EnergiebesparingsplichtEr komt steeds meer wet- en regelgeving op gebied van milieu en energie. Eén van de verplichtingen is de Energiebesparingsplicht voor bedrijven. In dit artikel zetten we uiteen wat die Energiebesparingsplicht is en wat het betekent voor organisaties. Ook wordt kort even stilgestaan bij de mogelijke maatregelen die je als organisatie kunt nemen om efficiënter bezig te zijn op gebied van energieprestaties en duurzaam ondernemen.

Lees ook: Duurzaamheid voor bedrijven: wat is het belang en hoe start je?

Wat is de Energiebesparingsplicht?

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven om alle energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Om daaraan te voldoen krijgen organisaties en instellingen met steeds meer maatregelen te maken. De Energiebesparingsplicht is er daar één van. Wat is de Energiebesparingsplicht dan precies? Deze plicht geldt als een organisatie of instelling (Wet milieubeheer-inrichtingen) meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas, of een equivalent daarvan, per jaar verbruikt.

Stap voor stap aan de slag met verduurzamen? Download deze handige gids!

Er komt allerlei wet- en regelgeving op gebied van duurzaam ondernemen en reductie van de CO2-uitstoot. Wil jij stap voor stap aan de slag met verduurzamen van je organisatie? Met onze praktische informatiegids ‘duurzaam ondernemen’, inclusief handig stappenplan, helpen wij je direct op weg! Download hem geheel vrijblijvend.

DOWNLOAD WHITEPAPER
Energielabel C kantoren

Wanneer de energiebesparingsplicht voor je organisatie geldt, dan ben je sinds 2019 ook verplicht om te voldoen aan de informatieplicht. Wat is de informatieplicht energiebesparing? Nou, dat betekent dat je als organisatie dient door te geven, via het eLoket van de RVO, welke energiebesparende maatregelen er zijn getroffen.

Per 2023 wordt de energiebesparingsplicht verder uitgebreid. Organisaties die bijvoorbeeld in het bezit zijn van een kantoorpand van minimaal 100 m2, zijn per 1 januari 2023 verplicht om minimaal energielabel C te hebben. Zo niet, dan mag het pand niet meer in worden gezet als kantoorpand en riskeert men een boete van maximaal 81.000 euro.

Lees ook het artikel: Energielabel C voor kantoren verplicht vanaf 2023

Van klimaatdoelen naar maatregelen treffen

De strijd tegen klimaatverandering is in volle gang. De Europese Commissie heeft in 2020 de Europese Green Deal goedgekeurd. Dit is een reeks beleidsinitiatieven van de Europese Commissie met als overkoepelend doel de Europese Unie klimaatneutraal te maken in 2050. Eén van de harde eisen binnen deze Green Deal is een reductie van de CO2-emissie in 2030 met 50% (t.o.v. 1990).

In het verlengde daarvan heeft de Nederlandse overheid als doel gesteld:

 • De uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2030 met 49% te verminderen in vergelijking met 1990;
 • En in 2050 moet die verminderde uitstoot op 95% liggen (t.o.v. 1990).

Om die doelen ook daadwerkelijk te behalen, zijn er een heleboel onderliggende doelen en maatregelen gesteld. De lijst met maatregelen wordt steeds verder uitgebreid en in het verlengde daarvan komen er ook steeds meer (wettelijke) eisen waaraan burgers en het bedrijfsleven dienen te voldoen. Een greep daaruit:

 • 40% van de opgewekte energie moet in 2030 schoon zijn;
 • Fossiele brandstoffen worden gefaseerd duurder;
 • Vanaf 2035 mogen er geen benzineauto’s meer geproduceerd worden;
 • Aan de buitengrenzen van de EU komt een CO2-belasting om oneerlijke concurrentie tegen te gaan
 • Etc.

Bekijk ook: De impact van klimaatverandering op het bedrijfsleven: tijd om actie te ondernemen!

Energiebesparende maatregelen RVO

Zoals gezegd worden er, om aan de klimaatdoelen te kunnen voldoen, steeds meer verplichtingen opgelegd aan het bedrijfsleven. Zo zijn o.a. onderstaande verplichtingen gesteld:

Via de Wetchecker energiebesparing is het mogelijk om te kijken aan welke energiewetten je als organisatie dient te voldoen. Daarnaast is het zo dat de energiebesparende maatregelen die je als organisatie dient te nemen ook afhankelijk zijn van de bedrijfstak waarin je operationeel bent. Op de website van het RVO is een lijst te vinden waarin voor 19 bedrijfstakken inzichtelijk is gemaakt aan welke erkende maatregelen een bedrijf dient te voldoen. Daarbij de opmerking dat investeringen in hernieuwbare energie zoals implementatie van zonnepanelen, windturbines of warmtepompen niet beschouwd worden als maatregelen voor energiebesparing.

Deze maatregelen kunt u zelf of met behulp van een externe expert instellen. Met het stappenplan informatieplicht energiebesparing kun je zien hoe en welke energiebesparende maatregelen je kunt nemen voor jouw bedrijf.

Laat een duurzaamheidsscan uitvoeren en krijg direct inzicht in jouw situatie!

Waar start je als je wilt beginnen met duurzaam ondernemen? Krijg direct, binnen één dagdeel, inzicht in de relevante prestaties op gebied van duurzaamheid en de verbeterkansen die daaruit voortvloeien met behulp van de duurzaamheidsscan. Vraag vandaag nog een offerte aan!

Vraag duurzaamheidsscan aan
Duurzaam ondernemen

Zelf maatregelen nemen of uitbesteden?

Wanneer je als organisatie aan de slag gaat met verduurzamen kun je redelijk makkelijk zelf een aantal maatregelen treffen en direct besparen op energieverbruik. Voor andere maatregelen is het noodzakelijk of kan het lonen om externe hulp in te schakelen. Een aantal voorbeelden van energiemaatregelen:

 • Tijdschakelaars plaatsen op verlichting, ventilatie en stookinstallaties;
 • Besparen op verlichting door energiezuinige verlichting te plaatsen;
 • Deurdrangers, tochtstrips etc. plaatsen;
 • Isoleren en dubbel glas vervangen.

Daarnaast kun je als organisatie ook de stap nemen, al dan niet omdat het geeist wordt door opdrachtgevers en bijvoorbeeld een eis is in aanbestedingen, om een energiemanagementsysteem op te zetten conform bedrijfsnormen als ISO 50001, de norm voor energiemanagement of de CO2 Prestatieladder. Deze aanpak borgt dat je aan de slag gaat met je energieprestaties, voldoet aan wettelijke eisen, maar tegelijkertijd ook kosteneffectief bezig kunt zijn. Want hoe dan ook, je gaat wijzigingen aanbrengen in de structuur van je organisatie om het potentieel van duurzaamheid zo volledig mogelijk te benutten.

Genoeg mogelijkheden dus! Maar waar en waarmee begin je? Ons advies: breng eerst in kaart wat de huidige energieprestaties zijn, hoe groot de impact daarvan is op milieu, wat hoge energiekosten veroorzaakt, wat verplichtingen en problemen geeft met oog op (nieuwe) wet- en regelgeving etc. Om je daarbij een flinke duw in de rug te geven kun je gebruik maken van de duurzaamheidsscan: een praktische methode, ontwikkeld door CertificeringsAdvies Nederland, waarmee je direct inzicht krijgt in relevante energieprestaties, relevante verbeterkansen die daaruit voortvloeien en de te volgen stappen en mogelijkheden in kaart hebt.

Meer lezen? Bekijk dan: Waarom ISO 50001? De voordelen op een rijtje!

Voldoen aan de energiebesparingsplicht bedrijven? 

Dien je als organisatie te voldoen aan de energiebesparingsplicht bedrijven? En kun je daarbij advies en ondersteuning gebruiken? Of wil je verduurzamen maar heb je niet goed inzichtelijk welke besparingen voor jou interessant zijn? Neem dan gerust contact met ons op. Onze milieuadviseur denkt graag met je mee.

New call-to-action

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl