CO2 scope 1, scope 2, scope 3 emissieDe CO2 Prestatieladder en ISO 14001, het zijn twee normen die in relatie staan tot zaken als milieu, energie, duurzaam ondernemen en de CO2-footprint. Vanzelfsprekend wordt dan ook vaak gedacht dat er een relatie aanwezig is tussen beide normen. De verwachting is daardoor dat organisaties die bijvoorbeeld in bezit zijn van een ISO 14001 certificering sneller of makkelijker kunnen certificeren voor een niveau van de CO2 Prestatieladder en vice versa. Dat is, jammer genoeg voor die organisaties, helaas niet het geval.

Waar zijn beide normen voor?

ISO 14001 is de internationale norm voor milieumanagement die draait:

  • Om het beheersen van de milieuaspecten die voor een organisatie aan de orde (kunnen) zijn;
  • Om organisaties te helpen bij het realiseren van milieudoelstellingen.

ISO 14001 gaat dus over een breed palet aan milieuaspecten.

Lees ook: De belangrijkste ISO 14001 certificering eisen!

Stap voor stap aan de slag met verduurzamen? Download deze handige gids!

Er komt allerlei wet- en regelgeving op gebied van duurzaam ondernemen en reductie van de CO2-uitstoot. Wil jij stap voor stap aan de slag met verduurzamen van je organisatie? Met onze praktische informatiegids ‘duurzaam ondernemen’, inclusief handig stappenplan, helpen wij je direct op weg! Download hem geheel vrijblijvend.

DOWNLOAD WHITEPAPER
Energielabel C kantoren

De CO2 Prestatieladder is een duurzaamheidsinstrument dat als hulpmiddel ingezet kan worden bij het verminderen van de CO2-uitstoot. Met behulp van de CO2 Prestatieladder kun je inzicht vergaren in het energieverbruik van je organisatie en de daarbij behorende CO2 emissie. Vervolgens kun je de CO2-footprint van je organisatie berekenen. Het doel van de Prestatieladder is het reduceren van de CO2-uitstoot, bijvoorbeeld door te kijken naar gas- en elektraverbruik en het wagenpark. Voor organisaties gaat dat vrijwel altijd gepaard met een energie(kosten)besparing.

Meer lezen? Bekijk: Wat is de CO2 Prestatieladder?

Verschil ISO 14001 en de CO2 Prestatieladder

Het belangrijkste verschil tussen ISO 14001 en de CO2 Prestatieladder is het uitgangspunt: ISO 14001 gebruikt milieuaspecten als basis, waar de CO2 Prestatieladder juist energiestromen als basis neemt.

ISO 14001 gaat grotendeels over milieuaspecten en kijkt daarbij naar de activiteiten van de organisatie in relatie tot het milieu.

  • Er moet worden vastgesteld wat de milieuaspecten zijn;
  • Welke voorkomen in de organisatie;
  • Wat de effecten hiervan zijn op het milieu;
  • En op de organisatie: risico’s, stakeholders;
  • Hoe je daar als organisatie mee omgaat.

Dat geheel van milieuaspecten, -effecten, beheersmaatregelen, doelstellingen en relevante wet- en regelgeving noemen we het milieuaspectenregister.

Meer lezen? Bekijk dan het artikel: ISO 14001 stappenplan milieuaspectenregister opstellen

Wanneer je de energiestromen en de CO2-footprint die je in kaart brengt met behulp van de CO2 Prestatieladder vergelijkt met het milieuaspectenregister van ISO 14001, dan zie je dat beide normen inhoudelijk erg verschillend zijn. ISO 14001 heeft een veel breder perspectief, waar de CO2 Prestatieladder vooral focust op energieverbruik in je organisatie. Wanneer je als organisatie ISO 14001 gecertificeerd bent is het dus niet mogelijk om, vrij eenvoudig, te certificeren voor de CO2 Prestatieladder.

Laat een duurzaamheidsscan uitvoeren en krijg direct inzicht in jouw situatie!

Waar start je als je wilt beginnen met duurzaam ondernemen? Krijg direct, binnen één dagdeel, inzicht in de relevante prestaties op gebied van duurzaamheid en de verbeterkansen die daaruit voortvloeien met behulp van de duurzaamheidsscan. Vraag vandaag nog een offerte aan!

Vraag duurzaamheidsscan aan
Duurzaam ondernemen

Overeenkomsten ISO 14001 en CO2 Prestatieladder

Dat neemt uiteraard niet weg dat beide normen, direct of indirect, kijken naar de impact die je als organisatie hebt op het milieu. Wanneer je als organisatie milieubewust bezig bent en duurzaamheid hoog in het vaandel hebt staan, omdat je bijvoorbeeld al ISO 14001 gecertificeerd bent, dan heb je in elk geval alvast de juiste mindset te pakken. Bovendien kan het zelfs zo zijn dat er een bepaalde overlap zit in de doelstellingen die je opstelt vanuit ISO 14001 perspectief en vanuit de CO2 Prestatieladder. Alles wat je doet is immers goed voor het milieu!

Bij zowel ISO 14001 als de CO2 Prestatieladder ga je aan de slag met de CO2-footprint van je organisatie. Neem bijvoorbeeld een werkproces, zoals transport, wat je moet definiëren als milieueffect bij de implementatie van de ISO 14001 norm. Wanneer de uitstoot van de CO2 te hoog is, kun je een doel met bijbehorend actieplan opstellen om de CO2-uitstoot te verminderen. Wanneer je dit benadert vanuit de CO2 Prestatieladder, dan ga je met betrekking tot dit aspect juist veel meer – dan bij 14001 – op microschaal analyseren (hoeveel ton CO2).

Ondersteuning nodig?

Wil je aan de slag met milieu- of energiemanagement? Door bijvoorbeeld implementatie van ISO 14001, ISO 50001 of de CO2 Prestatieladder? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs helpen je graag op weg. Ook bij het onderhouden van je managementsysteem staan wij voor je klaar!

New call-to-action

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl