Leestijd: 5 minuten

De belangrijkste ISO 14001 certificering eisen!

Overweeg je ISO 14001 Certificering? Dit zijn de belangrijkste ISO 14001 Certificering eisen per hoofdstuk!

iso-14001-eisen
Profielfoto Martijn Jonkers
Martijn Jonkers
Adviseur

Martijn Jonkers is Adviseur en Teamleider (KAMV) bij CertificeringsAdvies Nederland. Hij gaat graag de samenwerking aan met klanten om uit elke uitdaging het optimale resultaat te halen.

martijn@certificeringsadvies.nl

Niet zelden wordt er gevraagd wat de eisen voor ISO 14001 certificering zijn. Deze norm voor milieumanagementsystemen is wat minder concreet dan bijvoorbeeld ISO 9001. Zie hiervoor ook het artikel: ISO 14001; dat is toch ISO 9001 maar dan anders? Veel mensen weten wel dat ISO 14001 over milieu gaat, maar juist dan wordt het lastig. “Wat moet je daar dan precies voor doen?” In dit artikel worden de belangrijkste ISO 14001 certificering eisen uitlichten, zodat je globaal weet wat er van de organisatie verwacht wordt.

ISO 9001 en ISO 14001: de HLS structuur

Net als ISO 9001, heeft de ISO 14001:2015 norm tien hoofdstukken. In de laatste zeven hoofdstukken worden de eisen benoemd voor ISO 14001 certificering. Deze hoofdstukken gaan over dezelfde thema’s als de hoofdstukken in de ISO 9001 norm. Dit is het positieve gevolg van de nieuwe structuur van de ISO normen: de HLS. Met deze structuur zijn de thema’s per hoofdstuk hetzelfde. Per norm wordt er ingezoomd op een specifiek onderwerp. Bij ISO 9001 is dat kwaliteit, bij ISO 14001 gaat het over milieu.

Hoofdstuk 4: context van de organisatie

De context van de organisatie is hoofdstuk 4 van zowel de ISO 9001, als de ISO 14001 norm. Belangrijk is dat de organisatie inzicht verkrijgt in de omgeving waar zij in functioneert. Door middel van een tweetal analyses (gezamenlijk de contextanalyse) wordt de omgeving in kaart gebracht. We hebben het hier over de stakeholderanalyse en de risicoanalyse.

 1. De stakeholderanalyse: met betrekking tot milieu, moet de organisatie vaststellen wie haar stakeholders zijn en wat de eisen, wensen en verwachtingen zijn.
 2. De risicoanalyse: wanneer je de eisen en wensen van je stakeholders met betrekking tot milieu hebt vastgesteld, voer je ook de risicoanalyse uit.

Hoofdstuk 5: leiderschap

De directie moet ook betrokken zijn bij het milieumanagementsysteem. Dit toon je aan door o.a.:

 • Een milieubeleid en doelstellingen vast te stellen;
 • Het belang van milieumanagement te communiceren in de organisatie;
 • Mensen aan te sturen en te ondersteunen om een bijdrage te leveren van het milieusysteem;
 • Het milieubeleid en doelstellingen kenbaar te maken aan je medewerkers.

Hoofdstuk 6: planning

Dit hoofdstuk van de ISO 14001 norm heeft veel impact. Dit hoofdstuk gaat over het plannen van acties om een aantal zaken op te pakken. Het gaat hier om:

 • De risico’s en kansen uit hoofdstuk 4;
 • Belangrijke milieuaspecten;
 • Compliance doelstellingen.

Hoofdstuk 7: ondersteuning

Om een doelmatig en efficiënt milieumanagementsysteem te hanteren, gaan de eisen voor ISO 14001 in dit hoofdstuk over ondersteuning. We kijken hierbij naar het volgende:

 1. Vaststellen en beschikbaar stellen van middelen die nodig zijn voor het milieusysteem;
 2. Vaststellen van competenties die je mensen nodig hebben;
 3. Zorgen voor bewustzijn onder het personeel met betrekking tot het milieu;
 4. De processen implementeren die nodig zijn voor de communicatie met betrekking tot het milieusysteem;
 5. Gedocumenteerde informatie opstellen die de ISO 14001 norm vereist of de organisatie nodig vindt voor de doeltreffendheid van het milieumanagementsysteem.

Hoofdstuk 8: uitvoering

Nu de acties gepland zijn en middelen beschikbaar, moeten de goede bedoelingen worden uitgevoerd. Hoofdstuk 8 van de ISO 14001 norm geeft hier een aantal eisen voor binnen de volgende onderwerpen:

 1. Operationele planning en beheersing: de organisatie moet de processen implementeren en beheersen die nodig zijn om de acties uit te voeren die onder hoofdstuk zes gepland zijn. Denk hierbij concreet aan bijvoorbeeld het communiceren van relevante milieueisen naar externe leveranciers.
 2. Voorbereid zijn en reageren op noodsituaties: wanneer zich een mogelijke noodsituatie voordoet, moet de organisatie de benodigde processen hebben geïmplementeerd om hierop te reageren. Je dient jezelf hier ook op voor te bereiden. Bijvoorbeeld door maatregelen te plannen om nadelige milieueffecten als gevolg van een noodsituatie te voorkomen of tegen te gaan.

Hoofdstuk 9: evaluatie van de prestaties

Na het plannen en uitvoeren van de acties met betrekking tot het ISO 14001 milieumanagementsysteem, volgt de evaluatie van de prestaties. Een drietal items springen eruit:

 1. Compliance:voldoen aan relevante wet- en regelgeving is voor iedere organisatie van belang. In de ISO 14001 norm komt dit terug met betrekking tot het milieu. Wil je weten welke wet- en regelgeving op je organisatie van toepassing is?
 2. Interne audit: periodiek moet worden geëvalueerd of het milieumanagementsysteem nog voldoet. Dit doe je door een interne audit uit te voeren. Bijvoorbeeld eens per jaar.
 3. Directiebeoordeling: zoals we zagen in hoofdstuk vijf, moetook de directie betrokken zijn bij het ‘ISO 14001 feest’. Naast het onderwerp ‘leiderschap’, moet de directie ook regelmatig het milieusysteem beoordelen. Ook dit zou eens per jaar kunnen, gelijktijdig met de interne audit.

“We hebben gekozen om het ISO 14001 certificaat te behalen via CertificeringsAdvies Nederland. Onze keuze is op CertificeringsAdvies Nederland gevallen vanwege de no-nonsense aanpak, korte lijnen en een goed advies! We hebben hierbij gekozen voor een multisite certificering voor alle 18 vestigingen.” – Lees het hele verhaal van onze klant Kyocera in de Kyocera klantcase.

Hoofdstuk 10: verbetering

Hoofdstuk 10 is het laatste hoofdstuk van de ISO 14001 norm. Hier komen de eisen in terug voor acties die nodig zijn de resultaten van het ISO 14001 systeem te verbeteren.

 1. Afwijkingen en maatregelen: op afwijkingen moet gereageerd worden en de consequenties moeten worden aangepakt. Eventueel moeten er maatregelen worden getroffen om de afwijking in het vervolg te voorkomen.
 2. Continue verbetering:continu moeten de geschiktheid, toereikendheid en doeltreffendheid van het milieusysteem verbeterd worden.

ISO 14001: onze visie

Steeds vaker wordt in tenders en aanbestedingen gevraagd om ISO 14001 certificering. Een norm die wat minder concreet is dan ISO 9001. Want kwaliteit is nog wel ‘beet te pakken’, maar milieu? Wat kan een organisatie daar aan managen?

Wij geloven dat niet het milieu gemanaged moet worden, maar je organisatie. Door het voldoen aan wet- en regelgeving, beheersing van risico’s en continue verbetering verklein je de impact van je organisatie op het milieu. De ISO 14001 norm is hier een kader voor met een aantal eisen. De commerciële waarde van het certificaat kan van belang zijn, maar uiteindelijk gaat het niet om het papiertje dat ingelijst aan de muur hangt, maar om beheersing van de milieuprestaties. Anders gezegd: wij nemen je organisatie als uitgangspunt, de norm dient waarde toe te voegen.

Wil je meer weten over ISO 14001? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

ISO 14001 FAQ gids

Profielfoto Martijn Jonkers
Martijn Jonkers
Adviseur

Martijn Jonkers is Adviseur en Teamleider (KAMV) bij CertificeringsAdvies Nederland. Hij gaat graag de samenwerking aan met klanten om uit elke uitdaging het optimale resultaat te halen.

martijn@certificeringsadvies.nl

ISO 14001 veelgestelde vragen gids

Alles weten over ISO 14001? Download de handige gids met daarin alle veelgestelde vragen over deze norm op een rij!

 • Wat is ISO 14001?
 • Hoe werkt ISO 14001?
 • Praktische tips
 • In enkele stappen op weg!

Maandelijks op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw branche en de nieuwste ontwikkelingen rondom (bedrijfs)normen en groeimogelijkheden voor jouw organisatie? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en ontvang maandelijks een flinke dosis inspiratie met o.a.:

 • Handige kennisartikelen en praktische tips voor jouw organisatie
 • Actuele updates rondom normen en certificeringen
 • Ontwikkelingen in wet- en regelgeving
 • Interessante acties & events
 • Relevante trainingen en opleidingen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf jezelf in voor onze maandelijkse nieuwsbrief door het formulier in te vullen!

"*" indicates required fields