Verschil CO2 Prestatieladder en ISO 14001Wanneer je bijvoorbeeld aan de slag gaat met het behalen van een certificering voor de CO2 Prestatieladder dan is het een vereiste om de CO2-footprint van je organisatie in kaart te brengen. Daarmee krijg je als organisatie inzage in de broeikasgasemissies waarvoor je organisatie verantwoordelijk is. Om dat geheel goed in kaart te kunnen brengen is het belangrijk om te bepalen welke scope met betrekking tot CO2 emissies bij jouw organisatie hoort. Er wordt namelijk onderscheid gemaakt tussen scope 1 emissies, scope 2 emissies en scope 3 emissies. Deze splitsing komt voort uit ‘het Green House Gas Protocol’ wat de internationale standaard is om broeikasgasemissies te kwantificeren. In dit artikel leggen we de verschillen daarover uit en vertellen we welke energiestromen bij welke scope horen.

Directe en indirecte CO2 emissie

Een belangrijk verschil tussen scope 1 CO2 emissies en scope 2 CO2 emissies is dat bij scope 1 wordt gesproken over ‘directe’ emissies, terwijl er in scope 2 sprake is van ‘indirecte’ emissies. Onder directe emissie vallen zaken waarbij er direct CO2 de lucht ingaat, zoals bijvoorbeeld gasverbruik. Onder indirecte emissie vallen zaken waarbij er indirect CO2 de lucht ingaat of al in is gegaan, zoals bij elektraverbruik. De CO2 is namelijk al bij de energiecentrale in de lucht gekomen.

Lees ook: Wat is de CO2 Prestatieladder?

Stap voor stap aan de slag met verduurzamen? Download deze handige gids!

Er komt allerlei wet- en regelgeving op gebied van duurzaam ondernemen en reductie van de CO2-uitstoot. Wil jij stap voor stap aan de slag met verduurzamen van je organisatie? Met onze praktische informatiegids ‘duurzaam ondernemen’, inclusief handig stappenplan, helpen wij je direct op weg! Download hem geheel vrijblijvend.

DOWNLOAD WHITEPAPER
Energielabel C kantoren

Scope 1 CO2 emissies:

Dit betreft directe emissies die uit worden gestoten door installaties die in eigendom zijn van of gecontroleerd worden in de organisatie. Daaronder valt o.a. energieverbruik in het gebouw zoals gasverbruik, de verwarming, airco, brandstofverbruik m.b.t. het wagenpark ed.

Scope 2 CO2 emissies:

Dit betreft indirecte emissies. Deze ontstaat doordat er elektriciteit wordt opgewekt die door je organisatie wordt gebruikt. Denk daarbij aan emissies die bij de elektriciteitscentrale ontstaan.

Scope 3 CO2 emissies:

Dit betreft CO2 emissies die ontstaan als gevolg van activiteiten van je organisatie. Deze komen echter voort uit bronnen die niet beheerd worden door of eigendom zijn van je organisatie. Denk bijvoorbeeld aan emissies die ontstaan bij de productie van ingekochte producten (upstream) of die ontstaan door producten, diensten of projecten die je organisatie verkoopt (downstream). Eigenlijk komt het neer op de CO2 uitstoot die plaatsvindt gedurende de gehele levenscyclus van een product/dienst dat je organisatie vervaardigt/verkoopt.

(Bron: Handboek CO2 prestatieladder 3.1).

Scope 1, scope 2 en scope 3 CO2 emissies

Bron afbeelding: Prorail.nl

Laat een duurzaamheidsscan uitvoeren en krijg direct inzicht in jouw situatie!

Waar start je als je wilt beginnen met duurzaam ondernemen? Krijg direct, binnen één dagdeel, inzicht in de relevante prestaties op gebied van duurzaamheid en de verbeterkansen die daaruit voortvloeien met behulp van de duurzaamheidsscan. Vraag vandaag nog een offerte aan!

Vraag duurzaamheidsscan aan
Duurzaam ondernemen

CO2 emissies en de CO2 Prestatieladder niveaus

In een eerder artikel schreven we over de verschillende niveaus van de CO2 Prestatieladder. De scope 1 emissie, scope 2 emissie en scope 3 emissie spelen ook in die niveaus een rol. Dit werkt namelijk als volgt:

  • Voor de CO2 Prestatieladder niveau 3 hoeft enkel gekeken te worden naar scope 1 en scope 2 emissies;
  • Vanaf niveau 4 van de Prestatieladder worden ook scope 3 CO2 emissies relevant.

Van start met de CO2 Prestatieladder?

Wil jij jouw CO2 footprint berekenen en/of aan de slag met de CO2 prestatieladder? En kun je daarbij ondersteuning gebruiken? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseur helpt je graag op weg!

New call-to-action

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl