • Direct aan de slag
  • Vrijblijvende offerte
  • Inzicht in de kosten

Maandelijks op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw branche en de nieuwste ontwikkelingen rondom (bedrijfs)normen en groeimogelijkheden voor jouw organisatie? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en ontvang maandelijks een flinke dosis inspiratie met o.a.:

  • Handige kennisartikelen en praktische tips voor jouw organisatie
  • Actuele updates rondom normen en certificeringen
  • Ontwikkelingen in wet- en regelgeving
  • Interessante acties & events
  • Relevante trainingen en opleidingen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf jezelf in voor onze maandelijkse nieuwsbrief door het formulier in te vullen!

"*" indicates required fields