Leestijd: 4 minuten

De Governance code veiligheid in de bouw

Om veiligheid binnen de bouwbranche te kunnen garanderen, is de Governance code veiligheid in de bouw opgesteld. Wat dat is leggen we je uit!

Governance code veiligheid in de bouw
Portretfoto Jeffrey Hekelaar
Jeffrey Hekelaar
Manager Sales

Jeffrey Hekelaar is Manager Sales bij CertificeringsAdvies Nederland. Hij levert graag zijn bijdrage aan het ontwikkelen van (klant)organisaties en komt daar graag voor bij je op bezoek!

jeffrey@certificeringsadvies.nl

Dankzij verschillende wetten en regels waar we ons in Nederland aan moeten houden, is de veiligheid binnen bedrijven, bouwplaatsen en andere instellingen gelukkig aardig geborgd. Bouwpersoneel, maar ook de eindgebruikers moeten uiteraard de garantie hebben dat ze veilig te werk kunnen gaan en ergens veilig gebruik van kunnen maken. Ongelukken kunnen echter niet altijd volledig voorkomen worden. Het is én blijft mensenwerk. Om veiligheid binnen de bouwbranche voorop te zetten, is vanuit opdrachtgevers en opdrachtnemers vanuit de bouw, installatietechniek en infrastructuur het initiatief voor de ‘Governance code veiligheid’ bedacht. Een mooie benadering aangezien het verbeteren van de veiligheid op de werkvloer en de veiligheidscultuur dus vanuit de branche zelf komt. Niet vanuit een overheid die regels oplegt.

Wat is de Governance code veiligheid in de bouw?

De Governance code veiligheid in de bouw (GCVB) kun je zien als een soort verklaring die organisaties ondertekenen om aan te tonen dat zij verantwoordelijkheid neemt voor het bieden van een veilige werkomgeving. Om dat te kunnen doen heeft de organisatie verschillende maatregelen getroffen en acties ondernomen. Dankzij het gezamelijke initiatief en de uiteindelijke verzameling aan organisaties die voldoen aan de GCVB kan het veiligheidsniveau van alle organisaties verhoogd worden. Dat gebeurt bijvoorbeeld door de aanpak, uitgangspunten, gebruikte instrumenten/middelen te standaardiseren, uniformeren of op elkaar af te stemmen.

Aangezien het veiligheidsniveau van je organisatie begint bij de mensen zelf, is ook opleiding van hen belangrijk binnen de Governance code veiligheid. Organisaties die de verklaring ondertekend hebben, kunnen aantonen dat ze verantwoordelijkheid nemen wat betreft het opleiden van medewerkers.

Daarnaast conformeren ondertekenaars van de GCVB zich aan de gezamenlijke afspraak ‘Veiligheid in aanbestedingen’ (ViA). Dit is een afspraak waarin staat dat veiligheidsbewustzijn als verplicht onderdeel wordt opgenomen in een aanbesteding of contract.

Uitgangspunten

Binnen de Governance code veiligheid in de bouw zijn verschillende uitgangspunten vastgesteld als richtlijn voor alle deelnemende organisaties. Deze uitgangspunten zijn:

 • Het verbeteren van de veiligheidscultuur binnen de gehele sector.
 • Continu verbeteren van de veiligheidsprestaties van technische installaties, gebouwen, infrastructurele werken en alle werkzaamheden binnen de gehele sector.
 • Het standaardiseren van instrumenten, veiligheidsmiddelen, regels en voorschriften voor een effectiever veiligheidsbeleid. Zowel voor de organisatie als voor de gehele sector.
 • Het meewegen van de veiligheidscultuur- en gedrag bij de besluitvorming en uitvoering.
 • Het melden van ongevallen en incidenten.
 • Het opzetten van een opleidingsprogramma.
 • Het ontwikkelen van de risicobeheerssystemen.
 • Het delen van kennis over veiligheid.
 • Een eenduidige weging van de veiligheidscriteria bij aanbestedingen.

Om aan te tonen dat je arbo- & veiligheidsaspecten binnen je organisatie geborgd hebt, kun je de VCA certificering behalen. Deze certificering wordt ook vaak gevraagd vanuit opdrachtgevers of aanbestedingen.

Kernwaarden

De kernwaarden die zijn opgesteld vanuit de GCVB om de veiligheidscultuur te verbeteren zijn:

 • Leiderschap. Er moet continu aandacht zijn voor veiligheid en er moet altijd gestuurd worden op het nemen van initiatief en het tonen van voorbeeldgedrag.
 • Samenwerking. Er moet een uniforme samenwerking zijn en er moet transparant gecommuniceerd worden.
 • Verantwoordelijkheid. Er moet betrouwbaar en integer toezicht gehouden worden op de naleving van afspraken en de ‘aanspreekcultuur’ (mensen durven anderen aan te spreken op hun gedrag).

Uiteenlopende branche

De bouwbranche bestaat uit veel uiteenlopende organisaties waar regelmatig partijen in verschillende stadia van een project samenkomen. Denk bij die partijen bijvoorbeeld aan een:

 • Opdrachtgever
 • Hoofdaannemer
 • Constructeur
 • Financier

Een goede samenwerking tussen dit soort partijen zorgt aantoonbaar voor een hoger veiligheidsniveau. Betrokkenheid en inzet van de mensen zijn van uiterst belang bij het realiseren van een goede samenwerking. De Governance code veiligheid in de bouw gaat daarom ook niet voor niets in op houding, gedrag en samenwerking.

Wil je de kwaliteit binnen jouw bouwbedrijf naar een hoger niveau tillen? Daarbij kan het opzetten van een managementsysteem volgens ISO 9001 je helpen. Om je vast een duwtje in de goede richting te geven, hebben we een informatiegids opgesteld waarbij we je een impressie geven van ons managementsysteem. Download de whitepaper en ga direct aan de slag!

Uniforme voorschriften en veiligheidsmiddelen

Om een effectief veiligheidsbeleid te kunnen voeren, is eenduidigheid in instrumenten, veiligheidsmiddelen, voorschriften en regels nodig tussen organisaties. Het maakt de herkenbaarheid en toepasbaarheid groter waardoor duidelijk is hoe ergens veilig (mee) gewerkt moet worden. En daarbij wordt ook het creëren van een aanspreekcultuur eenvoudiger omdat alle opdrachtgevers en opdrachtnemers werken op gelijke basis. Vanuit de Governance code veiligheid in de bouw moet je daarom bijdragen aan standaardisatie van regels, voorschriften, instrumenten en veiligheidsmiddelen. En daarbij moet je jouw eigen geconstateerde knelpunten of verschillen kenbaar maken bij andere ondertekenaars.

Continu ontwikkelen

Vanuit de GCVB dien je continu te blijven ontwikkelen. En daarmee gepaard gaat uiteraard het opleiden en trainen van mensen. Concreet moet het veilig ontwerpen, realiseren, onderhouden en slopen integraal onderdeel uitmaken van je opleidingsbeleid, op alle niveaus en van alle instructieprogramma’s. Voor iedereen binnen de sector! Vaak wordt kennis rondom veiligheid automatisch al toegespitst op een organisatie. Echter moet algemene kennis maatschappelijk breed gedragen worden. Om hieraan te kunnen voldoen, kun je bijvoorbeeld:

 • Je organisatie openstellen voor bedrijfsbezoeken op het gebied van veiligheid.
 • Gastdocenten aanleveren.
 • Praktijkkennis delen met sector gebonden opleidingsinstituten om praktijkgerichte trainingen te ondersteunen.

New call-to-action

Portretfoto Jeffrey Hekelaar
Jeffrey Hekelaar
Manager Sales

Jeffrey Hekelaar is Manager Sales bij CertificeringsAdvies Nederland. Hij levert graag zijn bijdrage aan het ontwikkelen van (klant)organisaties en komt daar graag voor bij je op bezoek!

jeffrey@certificeringsadvies.nl

Bekijk de case study!

Lees alles over veilig werken in de KiesZon case study.

 • Praktische inzichten
 • Leren van onze klant
 • Zo kan het ook!

Maandelijks op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw branche en de nieuwste ontwikkelingen rondom (bedrijfs)normen en groeimogelijkheden voor jouw organisatie? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en ontvang maandelijks een flinke dosis inspiratie met o.a.:

 • Handige kennisartikelen en praktische tips voor jouw organisatie
 • Actuele updates rondom normen en certificeringen
 • Ontwikkelingen in wet- en regelgeving
 • Interessante acties & events
 • Relevante trainingen en opleidingen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf jezelf in voor onze maandelijkse nieuwsbrief door het formulier in te vullen!

"*" indicates required fields