CAN help videosessies header

Sparringpartner gezocht?

Als aankomend of bestaanKAM-coördinator / Security Officer / Functionaris Gegevensbescherming / Preventiemedewerker (of een vergelijkbare functie met een andere titel) vervul je over het algemeen een vrij solitaire rol binnen de organisatie. Jij bent degene die zich bezighoudt met het managementsysteem, de certificering en het structureel oppakken van incidenten en afwijkingen op het gebied van kwaliteitsmanagement, informatiebeveiligingarbo & veiligheid en/of milieu/MVO. Collega’s denken en werken wel mee als het om hun gedeelte van het operationele proces gaat, maar zodra je wat dieper of technischer op de certificatienorm moet inzoomen, haken ze af. Dan ontbreekt het je aan een sparringpartner op niveau die je verder kan helpen, door gewoon je vragen te beantwoorden of wat dieper met je in een onderwerp te duiken. 

Wij introduceren: CAN HELP VIDEOSESSIES

Om invulling te geven aan de behoefte tot incidenteel of periodiek sparrenbieden wij “CAN HELP VIDEOSESSIES aan. Dit zijn 1:1 videocalls van 2 uur (of desgewenst 2 maal 1 uur) met één van onze adviseurs, die op afspraak plaatsvinden. De CAN HELP VIDEOSESSIES kennen twee vormen: 

CAN help videoworkshop


Sessie waarin aan de hand van een vast programma dieper wordt ingegaan op een onderwerp uit de daarvoor aangeboden keuzelijst.

MEER INFORMATIE
CAN HELP videoconsult


‘Vrije oefening’ waarin jouw vragen over allerhande onderwerpen centraal staan. Jij bepaalt de agenda van dit consult.


MEER INFORMATIE

CAN HELP VIDEOWORKSHOP – In het kort

Er zijn workshops mogelijk voor een aantal vaste onderwerpen. Zie ook dit volledige overzicht van ons workshopaanbod.

In een workshop vindt (waar nodig) theoretische kennisoverdracht plaats aan de hand van daarvoor beschikbare presentatiematerialen. Maar ook/vooral ga je samen met de adviseur met het onderwerp aan de slag, al dan niet gebruik makend van door ons beschikbaar gestelde templates.

Voorbeelden uit ons aanbod van workshops zijn:

  • Kickstartsessie voor diverse normen (o.a. ISO 9001 / ISO 27001 / VCA): na enige uitleg over de norm, word je op weg geholpen om het implementatietraject te kunnen starten.
  • Contextanalyse – hoe pak je dat aan: een contextanalyse is een belangrijk uitgangspunt voor veel certificeringen; wij helpen je op weg.
  • Creëren van managementbetrokkenheid en intern bewustzijn: een duurzaam managementsysteem valt en staat bij een betrokken management en bewustzijn bij de medewerkers; wij reiken handvatten aan om dit te realiseren.
  • Voorbereiden, uitvoeren & documenteren van interne audits en directiebeoordeling: de operationele planning rondom een managementsysteem kent verplichtingen, aandachtspunten en valkuilen; wij loodsen je er doorheen.

Meer weten over de CAN HELP VIDEOWORKSHOPS en/of direct een workshop boeken? Klik op onderstaande button voor meer informatie.

MEER INFORMATIE

CAN HELP VIDEOCONSULT – In het kort

CAN HELP videoconsultVoor consultsessies gelden geen vaste onderwerpen. Alles waarover je wilt sparren rondom het thema / de norm kan door jou op de agenda worden gezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

  • Het opstellen van beleid, doelstellingen of KPI’s;
  • Tips & tricks voor het maken of actueel houden van de contextanalyse of risicoanalyse;
  • Het op een handigere manier beschrijven/vastleggen van processen, of het verminderen van procedures en werkinstructies (bijvoorbeeld door middel van geautomatiseerde workflows);
  • Het maken van een keuze voor een managementsysteem softwaretool;
  • Etc., etc.

Om je een idee te geven over waar je nog meer aan zou kunnen denken, hebben wij diverse mogelijke onderwerpen in een overzicht gezet (maar nogmaals, dit zijn slechts voorbeelden; in deze sessies kun je ál je vragen kwijt).

BEKIJK PRODUCTSHEET

Abonnement

Waar een CAN HELP VIDEOWORKSHOP typisch een eenmalige sessie is over het betreffende onderwerp, kan het CAN HELP VIDEOCONSULT ook een periodiek terugkerend karakter hebben. Daarom bieden we de CAN HELP VIDEOCONSULTS ook aan in de vorm van een maandabonnement. Maandelijks heb je daarbij recht op 2 uur videoconsult, waarin je over al je vragen kunt sparren. Je sluit het abonnement af voor onbepaalde tijd, met een minimum van 3 maanden. Na de eerste 3 maanden is het abonnement maandelijks opzegbaar.

Meer weten over de CAN HELP VIDEOCONSULT en/of direct een consult boeken? Klik op onderstaande button voor meer informatie.

MEER INFORMATIE

CAN HELP Videosessies – praktische details

Type sessie CAN HELP VIDEOWORKSHOP CAN HELP VIDEOCONSULT
Methode Videocall via TEAMS / Google Hangout / Skype Videocall via TEAMS / Google Hangout / Skype
Tijdsduur 2 uur 2 uur (of 2×1 uur)
Planning Op afspraak Op afspraak
Tarief (eenmalig) Introductietarief:
225 euro (ex. BTW), inclusief templates
(regulier tarief: 280 euro)
Tarief:
250 euro (excl. BTW)
Tarief (abonnement) N.v.t. 175 euro per maand (maandelijks 2 uur consultancy; minimaal 3 maanden, daarna maandelijks opzegbaar)
Aantal deelnemers 1:1 sessie 1:1 sessie
Meer informatie? Meer informatie Videoworkshop Meer informatie Videoconsult

Onze visie

Wij zijn geen standaard adviesbureau. Bij ons geen wollige vaktermen die je nauwelijks iets zeggen. Geen dikke adviesrapporten, maar pragmatische oplossing met focus op directe winst. Randzaken laten we voor wat ze zijn. Met het doel helder voor ogen werken we naar het beste resultaat voor jou, onze opdrachtgever. Betrouwbaar, ondernemend en eenvoudig: we maken het niet moeilijker dan het is.

In onze aanpak nemen wij jouw organisatie als uitgangspunt en niet de norm. Het gaat om de achterliggende gedachte van de norm. We tillen jouw interne organisatie naar een hoger niveau en helpen je medewerkers met ontwikkelen.

Onze organisatie

Bij CertificeringsAdvies Nederland houden we van focus. Daarom werken we met een aantal branches waarin wij op de hoogte zijn van de diverse ontwikkelingen op ons vakgebied. Zo denken we pro-actief met je mee en adviseren we de beste oplossing. Binnen onze dienstverlening bieden wij een compleet advies- en opleidingenaanbod aan voor jouw branche. Voor allerlei bedrijfsnormen en daaraan gerelateerde vraagstukken begeleiden we je naar certificering door advies, maar we geven ook diverse opleidingen en trainingen. Wil je meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op! Onze adviseurs helpen je graag op weg.

NEEM CONTACT OP

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl