De interne audit uitbesteden of niet? 5 factoren om bij stil te staan.

De interne audit wordt steeds vaker uitbesteed. Overweeg jij dat ook? Lees dan snel verder.

Interne audit uitbesteden
CAN ster
CertificeringsAdvies Nederland
Manager Algemeen

CertificeringsAdvies Nederland is de partner in certificeren! Met diverse diensten en tools helpen we je altijd naar een oplossing op maat!

info@certificeringsadvies.nl

Of je nu aan de slag gaat met het thema kwaliteit, informatiebeveiliging, milieu, arbo & veiligheid of voedselveiligheid: de interne audit is een verplicht onderdeel bij iedere managementsysteemnorm. Interne audits moeten zowel voorafgaand aan een initiële certificering worden uitgevoerd, als in de jaren erna terugkerend als onderdeel van het ‘onderhoud’ van het managementsysteem (en het behouden van de certificering). 

De laatste jaren zien we steeds meer de trend dat organisaties de interne audit uitbesteden aan een onafhankelijke externe partner. Dit heeft een aantal oorzaken, zoals gebrek aan tijd, gebrek aan (interne) kennis en onafhankelijkheid van het te auditen proces en de collega’s. In dit artikel zoomen we daar verder op in.

*Transcriptie onderaan deze pagina

De interne audit uit (laten) voeren

Wanneer je te maken hebt met een managementsysteemnorm, dan kom je op gegeven moment in aanraking met de verplichte interne audit. Interne audits zijn als het ware controles die je doet om er zeker van te zijn dat je processen goed lopen, om ‘bewijs’ te verzamelen waarmee je aantoonbaar maakt dat je ‘in control’ bent en om te signaleren waar verbeterpunten zitten. De uitkomsten van interne audits vormen de input voor aanpassing van je beleid, doelstellingen en beheersmaatregelen en daarmee voor continue verbetering.

Meer lezen over de interne audit? Bekijk dan onze ‘interne audit adviespagina’.

Een certificering vraagt om een interne auditplanning. Je dient interne audits namelijk periodiek uit te blijven voeren (minimaal jaarlijks). Met een goede planning stel je als organisatie zeker dat alle onderdelen van het managementsysteem, processen en afdelingen gedurende de 3-jarige geldigheidsperiode van je certificaat aan bod komen. De laatste jaren zien we steeds meer de trend dat organisaties kiezen voor het uitbesteden van de interne audit aan een onafhankelijke externe partner. Dat heeft te maken met een aantal factoren:

1) Tijd

Een belangrijke factor die in veel organisaties genoemd wordt als hoofdreden voor het uitbesteden van de interne audit is de factor tijd. Binnen veel organisaties is een rol zoals bijvoorbeeld KAM-coördinator, Security Officer of Health & Safety Officer een bijrol die iemand naast zijn reguliere functie uitvoert. Het uitvoeren van de verplichte interne audit is in dat geval vaak ‘bijzaak’ en het is nu eenmaal algemeen bekend dat iedereen het te druk heeft voor ‘bijzaken’. Door uitbesteding van de interne audit aan een externe specialist, kunnen de eigen medewerkers zich blijven focussen op hun kerntaken en hoeven zij geen extra rol te vervullen die tijd kost en buiten hun comfortzone ligt.

Heb je al eens gedacht aan het volledig uitbesteden van de ‘Officersrol’? Met onze dienstverlening ‘Officer as a Service’ kunnen we je volledig ontzorgen. Meer informatie? Bekijk onze ‘Officer as a Service adviespagina’.

2) Gebrek aan kennis

Wie een interne audit uit wil voeren heeft voldoende kennis van de norm en van het te auditeren proces nodig. In veel organisaties is die kennis (met name de normkennis) beperkt of onvoldoende aanwezig. Verder is voor het uitvoeren van een goede interne audit ook van belang dat de interne auditor over voldoende ‘auditskills’ beschikt.

Zowel normkennis als auditskills kunnen aan medewerkers worden bijgebracht in de vorm van trainingen. Toch kiezen veel organisaties ervoor om een externe adviseur in te schakelen met ruime kennis en ervaring. Dit komt in veel gevallen de kwaliteit ten goede doordat het uitvoeren van een interne audit de corebusiness is van een externe adviseur. Daardoor wordt de audit professioneler uitgevoerd en levert deze meer nuttige output op. Een externe adviseur heeft bovendien een bepaalde mate van routine in het uitvoeren van een audit en weet precies hoe een interne audit in zijn werk gaat. Dit geeft enerzijds zekerheid dat de interne audit conform planning wordt uitgevoerd, zodat wordt voldaan aan de eisen van de norm en anderzijds is het onder aan de streep vaak ook nog goedkoper. De externe adviseur loopt immers op efficiënte wijze door het proces heen en heeft ruime kennis van zaken.

Met het oog op kennisontwikkeling, biedt CertificeringsAdvies Nederland diverse trainingen aan om medewerkers de juiste skills te verschaffen: Bekijk daarvoor onze CAN Academy website.

3) Onafhankelijkheid van het te auditen proces

Interne audits mogen worden uitgevoerd door medewerkers van de eigen organisatie. Daar hangen echter wel een aantal voorwaarden aan:

  • De proceseigenaar mag niet de naleving van zijn eigen processen beoordelen (je mag immers niet je eigen vlees keuren);
  • De persoon die als auditor wordt ingezet dient daar voldoende competent voor te zijn.

Om hieraan te kunnen voldoen is de interne audit uitbesteden bij veel organisaties de beste, en soms enige, optie. Wanneer de interne audit uit wordt gevoerd door een onafhankelijke externe adviseur is in elk geval zeker dat de auditor geen belang heeft bij de resultaten. Op die manier komt er objectieve en representatieve informatie uit de audit.

4) Onafhankelijkheid/onpartijdigheid t.o.v. collega’s

Die onafhankelijkheid die gepaard gaat met het uitbesteden van de interne audit, is ook om een andere reden handig: namelijk onpartijdigheid ten opzichte van collega’s. Doordat de audit wordt uitgevoerd door een externe adviseur is er geen sprake van (interne) belangenverstrengeling. De auditor kan daardoor kritisch zijn. Veel kritischer dan een interne collega die de rol van auditor krijgt vaak is of durft te zijn.

Het gevolg is dat audits eerlijker en vollediger zijn en objectieve en representatieve informatie opleveren. Bovendien worden bevindingen van externe adviseurs eerder ter harte genomen dan die van een interne collega. Daarbij geldt namelijk het principe ‘vreemde ogen dwingen’.

5) Auditeren op afstand als struikelblok

Een vijfde factor, die in de huidige tijd vanwege o.a. de coronacrisis steeds vaker van invloed is, is het werken op afstand. Veel collega’s werken op afstand, wat het auditeren een stuk lastiger maakt dan wanneer dit ‘gewoon’ op de bedrijfslocatie plaatsvindt. Zeker voor iemand waarvoor de interne audit geen dagelijkse kost is, kan dit een struikelblok zijn.

Meer weten over de ‘remote interne audit’? Bekijk dan het blogartikel (inclusief handige webinarvideo): ‘Remote interne audit – zo doe je dat!

Mede door de coronacrisis is de digitalisering snel gegaan in auditland. Audits werden ineens alleen ‘remote’, want organisaties wilden hun certificering niet verliezen. Daardoor zag je dat het ook steeds vaker voorkwam dat organisaties daarbij hulp inschakelden van een externe partner om een interne audit op afstand uit te laten voeren.

Voor de duidelijkheid, een remote interne audit is een audit die op afstand wordt uitgevoerd. Via een digitale omgeving en met audiovisuele middelen wordt de audit uitgevoerd. De remote audit moet inhoudelijk dezelfde resultaten kunnen realiseren als een audit op locatie. Het is aan de auditor om te zorgen dat de ‘online’ methode voldoet.

De interne audit uitbesteden? Dat kan!

Herken je één of meerdere factoren uit dit artikel? En zie je wel een oplossing in het uitbesteden van de interne audit? Neem dan gerust eens contact met ons op. Onze adviseur vertelt je graag meer over de mogelijkheden van de interne audit. Waar het gewenst/noodzakelijk is om interne audits op afstand uit te laten voeren, is dat ook mogelijk. De adviseurs van CertificeringsAdvies Nederland hebben hier ervaring mee en zijn in staat ook op afstand hun meerwaarde te leveren.

Aanvraag offerte interne audit

Transcriptie video: De interne audit: zelf doen of uitbesteden?

Is de interne audit voor jou ook een moetje? Of zorg je ervoor dat je echt waardevolle informatie vanuit je interne audits krijgt? De interne audit is een vast onderdeel vanuit alle ISO normen. Of we het nu hebben over ISO 9001, 14001 of 27001. De interne audit is altijd een vast moment voor de certificeringsaudit. In de interne audit ga je kijken of je nog aan alle eisen voldoet vanuit de ISO norm, maar ook aan je eigen eisen. Vanuit de interne audit komen er punten waarop je je managementsysteem gaat verbeteren. Zoals je hoort is de interne audit een belangrijk instrument voor continu verbeteren. Als organisatie heb je twee opties. Je kan de interne audit door je eigen medewerkers laten uitvoeren. Eigenlijk zoals de naam het al zegt. Daarbij heb je wel met belangrijke dingen te maken, namelijk: De interne auditor mag niet de proceseigenaar zijn. Iemand mag niet zijn eigen proces auditen. Daarbij moet je ook nog rekening houden dat iemand kennis heeft van de norm en dat kan vertalen naar de processen. De tweede optie is dat je de interne audit door een externe partner laat uitvoeren. Daarbij heb je eigenlijk altijd onafhankelijkheid geborgd en heb je ook nog een sparringspartner die met je kan meedenken over de norm, processen en het managementsysteem. Kun jij hulp gebruiken bij het opzetten van de interne auditplanning, het doen van de interne audits of het rapporteren van de interne audits? Laat het ons weten en we sparren graag met je mee!

CAN ster
CertificeringsAdvies Nederland
Manager Algemeen

CertificeringsAdvies Nederland is de partner in certificeren! Met diverse diensten en tools helpen we je altijd naar een oplossing op maat!

info@certificeringsadvies.nl

Kom in contact met de partner in certificeren!

Meer informatie over de mogelijkheden?

  • Altijd een oplossing op maat
  • Jouw organisatie als uitgangspunt
  • Snel, pragmatisch en persoonlijk

Maandelijks op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw branche en de nieuwste ontwikkelingen rondom (bedrijfs)normen en groeimogelijkheden voor jouw organisatie? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en ontvang maandelijks een flinke dosis inspiratie met o.a.:

  • Handige kennisartikelen en praktische tips voor jouw organisatie
  • Actuele updates rondom normen en certificeringen
  • Ontwikkelingen in wet- en regelgeving
  • Interessante acties & events
  • Relevante trainingen en opleidingen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf jezelf in voor onze maandelijkse nieuwsbrief door het formulier in te vullen!

"*" indicates required fields