Leestijd: 5 minuten

De impact van klimaatverandering op het bedrijfsleven: tijd om actie te ondernemen!

Hoe kunnen we de uitstoot van broeikasgassen omlaag brengen? Wat doet jouw organisatie?

Impact klimaatverandering bedrijfsleven
Tommy Yedidya
Tommy Yedidya
Adviseur

Tommy Yedidya is adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. 'Ik haal veel voldoening uit het zichtbaar maken van de functionele verbeteringen op gebied van kwaliteits- en milieuprocessen.

tommy@certificeringsadvies.nl

Wetenschappers beschouwen de continu toenemende concentraties broeikasgassen in de atmosfeer als de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering. Door het proces van opwarming van de aarde stijgt de temperatuur, stijgt ook de zeespiegel en als gevolg hiervan ervaart de mensheid steeds vaker en ook steeds intenser extreme weersomstandigheden. Tijd voor actie dus! In dit artikel maken we ‘een rondje langs de velden’ om in kaart te brengen wat de impact van klimaatverandering en daaraan gekoppelde maatregelen om dit tegen te gaan, is op het bedrijfsleven. De grote vraag die daarbij speelt: ‘Hoe kunnen we de uitstoot van broeikasgassen (sneller) omlaag brengen?’

Klimaatakkoord met doelen voor verminderen CO2-uitstoot

Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, neemt de Nederlandse overheid mitigerende maatregelen en zoekt ze de samenwerking op met burgers en het bedrijfsleven. In de strijd tegen klimaatverandering heeft de Nederlandse overheid als doel gesteld:

 • De uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 met 49% te verminderen in vergelijking met 1990;
 • En in 2050 moet die verminderde uitstoot op 95% liggen (t.o.v. 1990).

Bron: Klimaatakkoord.nl

Wat is het Klimaatakkoord? Het Klimaatakkoord is een belangrijk deel van de Nederlandse invulling van het Klimaatverdrag in Parijs. Daarin hebben 195 landen inclusief Nederland afgesproken om in 2050 de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur te beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius en zo mogelijk 1,5 graden Celsius. Het Klimaatakkoord is onderdeel van het Nederlandse klimaatbeleid. Het is een overeenkomst tussen veel organisaties en bedrijven in Nederland om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. (Bron: Klimaatkkoord.nl en Rijksoverheid.nl).

Om deze klimaatdoelen te realiseren zijn in het Klimaatakkoord o.a. afspraken gemaakt over het verminderen van broeikasgassen (per megaton) met sectoren als:

 • Elektriciteit
 • Industrie
 • Gebouwde omgeving
 • Mobiliteit
 • Landbouw en landgebruik

Iedere sector stelt eigen doelen en neemt zelf maatregelen. Ook zijn er diverse cross-sectorale maatregelen vastgesteld, zodat dit over meerdere sectoren uitgerold kan worden.

Het akkoord gaat uit van het principe dat het verminderen van de CO2-uitstoot voor iedereen haalbaar en betaalbaar moet zijn. Het kabinet streeft daarom naar een kostenefficiënte transitie die de financiële impact voor huishoudens zoveel mogelijk beperkt en neemt maatregelen om de financiële lasten eerlijk te verdelen tussen burgers en bedrijven. De jaarlijkse meerkosten voor Nederland in het verband met het Klimaatakkoord bedragen in 2030 minder dan 0,5% van het BBP. De Nederlandse samenleving moet deze transitie kunnen betalen. (Bron: rijksoverheid.nl). Uiteindelijk krijgt iedereen met het Klimaatakkoord te maken. Nederland neemt daar 30 jaar de tijd voor, zodat veranderingen voor iedereen haalbaar zijn. Het kabinet gaat mensen ontzorgen, stimuleert dat mensen investeren in duurzamer rijden en isolaties van woningen.

CEO’s zien klimaatverandering als grootste risico voor organisatie

Uit het ‘Global CEO Outlook 2019’, dat gepubliceerd is door KPMG, blijkt dat CEO’s klimaatverandering momenteel als grootste risico voor hun bedrijf zien. Vervolgens is het opvallend dat, terwijl CEO’s klimaatverandering als belangrijkste risico zien, rapportage over risico’s en kansen binnen organisaties achterblijft. (Bron: KPMG)

Vanuit een ander onderzoek van KPMG wordt geconcludeerd dat vrijwel iedere organisatie financiële risico’s loopt of op de lange termijn kansen kan creëren door klimaatverandering. Wanneer (Nederlandse) organisaties eenmaal beseffen dat ze financieel voordeel kunnen behalen door rekening te houden met klimaat gerelateerde risico’s binnen hun organisatie, zijn ze in staat om de risico’s ook daadwerkelijk te verkleinen. (Bron: KPMG)

Het Mercer-rapport‘Investing in a Time of Climate Change’ (2019) stelt dat sommige organisaties in 2050 maar liefst 95% van hun waarde zouden kunnen verliezen als de regering actie onderneemt om de opwarming van de aarde te beperken tot 2 graden Celsius. Vandaar de hoge noodzaak voor organisaties om snel te handelen met het oog op klimaatgerelateerde risico’s. (Bron: Mercer.com)

Tijd voor actie: ga vandaag nog aan de slag als organisatie!

Bovenstaand ‘rondje langs de velden’ maakt duidelijk dat:

 • Er vanuit de overheid, middels het Klimaatakkoord, belangrijke doelen zijn gesteld omtrent het terugdringen van de uitstoot. Het bedrijfsleven speelt een grote rol bij het realiseren van die doelen;
 • CEO’s van organisaties klimaatverandering als groot risico zien, maar er nog onvoldoende concrete acties op ondernemen;
 • Er voor organisaties zowel risico’s als lange termijn kansen hangen aan klimaatverandering. Organisaties moeten aan de slag om risico’s te mitigeren en kansen te pakken. Dit resulteert in financiële waarde.
 • Als organisaties geen actie ondernemen, dan heeft dit voor diverse organisaties in 2050 verregaande consequenties.

Concluderend kunnen we stellen dat je als organisatie beter vandaag dan morgen aan de slag kunt gaan met het verminderen van de CO2-uitstoot. Op dit moment zijn de wettelijke verplichtingen die in Nederland gelden nog beperkt. Dat neemt niet weg dat de overheid wel degelijk ambitieuze doelen heeft en daarvoor maatregelen treft. Om dit alles te bevorderen zijn er momenteel veel financierings- en subsidiemogelijkheden vanuit de overheid beschikbaar gesteld, gericht op het verduurzamen binnen organisaties. Doordat deze mogelijkheden nu worden aangeboden, is dit een goed moment om in te stappen. Wanneer ‘straks’ de helft van de bedrijven al over de streep is, gaan subsidies natuurlijk wegvallen en wordt vanuit organisaties gevraagd om steeds meer zelf te betalen.

Duurzaam aan de slag? Wij sparren graag met je!

Wil je aan de slag met verduurzamen van je organisatie in de vorm van milieumanagement en/of energiemanagement? Dan zijn er diverse managementsystemen (in de vorm van normen) die je daarbij als hulpmiddel in kunt zetten. Denk bijvoorbeeld aan ISO 50001, de norm voor energiemanagement welke focust op het ondersteunen van organisaties bij energiebeheer en energiebesparing. Of de CO2 Prestatieladder, een duurzaamheidsinstrument, dat inzicht geeft in energieverbruik en de CO2-emissie van je organisatie. Ook ISO 14001 is relevant, de norm voor milieumanagement die je helpt milieuprestaties van je organisatie in kaart te brengen, te verbeteren en kansen te pakken. Kortom , hulpmiddelen genoeg!

Ben je op zoek naar advies rondom milieu- en energiemanagement? Of kun je ondersteuning gebruiken bij implementatie van een managementsysteem op dit gebied? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag op weg!

Offerte aanvragen

Tommy Yedidya
Tommy Yedidya
Adviseur

Tommy Yedidya is adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. 'Ik haal veel voldoening uit het zichtbaar maken van de functionele verbeteringen op gebied van kwaliteits- en milieuprocessen.

tommy@certificeringsadvies.nl

Start met duurzaam ondernemen!

Wij helpen je op weg met tools en tips!

 • Voldoe aan wet- en regelgeving
 • Praktische insteek
 • Vrijblijvende offerte

Maandelijks op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw branche en de nieuwste ontwikkelingen rondom (bedrijfs)normen en groeimogelijkheden voor jouw organisatie? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en ontvang maandelijks een flinke dosis inspiratie met o.a.:

 • Handige kennisartikelen en praktische tips voor jouw organisatie
 • Actuele updates rondom normen en certificeringen
 • Ontwikkelingen in wet- en regelgeving
 • Interessante acties & events
 • Relevante trainingen en opleidingen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf jezelf in voor onze maandelijkse nieuwsbrief door het formulier in te vullen!

"*" indicates required fields