CAN help videosessies header

Sparringpartner gezocht?

Jij bent binnen je organisatie aangesteld als KAM-coördinator, Security Officer, Functionaris Gegevensbescherming, Preventiemedewerker of hebt een vergelijkbare functie met een andere titel. Of je bent als directeur of MT-lid verantwoordelijk voor de certificering(en) van je bedrijf. Soms ontbreekt het je in die rol aan een sparringpartner op niveau binnen je organisatie, die je verder kan helpen door dieper met je in een specifiek onderwerp te duiken met betrekking tot de voor jouw organisatie relevante normen, certificeringen of daaraan gerelateerde thema’s.

CAN help videoworkshopCAN HELP Videoworkshop

Om invulling te geven aan de behoefte tot sparren over zo’n specifiek onderwerp, bieden wij CAN HELP VIDEOWORKSHOPS aan. Dit zijn 1:1 videocalls van 2 uur met een van onze adviseurs, waarin aan de hand van een vast programma dieper wordt ingegaan op een onderwerp, specifiek toegepast op jouw organisatie. De sessies vinden op afspraak plaats.

BOEK DIRECT

Thema’s & onderwerpen

Thema Kwaliteit Informatiebeveiliging & AVG Arbo/Veiligheid Milieu
Normen ISO 9001
HKZ
ISO 27001
NEN 7510
BIO
AVG/ISO 27701
VCA
VCU
Veiligheidsladder
ISO 14001
Onderwerpen Kickstart ISO 9001/HKZ Kickstart ISO 27001 / NEN 7510 / BIO Kickstart VCA / Veiligheidsladder Kickstart ISO 14001
Contextanalyse – hoe pak je dat aan? Contextanalyse – hoe pak je dat aan? Opzetten van een veiligheids-bewustzijns-programma Contextanalyse – hoe pak je dat aan?
Creëren van management betrokkenheid en intern kwaliteits bewustzijn Creëren van management betrokkenheid en intern informatiebeveiligings- bewustzijn Creëren van management betrokkenheid en intern milieu-bewustzijn
Voorbereiden / uitvoeren & documenteren interne audit en directie beoordeling Voorbereiden / uitvoeren & documenteren interne audit en directie beoordeling Voorbereiden / uitvoeren & documenteren interne audit en directie beoordeling
Opzetten van een managementsysteem via bijvoorbeeld Microsoft TEAMS Uitbreiden ISMS met AVG (Privacy Management Systeem o.b.v. ISO 27701)

De Kickstart workshops zijn geschikt voor organisaties die aan het begin van een certificeringstraject staan. De overige workshops zijn geschikt voor zowel reeds gecertificeerde als nog niet gecertificeerde organisaties.

Programma per workshop

Een videoworkshop vindt plaats aan de hand van een programma op hoofdlijnen. Waar nodig vindt enige theoretische kennisoverdracht over het onderwerp plaats aan de hand van daarvoor beschikbare presentatiematerialen. Maar je gaat vooral samen met de adviseur met het onderwerp aan de slag, waar gewenst gebruik makend van een of meer door ons beschikbaar gestelde templates. Zie voor het programma per workshop dit volledige overzicht:

BEKIJK PRODUCTSHEET


Tarieven en praktische details

Type sessie CAN HELP VIDEOWORKSHOP
Methode Videocall via TEAMS / Google Hangout / Skype
Tijdsduur 2 uur
Planning Op afspraak
Tarief Introductietarief
225 euro (ex. BTW), inclusief templates
Regulier tarief: 280 euro
Aantal deelnemers 1:1 sessie

Meer informatie of een workshop boeken?

Wil je meer weten over de CAN HELP VIDEOWORKSHOPS en/of direct een workshop boeken? Neem dan contact met ons op of druk op onderstaande button en vul het formulier in om direct een workshop te boeken.

BOEK DIRECT

Behoefte om over andere onderwerpen te sparren en/of zelf de agenda van een sessie te bepalen? Kijk dan eens bij onze mogelijkheden voor een CAN HELP VIDEOCONSULT

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl