CAN KeurmerksupportCertificeringsAdvies Nederland (CAN) is altijd flink in ontwikkeling. Eén van die ontwikkelingen is de lancering van CAN Keurmerksupport. Een, voor de buitenwereld, nieuwe activiteit binnen ons aanbod. Intern zien we het echter meer als ‘het beestje een naam geven’, want de activiteiten die onder CAN Keurmerksupport vallen doen we al jarenlang voor een aantal langlopende projecten. CAN Keurmerksupport is dus eigenlijk voortgevloeid uit activiteiten die we al doen, alleen willen we dat nu breder gaan uitdragen.

De dienst CAN Keurmerksupport ondersteunt initiatiefnemers bij het initiëren, ontwikkelen, implementeren en beheren van organisatiekeurmerken en persoonscertificeringen. Nelis van de Pol, directeur CAN: “We maken als CAN flinke groeistappen en zijn er trots op dat we nu deze volgende stap, in de vorm van CAN Keurmerksupport, als organisatie kunnen zetten. Een interessante tak waarmee we onze dienstverlening commercieel gezien weer een stukje verder verbreden. Ik kijk met veel belangstelling uit naar hoe dit zich verder gaat ontwikkelen komende tijd.”

Kom in contact met CAN Keurmerksupport

Wil je meer lezen over de dienstverlening van CAN Keurmerksupport? Bekijk dan de speciale informatiepagina en/of kom in contact met team Keurmerksupport.

NEEM CONTACT OP
CAN Keurmerksupport

Ondersteunen van (organisatie)groei- en  ontwikkeling

CAN Keurmerksupport biedt ondersteuning bij het opstellen en ontwikkelen van afspraken, regels en richtlijnen voor organisaties, oftewel organisatiekeurmerken, en/of bij het in kaart brengen van eisen aan vakbekwaamheid, kennis en competenties van mensen, oftewel persoonscertificeringen. Dit alles gerelateerd aan de thema’s Kwaliteit, Arbo & Veiligheid, Milieu, Informatiebeveiliging en Voedselveiligheid.

Samen met initiatiefnemers (denk aan brancheorganisaties, belangenorganisaties, verenigingen, stichtingen, coalities etc.) uit de markt die een initiatief of samenwerkingsverband (willen) opstarten, waarmee ze zichzelf willen onderscheiden in de branche, brengt CAN Keurmerksupport vanuit een pragmatische en CAN KS - Aanpakno-nonsense aanpak, in kaart welke behoeftes er zijn om jezelf te kunnen onderscheiden en ook onderscheidend te blijven! Zo stellen we samen de benodigde eisen op en vertalen deze door naar keurmerken en/of richtlijnen, waarvoor organisaties en/of personen zich kunnen certificeren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een officieel keurmerk, een (branche)certificaat, opname in een register of een vakdiploma.

Concrete diensten die CAN Keurmerksupport kan verlenen zijn o.a. (ondersteuning bij) projectmanagement, strategie, marketing, automatisering, financiële administratie, HR en administratieve ondersteuning. Kortom, alles wat nodig is in iedere fase: van initiëren tot ontwikkelen, implementeren en uiteindelijk beheren. CAN Keurmerksupport ondersteunt, in het verlengde van de visie van CAN, organisaties, die aan de slag willen met een organisatiekeurmerk of persoonscertificering, in alle facetten om naar een volgend niveau te groeien en ontwikkelen.

Bekijk ook: CAN Keurmerksupport, onderdeel van CertificeringsAdvies Nederland

Marktverbreding

Nelis van de Pol: “Om deze tak binnen CAN verder vorm te geven en door te ontwikkelen wordt het CAN-team per 1 mei 2023 uitgebreid met Hans Voets. Hij gaat als Projectmanager aan de slag binnen team CAN Keurmerksupport en vormt zo samen met Manager Keurmerksupport Will van Roosmalen en Administratief Medewerker Wendy van de Pol het kernteam van deze ‘nieuwe’ tak. Uiteraard worden zij daarbij van alle kanten ondersteund door o.a. het backoffice-, advies- en opleidingsteam van CAN. Onder het motto ‘samen staan we sterk’ gaan we komende periode enerzijds aan de slag met het bedienen van de klanten van CAN Keurmerksupport en anderzijds met het uitbouwen van de dienst zelf.”

Will van Roosmalen vult aan: “CAN Keurmerksupport is niet zomaar ontstaan, we bedienen namelijk, onder de CAN vlag, al jarenlang een aantal van dit type klanten zoals ‘Stichting Metaal Opleidingen’ (SMO) en Stichting ‘Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg’ (NaVU). Met de lancering van CAN Keurmerksupport willen we hetgeen, dat we dus eigenlijk al jarenlang doen voor diverse klanten, breder in de markt gaan aanbieden. Je ziet namelijk dat er steeds meer aandacht is voor – en hogere eisen worden gesteld aan – allerlei aspecten waar organisaties mee te maken hebben, zoals bijvoorbeeld kwaliteit en veiligheid. Daardoor ontstaan er allerlei ‘(gezamenlijke) initiatieven’ binnen branches vanuit initiatiefnemers die de handen ineenslaan om (aspecten binnen) de branche naar een hoger level te tillen. Daar moeten allerlei zaken voor ontwikkeld en opgetuigd worden. Je ziet bijvoorbeeld vaak dat wanneer men een kwaliteitsslag wil maken, om naar een volgend niveau te gaan,  dit resulteert in een certificering of diploma waarbij voldaan moet worden aan bepaalde eisen. En dat is precies waar CAN Keurmerksupport om de hoek komt kijken. We denken mee met – en ondersteunen – dat soort initiatieven; van organisatiekeurmerken tot aan persoonscertificeringen.”

Will: “Daarnaast zie je dat er vanuit o.a. het ministerie allerlei subsidieregelingen lopen voor uiteenlopende doeleinden. Als gevolg daarvan ontstaan binnen organisaties allerlei projecten, die raakvlak hebben met organisatiekeurmerken en persoonscertificeringen, maar ondertussen is er een tekort aan projectmanagers. Organisaties willen die projecten t.b.v. de subsidie, graag invullen en ontwikkelen, maar er is helaas een tekort aan arbeidskrachten om dat op een goede manier te kunnen doen. Ook daar kan CAN Keurmerksupport ondersteunen door dergelijke activiteiten projectmatig te begeleiden en werk uit handen te nemen.”

Gebouwd op een solide basis

CAN KeurmerksupportCAN Keurmerksupport wordt dus niet ‘zomaar’ gelanceerd. Er is een solide basis, zowel qua ervaring aan de klantzijde met o.a. SMO en NaVU waarmee duurzame relaties zijn opgebouwd, alsmede qua kennis, expertise en ervaring binnen het CAN-team op allerlei vakgebieden. Will van Roosmalen: “Het is gebouwd op een bewezen structuur, ofwel een efficiënt proces van implementatie tot aan beheer. In die zin weten we waar we over praten en kunnen we op maat ondersteuning bieden. Jouw wensen en doelen worden door ons (team) door vertaald naar de juiste oplossing. Jij en je mensen hebben de inhoudelijke kennis en wij bieden als het ware de rest.

Initiatiefnemers die bij CAN Keurmerksupport aankloppen profiteren namelijk van een verdiepingsslag op gebied van allerlei expertises als projectmanagement, marketing, HR, (financiële) administratie, automatisering etc., inclusief allerlei handige tools en partners waar we mee werken en bij aangesloten zijn. Bij CAN Keurmerksupport vind je alles onder één dak en vanuit die insteek weten wij de juiste mensen met elkaar te verbinden.

Op die manier maak je niet alleen een verdiepingsslag, maar borg je ook, voor zowel de korte- als lange termijn, continuïteit in uitvoering van de diensten. Belangrijk bij dat laatste is ook dat we bij CAN Keurmerksupport ‘meegroeien’ met jouw organisatie/initiatief. Het is niet zo dat we stoppen nadat de initiële vraag is opgeleverd, maar we blijven meedenken n.a.v. branche- en marktontwikkelingen en veranderingen. We gaan namelijk graag samen met jou, onze opdrachtgever, uitdagingen aan. Daar houden we van, dat prikkelt ons!”

Interesse? Kom in contact!

Heb je na het lezen interesse in onze dienstverlening? Het lijkt ons leuk om met nieuwe initiatiefnemers in contact te komen en samen te kijken naar waar de mogelijkheden liggen! Neem gerust contact met ons op.

New call-to-action

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl