ISO 9001 eisenWil je ISO 9001 behalen? Dan vraag je je af wat de ISO 9001 certificering eisen zijn. Want dat ISO 9001 over kwaliteit gaat, dat is bekend. En dat de invalshoek klanttevredenheid is, is ook oud nieuws. Op zich goede uitgangspunten natuurlijk, maar je wilt graag weten wat de inhoudelijke eisen voor ISO 9001 certificering zijn.

In dit artikel gaan we in op de ISO 9001 certificering eisen voor jouw organisatie. In maximaal 10 minuten weet je wat de belangrijkste eisen zijn. Dit is geen letterlijke kopie van de ISO 9001 norm. Mocht je tot in detail willen weten wat de ISO 9001 certificering eisen zijn, dan kun je de ISO 9001 norm bestellen bij de NEN.

Artikeltip: Lees ook het artikel ‘De contextanalyse in de ISO 9001 norm

ISO 9001 certificering eisen per hoofdstuk

De ISO 9001 norm heeft tien hoofdstukken. Hoofdstuk 1 t/m 3 zijn algemene hoofdstukken. In hoofdstuk 4 t/m 10 worden de specifieke eisen benoemd. Hier zullen we ons op focussen:

*Transcriptie onderaan de pagina

Meer weten over de ISO 9001 contextanalyse?

Download geheel vrijblijvend de whitepaper: ‘Stappenplan Contextanalyse‘. Daarin vertellen we stap voor stap hoe een contextanalyse in zijn werk gaat.

DOWNLOAD WHITEPAPER

Download contextanalyse

Hoofdstuk 4

De ISO 9001 certificering eisen in hoofdstuk 4 gaan over de context waar de organisatie binnen functioneert. Dit is voornamelijk op strategisch niveau. Hier komen twee belangrijke onderwerpen naar voren:

 1. Stakeholdermanagement: de eis voor dit onderwerp is de stakeholders (belangenpartijen) en hun verwachtingen in kaart brengen. Vervolgens moet je beoordelen of je voldoet aan deze verwachtingen en of je dit wilt (of moet) verbeteren.
 2. Actuele issues: hier eist de ISO 9001 norm dat je vaststelt welke actuele zaken er rondom jouw organisatie spelen. Kansen en bedreigingen moeten worden vastgesteld inclusief eventuele maatregelen. Met andere woorden: risicomanagement.

Lees ook het artikel: Het uitvoeren van een stakeholdersanalyse voor ISO 9001

Hoofdstuk 5

Hoofdstuk 5 van de ISO 9001 norm gaat over leiderschap en betrokkenheid van de directie. Belangrijke onderwerpen zijn:

 1. Betrokkenheid bij het kwaliteitsmanagementsysteem: de ISO 9001 norm eist hier bijvoorbeeld dat de directie haar verantwoordelijkheid neemt voor de doeltreffendheid van het kwaliteitssysteem en het belang hiervan communiceert.
 2. Beleid: de directie moet een kwaliteitsbeleid vaststellen, implementeren, onderhouden en kenbaar maken. Een manier om dit in de praktijk te brengen is het opstellen van een beleidsverklaring.

Om meerwaarde aan een kwaliteitssysteem te geven, is het belangrijk om in een certificeringstraject jouw organisatie centraal te stellen en niet de norm. Lees ook het artikel: ISO 9001:2015, geen handboek maar gedocumenteerde informatie

Hoofdstuk 6

Het onderwerp van dit hoofdstuk is planning. Hierbij zal de organisatie acties moeten vaststellen om risico’s en kansen op te pakken. Uiteraard slaat dit terug op de risico’s en kansen die in hoofdstuk 4 zijn vastgesteld. Belangrijke eisen zijn:

 1. Opstellen van kwaliteitsdoelstellingen.
 2. Opstellen van plannen om de kwaliteitsdoelstellingen te bereiken.

Hoofdstuk 7

Binnen dit hoofdstuk zijn de ISO 9001 certificering eisen van toepassing op het vaststellen en beschikbaar maken van middelen voor het kwaliteitssysteem. Bijvoorbeeld:

 1. Personen aanwijzen en beschikbaar stellen voor implementatie van het kwaliteitssysteem.
 2. Creëren van een geschikte omgeving voor de uitvoering van processen. Bijvoorbeeld een omgeving met een goede hygiëne.
 3. Kennis- en competentiemanagement. Hierbij moet de organisatie bepalen welke kennis nodig is om het product of de dienst te leveren. Daarnaast moeten de mensen in de organisatie competent genoeg zijn om alle processen uit te voeren. Deze competenties en kennis moeten op peil worden gehouden.

Klantcase Fastned:
Thijs Baars: “We zijn blij verrast met het resultaat, we hadden niet verwacht dat het mogelijk was om ISO 9001, 14001 en 27001 te certificeren zonder handboeken. In slechts 3(!) maanden was het traject afgerond en vond de audit van BSI plaats. Veel sneller dan we verwacht hadden. Gelukkig hebben we voor het gehele traject de begeleiding ingeschakeld van CertificeringsAdvies Nederland, want zonder hen waren we als een kip zonder kop aan de slag gegaan.”
De hele ervaring van Thijs lezen? Bekijk klantcase Fastned.

Hoofdstuk 8

Dit is een belangrijk hoofdstuk. De eisen binnen dit hoofdstuk hebben namelijk directe impact op je kernactiviteiten. Het onderwerp is dan ook uitvoering. Belangrijk in dit hoofdstuk:

ISO 9001 klachtenprocedure

 1. Operationele planning en beheersing. Onder andere het vaststellen van eisen voor producten en diensten en de middelen die nodig zijn om aan de eisen te voldoen.
 2. Communicatie met de klant. Bijvoorbeeld het opstellen van een ISO 9001 klachtenprocedure.
 3. Ontwerp en ontwikkeling. Een ontwerp- en ontwikkelproces moet worden opgezet om de levering van producten en diensten te regelen. Hierbij moet onder andere rekening worden gehouden met de complexiteit van de ontwerp- en ontwikkelactiviteiten en de eisen die gesteld worden aan de specifieke soorten producten en diensten. Ook moeten er resultaten worden vastgesteld welke behaald moeten worden.
 4. Beheersing van extern geleverde processen, producten en diensten. In dit gedeelte komt bijvoorbeeld een leveranciersbeoordeling naar voren. Hoe is de leveringsbetrouwbaarheid van je leveranciers?

Alleen de zaken die relevant zijn voor jouw organisatie worden opgenomen in het managementsysteem, gebaseerd op een risico- en omgevingsanalyse. Benieuwd naar het managementsysteem? Download dan vrijblijvend onze whitepaper ‘impressie managementsysteem’.

Hoofdstuk 9

Inmiddels zijn we aangekomen bij hoofdstuk 9. Hieronder valt de evaluatie van prestaties. Belangrijk in dit hoofdstuk:

 1. Klanttevredenheid: hier draait het om het verkrijgen van informatie om te bepalen of aan de behoeften en verwachtingen van je klanten voldaan wordt. Bijvoorbeeld door klanttevredenheidsonderzoek.
 2. Interne audit: eenvoudig gezegd: periodiek beoordelen of het kwaliteitssysteem nog voldoet aan je eisen en aan de ISO 9001 certificering eisen.
 3. Directiebeoordeling: binnen dit onderdeel moet de directie o.a. kansen voor verbetering vaststellen. Daarop aansluitend moet informatie worden bijgehouden als bewijs van de resultaten van de directiebeoordeling.

Lees ook het artikel: De ISO 9001 directiebeoordeling: hoe stel je deze op en wat zijn de eisen?

Hoofdstuk 10

Last but not least: het laatste hoofdstuk van de ISO 9001 norm; Verbetering. Belangrijke eisen in dit hoofdstuk:

 1. Afwijkingen en maatregelen: Wanneer een afwijking aan het licht komt moet hierop gereageerd worden en indien noodzakelijk dienen er maatregelen te worden getroffen om de afwijking te beheersen. Hier moet documentatie van worden bijgehouden, bijvoorbeeld door een afwijkingenformulier in het kwaliteitssysteem.
 2. Continue verbetering: Met de output van de directiebeoordeling moet bepaald worden of er behoeften of kansen zijn die moeten worden opgepakt.

Te veel ISO 9001 certificering eisen?

Het is duidelijk dat er nogal wat ISO 9001 certificering eisen zijn die gesteld worden aan een organisatie. Het is belangrijk om je te allen tijde te realiseren dat ISO 9001 certificering geen doel op zich is. ISO 9001 is bedoeld als middel om organisaties houvast te geven voor kwaliteitsmanagement en continu te verbeteren.

Met de komst van de ISO 9001: 2015 norm is er veel veranderd ten opzichte van de ISO 9001: 2008 versie. In de ISO 9001: 2015 wordt de organisatie centraal gesteld. Wat zijn jouw specifieke bedrijfsrisico’s en wat voor maatregelen kun je daar tegen nemen? En wie zijn je stakeholders en hoe voldoe je aan hun verwachtingen? Belangrijke vragen voor iedere organisatie, want tevreden klanten zijn immers een must-have!

Partner in Certificeren!

CertificeringsAdvies Nederland helpt als Partner in Certificeren bedrijven een ISO 9001 managementsysteem op te zetten dat gebaseerd is op de organisatie én voldoet aan de ISO 9001 certificering eisen. Want alleen een kwaliteitssysteem dat gebaseerd is op jouw specifieke situatie geeft meerwaarde. Benieuwd? Neem gerust contact met ons op.

Download contextanalyse ISO 9001

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl

Dit artikel is gepubliceerd op 4 augustus 2016. Het artikel is van een update voorzien op 11 maart 2021.

Transcriptie video
De belangrijkste ISO 9001 EISEN overzichtelijk op een rij

In deze video ga ik je wat meer vertellen over ISO 9001. In deze video ga ik namelijk alle belangrijkste eisen vanuit de norm uitleggen in de hoofdstukkenstructuur van de norm. De hoofdstukkenstructuur van de norm heeft namelijk een hele logische volgorde. Hij is gebaseerd op de Deming cirkel. Het Plan, Do, Check, Act principe. Het gaat om het continu verbeteren van je managementsysteem. Dat begint altijd bij hoofdstuk 4: de contextanalyse. In de contextanalyse ga je een interne en externe analyse van je organisatie doen. Je gaat intern kijken welke sterktes en zwaktes je hebt als organisatie. En je gaat extern kijken naar welke kansen en bedreigingen er vastzitten aan je organisatie. Daarnaast kijk je naar je belangrijkste stakeholder verwachtingen. Van hieruit ga je plannen maken. Vanuit die contextanalyse bepaal je waar je als organisatie naar toe gaat. Welke acties en risico’s zijn geïnventariseerd, welke stakeholder eisen heb je en hoe moet je hierop processen inrichten? En hoe moet je hierop je doelstellingen inrichten? Hoofdstuk 5 gaat over een stukje leiderschap. Het is altijd belangrijk dat je kwaliteitsmanagementsysteem vanuit de directie wordt gestuurd. In hoofdstuk 6, ik heb het net al kort verteld, ga je plannen maken. Dit is dus de Plan van de Plan, Do, Check, Act. In de Plan ga je kijken naar de risico’s en de kansen die je hebt geïnventariseerd in de contextanalyse. En ga je kijken naar acties & doelstellingen. En uiteraard ook verdere acties om je doelstellingen te bereiken. Hoofdstuk 7 gaat over ondersteuning. Daarin ga je kijken welke middelen je als organisatie nodig hebt om je processen en kwaliteitsmanagementsysteem in te richten. Dat gaat niet alleen over welke software of hardware je nodig hebt, maar ook over een stukje competentiemanagement. Welke competenties heeft je personeel nodig om processen op de juiste manier uit te voeren en de kwaliteit van je dienst of product te borgen? Hoofdstuk 8 is eigenlijk de kern van de norm. Dit gaat over een stukje procesmanagement. Welke processen heb je als organisatie, wat zijn de risico’s binnen die processen, hoe zorg je voor uniformiteit in de processen, hoe borg je de kwaliteit van je leveranciers en hoe ga je om met klachten en afwijkingen? Hoofdstuk 9 gaat over de evaluatie. De evaluatie is het monitoren van je prestaties. Dat doe je onder andere door de interne audit en de directiebeoordeling 1 keer per jaar uit te voeren. Vanuit daar kom je bij hoofdstuk 10. Dat is de Act. Vanuit je evaluatie ga je kijken naar wat eventuele verbeteringen zijn voor je kwaliteitssysteem en begint de cirkel weer van voor af aan. Dit zijn in het kort de belangrijkste eisen van de ISO 9001 norm. Ik snap dat er zeker nog wat vragen zijn. Neem vooral even contact met ons op of kijk verder in het artikel.