VCA* en VCA** aannemersBij CertificeringsAdvies Nederland krijgen we regelmatig vragen gesteld van onze klanten. In dit artikel behandelen we de vraag: Ben ik verplicht om te werken met aannemers VCA 1 ster als ik VCA 2 ster heb? Om het verschil tussen VCA 1 ster en VCA 2 ster uit te leggen, verwijzen we graag naar het blogartikel: Het verschil tussen VCA* en VCA**

Samenwerking tussen VCA* en VCA** aannemers

Om de vraag of je als VCA** gecertificeerd bedrijf verplicht bent om met een VCA* gecertificeerde aannemer samen te werken, goed te kunnen beantwoorden is het allereerst belangrijk om te weten waar deze vraag vandaan komt. Binnen de VCA 2 ster norm gaat Hoofdstuk 10 van de VCA-norm – versie 2016/6.0 – over ‘Inkoop van diensten’, ofwel het inschakelen van dienstverleners die voldoende VGM-kennis hebben.

Download vrijblijvende de VCA informatiegids

Wil je alles weten over de VCA-norm en hoe je deze implementeert? Download dan geheel vrijblijvend onze handige VCA Informatiegids waarin we je op weg helpen met de VCA-certificering.

DOWNLOAD WHITEPAPER
VCA Infogids

Binnen Hoofdstuk 10 van de norm is normelement 10.1 een zogenaamde ‘aanvullende vraag’. Er zijn in totaal 8 aanvullende vragen, ook wel eisen genoemd, voor een bedrijf dat VCA 2 ster gecertificeerd is of wil worden. Als bedrijf dien je aan minimaal 4 van de 8 aanvullende vragen te voldoen en daarbij kun je zelf bepalen welke 4 dat zijn. Eén van de keuzes kan dus zijn dat je gaat voldoen aan normelement 10.1.

Normelement 10.1 eist van een organisatie dat deze ervoor zorgt dat de onderaannemers op de werkvloer aan alle van toepassing zijnde VCA-eisen voldoen om zo zeker te stellen dat er voldoende VGM-kennis en kunde is bij de onderaannemer. Dit komt de veiligheid(keten) op projectlocaties namelijk ten goede en is tevens van belang met betrekking tot de Arbeidsomstandighedenweten (voorheen de Arbowet).

Lees ook het artikel: Het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag programma in de nieuwe VCA 2017/6.0 norm

VCA-gecertificeerde onderaannemer of voldoen aan bijlage A

Indien je als organisatie enkel VCA-gecertificeerde onderaannemers inschakelt of indien de onderaannemer voldoet aan de zogeheten ‘bijlage A’ van de VCA-norm, dan kun je als organisatie voldoen aan normelement 10.1. Bijlage A uit de VCA-norm verlangt namelijk dat er wordt voldaan aan de kerneisen van VCA zoals:

  • VGM-risicobeheer;
  • Opleiding;
  • Voorlichting & instructie;
  • VGM-bewustzijn;
  • VGM-inspecties;
  • Bedrijfsgezondheidszorg;
  • Omgang met materialen en keuringen;
  • Inkoop van diensten;
  • Omgang met incidenten.

Wanneer de onderaannemer voldoet aan bijlage A, dan hoeft deze niet VCA-gecertificeerd te zijn. Dit moet echter aantoonbaar gemaakt worden en dat vergt meer tijd en energie dan het hebben en opvragen van een VCA-bedrijfscertificering. Met een VCA-bedrijfscertificering is immers aantoonbaar dat de onderaannemer aan de gestelde veiligheidseisen voldoet.

Ben ik verplicht om te werken met aannemers VCA 1 ster als ik VCA 2 ster heb?

Hopelijk is met deze uitleg de vraag of je als VCA** gecertificeerd bedrijf verplicht bent om met VCA* gecertificeerde aannemers te werken beantwoord. Mocht je meer willen weten of aanvullende vragen hebben over de VCA certificering voor jouw organisatie, neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseur helpt je graag verder!Download VCA Informatiegids

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl