Leestijd: 6 minuten

BRC, IFS, FSSC 22000: welke voedselveiligheidsstandaard kies je?

IFS, BRC of FSSC 22000: welke voedselveiligheidsstandaard kies je? In dit artikel verschaffen we je duidelijkheid.

CAN-Voedselveiligheid-FSSC-Versie-6
Profielfoto Tineke Arendsen
Tineke Arendsen
Adviseur

Tineke Arendsen is Adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. Haar passie en drijfveer is tot een mooi resultaat komen met de klant door onder andere met een leergierige mindset de samenwerking aan te gaan!

tineke@certificeringsadvies.nl

Wanneer er gesproken wordt over een kwaliteitssysteem voor voedselveiligheid dan komen er al snel namen als BRC, IFS en FSSC 22000 om de hoek kijken. Allemaal certificeringsstandaarden voor voedselveiligheid die voor levensmiddelenorganisaties relevant kunnen zijn. Maar welke voedselveiligheidsnorm kies je? In dit artikel zetten we wat gedetailleerder uiteen wat het verschil is tussen de BRC certificering, IFS certificering en FSSC 22000 certificering. 

Wat is de juiste certificeringsstandaard voor jouw organisatie?

Alle drie de certificeringsstandaarden, IFS, BRC en FSSC 22000, kunnen van toepassing zijn voor organisaties die direct of indirect binnen de supply chain van levensmiddelen en/of diervoeding, zowel in Nederland als internationaal, actief zijn en die daarbij daadwerkelijk het product/voedsel bewerken. Daarbij kan gedacht worden aan type organisaties als voedselproducenten, producenten voor diervoeders, retailers en de voedselverpakkingsindustrie.

Veel organisaties gaan aan de slag met implementatie van een voedselveiligheidssysteem omdat het wordt geëist door een opdrachtgever. Dat wil echter niet zeggen dat je die eis ‘klakkeloos’ moet overnemen. Soms kan het interessanter zijn om een andere voedselveiligheidsstandaard te implementeren dan bijvoorbeeld in eerste instantie wordt geëist. Het is goed om daar vooraf bij stil te staan. Vraag jezelf voordat je start met implementeren af:

 • Wat de reden is dat je een bepaald certificaat wilt gaan behalen. Is dat ook het certificaat dat het best bij je organisatie past?
 • Of het certificaat dat je wilt behalen ook aansluit bij de toekomstplannen van je organisatie. Wellicht is een ander certificaat met het oog op die plannen passender.
 • Of je als organisatie kunt voldoen aan de eisen die vanuit de certificeringsstandaard worden gevraagd. Doe dat vooraf en niet als je al gestart bent met de implementatie.
 • Of jouw organisatie ook daadwerkelijk voor het beoogde certificaat gecertificeerd kan worden. Iedere standaard is immers anders.

De belangrijkste verschillen tussen IFS certificering, BRC certificering en FSSC 22000 certificering

Alvorens we het verschil tussen IFS, BRC en FSSC 22000 beschrijven, benoemen we eerst een belangrijke overeenkomst: alle drie de standaarden zijn GFSI erkend. Een belangrijke voorwaarde, omdat veel opdrachtgevers (retailers) eisen dat je als levensmiddelenbedrijf beschikt over een GFSI erkend certificaat.

Wanneer we verder inzoomen op het verschil tussen IFS, BRC en FSSC 22000, dan zie je snel een tweedeling ontstaan met aan de ene kant BRC en IFS en aan de andere kant FSSC 22000. De eerste twee certificeringsstandaarden bestaan namelijk uit een checklist waaraan voldaan dient te worden op basis van een score, terwijl de FSSC 22000 norm bestaat uit een basisvoorwaardenprogramma met aanvullende eisen en maatregelen daarop. Een score is daarop niet van toepassing. Goed om te benoemen dat FSSC 22000 als het ware voortbouwt op de ISO 22000 norm.

Wil je meer lezen over FSSC 22000? Bekijk dan onze FSSC 22000 adviespagina.

Wanneer je met IFS of BRC aan de slag gaat dan wordt er aan de hand van de checklist een score toegekend op ‘critical’, ‘major’ of ‘minor’ niveau.

 • De BRC norm bevat 12 specifieke eisen, ook wel fundamentals genoemd, waar geen afwijkingen op geconstateerd mogen worden op het niveau critical en major. Bij de IFS norm zijn dit 10 specifieke eisen en is de score gebaseerd op een percentage van de afwijkingen.
 • De normeisen worden beoordeeld met een A, B, C of D score. Alle eisen moeten met A of B beoordeeld worden. Wanneer dat niet het geval is, stopt de audit en dient deze opnieuw te worden uitgevoerd.
 • FSSC 22000 werkt niet vanuit een checklist met eisen waaraan scores toegekend worden. Er is een pakket aan eisen waar je vanuit de norm aan dient te voldoen en vervolgens kunnen daarop, bij een audit, afwijkingen geconstateerd worden die binnen een bepaald tijdsbestek afgesloten moeten worden. Bij een volgende audit worden deze dan opnieuw beoordeeld. Bij FSSC is het simpel: je wordt gecertificeerd of niet, dat is niet afhankelijk van een score of cijfer.

IFS, BRC of FSSC 22000: wat zijn de voordelen?

In de alinea hierboven zijn een aantal verschillen benoemd tussen IFS, BRC en FSSC 22000. Zoals eerder aangegeven is het zaak om goed te onderzoeken, alvorens je start met implementatie van een certificeringsstandaard, welke norm het beste bij jouw organisatie past. Daarbij kun je nog een aantal andere aspecten in ogenschouw nemen:

 • Er zit een verschil in audits tussen aan de ene kant FSSC 22000 en aan de andere kant BRC en IFS: bij FSSC bestaat de audit uit een fase 1 en fase 2 audit, waar er bij BRC en IFS slechts één audit plaatsvindt.
 • Wanneer je eenmaal gecertificeerd bent, dan zijn die certificeringen bij BRC en IFS in principe voor één jaar geldig. Een FSSC 22000 certificaat is daarentegen drie jaar geldig. Daarbij wel de opmerking dat er dan twee tussentijdse audits plaatsvinden.

Zoals gezegd is FSSC 22000, in tegenstelling tot BRC en IFS, gebaseerd op de ISO 22000 norm voor voedselveiligheid. FSSC 22000 is opgebouwd op basis van de welbekende High Level Structure (HLS), evenals andere bekende ISO normen zoals ISO 9001, ISO 27001 en ISO 14001. Daardoor is het mogelijk om FSSC te integreren met deze andere managementsysteemnormen. Dat geldt niet voor BRC en IFS.

Mede door dit laatste, maar ook omdat FSSC 22000, in tegenstelling tot BRC en IFS, de eerste erkende standaard voor de voedingsmiddelenindustrie is die wereldwijd wordt geaccepteerd, stijgt FSSC 22000 de laatste jaren in populariteit. De food industrie krijgt steeds meer belangstelling voor ISO 22000 en FSSC 22000 en dat gaat ten koste van de populariteit van IFS en BRC (bron: vmt.nl). FSSC wordt door vele partijen in de toeleveringsketen van voedingsmiddelen geaccepteerd. De vastgelegde maatregelen voor FSSC 22000 kunnen bovendien ook nog eens als basis dienen voor normen als IFS en BRC.

Allemaal argumenten en afwegingen die je als organisatie mee dient te nemen bij de keuze voor implementatie van een voedselveiligheidstandaard. Houd daarbij bijvoorbeeld ook rekening met de commerciële waarde van een certificaat voor je organisatie en de geldende wet- en regelgeving op gebied van voedselveiligheid waaraan je dient te voldoen. Check aan welke zaken je door het behalen van een voedselveiligheidsnorm bijvoorbeeld al automatisch voldoet.

Meer weten over IFS, BRC of FSSC 22000?

Heb je na het lezen van dit artikel aanvullende vragen over IFS, BRC of FSSC 22000? Of kun je wel wat hulp gebruiken bij de keuze voor een bepaalde voedselveiligheidsstandaard? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseur helpt je graag op weg!

New call-to-action

Transcriptie video: BRC, IFS of FSSC 22000: welke voedselveiligheidsstandaard kies je?

BRC, IFS en FSSC 22000. Allemaal bekende voedselveiligheidsnormen. Maar hoe weetje nou welke het beste bij jou past? In deze video neem ik jou mee om te bepalen welke keuze je kunt maken. Alle genoemde certificaten kunnen van toepassing zijn op producenten van levensmiddelen. Vaak is het zo dat je een eis krijgt van de opdrachtgever of een retailer waarbij het niet altijd vanzelfsprekend is dat je ook daadwerkelijk voor die specifieke certificering moet gaan. Het is dus belangrijk om vooral te kijken naar je eigen activiteiten en om van daaruit te bepalen voor welke norm je kiest. Om de juiste keuze te maken voor welke norm het beste bij je past kun je dat aan de hand van een aantal vragen vaststellen. Ten eerste: wat is de reden dat je voor een bepaald certificaat wilt gaan? Ten tweede: Welke opdrachtgevers heb je mee te maken en wat zijn voor hun belangrijk eisen om aan te voldoen? Ten derde: sluit de norm waar je voor kiest aan op de toekomstplannen en ambities van de organisatie? Ten vierde: kun je als organisatie überhaupt wel voldoen aan de eisen uit de norm? En mogelijk vijfde vraag die je zelf zou kunnen beantwoorden is of er een commerciële waarde aan en bepaalde certificering vastzit. Het kan namelijk nuttig zijn om te kijken waar je afzetmarkt is, in welk land deze zich begeeft en in welk land het certificaat het meeste waard is.  Als we kijken naar de verschillen tussen alle drie de normen kun je eigenlijk spreken van een tweedeling. Enerzijds BRC en IFS, anderzijds FSSC 22000. BRC en IFS zijn wat dwingender opgesteld. Daar zijn het harde criteria waar je aan moet voldoen. Dat kan een voordeel zijn. Anderzijds: de FSSC 22000 geeft veel meer ruimte om je eigen invulling te geven aan bepaalde normeisen. FSSC 22000 is ook gebaseerd op de ISO-structuur waarin dat vaker voorkomt. De uitgebreide verschillen van deze drie normen lees je via de link in de beschrijving van deze video.  Naast de drie belangrijkste verschillen die ik zojuist heb opgesomd, is er ook een hele belangrijke overeenkomst. Alle drie de normen zijn GFSI-erkend. Dat wil zeggen dat ze wereldwijd geaccepteerd worden en dat het ook de hoogste voedselveiligheidsstandaarden heeft. Vaak is dit een belangrijke voorwaarde voor een opdrachtgever. Wil je meer weten over voedselveiligheid of heb je hulp nodig bij het implementeren van BRC, IFS of FSSC 22000? Neem dan vooral contact met ons op. Dat kan door te bellen of door een aanvraagformulier in te vullen via de website.

Profielfoto Tineke Arendsen
Tineke Arendsen
Adviseur

Tineke Arendsen is Adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. Haar passie en drijfveer is tot een mooi resultaat komen met de klant door onder andere met een leergierige mindset de samenwerking aan te gaan!

tineke@certificeringsadvies.nl

Leer alles over voedselveilig werken

Download de gids

 • Praktische tips
 • Alle normen
 • Stappen

Maandelijks op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw branche en de nieuwste ontwikkelingen rondom (bedrijfs)normen en groeimogelijkheden voor jouw organisatie? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en ontvang maandelijks een flinke dosis inspiratie met o.a.:

 • Handige kennisartikelen en praktische tips voor jouw organisatie
 • Actuele updates rondom normen en certificeringen
 • Ontwikkelingen in wet- en regelgeving
 • Interessante acties & events
 • Relevante trainingen en opleidingen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf jezelf in voor onze maandelijkse nieuwsbrief door het formulier in te vullen!

"*" indicates required fields