Transport van gevaarlijke stoffen wordt in Nederland streng gecontroleerd. En dat is maar goed ook, want deze stoffen krijgen niet voor niets het label ‘gevaarlijk’. De wetgeving voor transport van gevaarlijke stoffen is onder andere vastgelegd in de Europese overeenkomst ADR. Deze overeenkomst gaat over het transport van gevaarlijke stoffen over de weg. Een belangrijke eis in deze regeling is dat een vrachtwagenchauffeur een opleiding heeft gehad over het vervoeren van gevaarlijke stoffen. In de transport & logistiek zijn veel mensen dan ook wel bekend met ADR. Maar geldt de eis voor opleiding alleen voor chauffeurs?

Eisen voor specifiek vervoerbewustwording gevaarlijke stoffen

Naast de eisen voor transport over de weg, zijn er ook eisen voor specifiek vervoer van gevaarlijke stoffen. Er zijn namelijk gevaarlijke stoffen die misschien niet over de weg vervoerd worden, maar wel op een andere manier. Denk hierbij bijvoorbeeld aan transport van ziekenhuisafval door het ziekenhuis. Het afval kan stoffen bevatten die levensbedreigende of dodelijke ziekten kunnen veroorzaken. We noemen dat stoffen in de categorie A. Deze stoffen moeten op speciale wijze worden verpakt. De eisen hiervoor kun je terugvinden in de verpakkingsinstructies van de ADR, deel 6.3.

Mocht je overigens werkzaam zijn in een ziekenhuis met nevenvestigingen, houd dan ook rekening met vervoer van gevaarlijke stoffen tussen deze vestigingen over de weg. Hier gelden dan weer aparte regels voor, zoals het aanstellen van een ADR Veiligheidsadviseur.

Opleiding en training gevaarlijke stoffen voor ziekenhuismedewerkers

Medewerkers die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke stoffen moet verplicht een opleiding volgen. Het gaat dan niet alleen op medewerkers van de afdeling logistiek, maar ook andere medewerkers die te maken hebben met transport van gevaarlijke stoffen. Voor deze medewerkers geldt dat zij een bewustwordingscursus moeten volgen. Het gaat er dan om dat zij bewust worden van de risico’s van hun werkzaamheden en hoe zij hier mee om moeten gaan.

Hoewel je moet kunnen aantonen dat de bewustwordingscursus gevolgd is, mag je de inhoud zelf bepalen. Wel moeten deze trainingen periodiek herhaald worden. Dat komt omdat de ADR wetgeving iedere twee jaar wijzigt. Je zou dus kunnen zeggen dat medewerkers iedere twee jaar een bewustwordingscursus moeten volgen. Maar let op: voor nieuwe medewerkers geldt dat zij wél zo snel mogelijk de cursus moeten volgen!

Inspectie en naleving

In Nederland controleert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de naleving van wet- en regelgeving rondom transport van gevaarlijke stoffen. In 2012 hebben zij een onderzoek uitgevoerd naar het naleven van de ADR binnen ziekenhuizen. Hieruit bleek dat 89% van de ziekenhuizen de opleiding en training van medewerkers niet op orde hadden. Bovendien hadden veel ziekenhuizen (29%) geen veiligheidsadviseur aangesteld. In 2014 bleek uit nieuw onderzoek dat ieder ziekenhuis inmiddels een veiligheidsadviseur had aangesteld. Wel bleven veel ziekenhuizen (62%) nog achter met betrekking tot opleiding en training van medewerkers.

Wat kunnen wij hierin betekenen?

CertificeringsAdvies Nederland verzorgt voor diverse klanten (o.a. ziekenhuizen) de opleiding en training van medewerkers die in aanraking komen met transport van gevaarlijke stoffen. Als Partner in Certificeren helpen wij onze opdrachtgevers te voldoen aan de soms ingewikkelde wet- en regelgeving over dit onderwerp. Wil je meer informatie of heb je een vraag? Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

NEEM CONTACT OP
Gevaarlijke stoffen campagne