De Inspectie SZW, de voormalige Arbeidsinspectie, constateert een stijgende lijn in het aantal arbeidsongevallen. Het aantal ongevallen zonder fatale afloop is fors gestegen (13%) en ook het aantal dodelijke slachtoffers is toegenomen: van 51 in 2015 naar 70 in 2016. Desondanks beschikt 30 tot 50% van de bedrijven in Nederland niet over de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Een trend die gekeerd moet worden, vindt Mark Kuipers van de SZW.

Wat is een RI&E?

Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor veilige arbeidsomstandigheden. De Arbowet heeft daarom iedere werkgever verplicht om een RI&E op te stellen. In de RI&E worden gevaren op het gebied van veiligheid en gezondheid geïnventariseerd. Vervolgens worden de risico’s geëvalueerd en geprioriteerd. Tenslotte worden er maatregelen (en eventueel een planning) opgesteld die worden opgenomen in het plan van aanpak. In veel gevallen moet de RI&E getoetst worden door een gecertificeerde deskundige. In een aantal gevallen hoeft de RI&E niet getoetst te worden. Dit is onder andere afhankelijke van de omvang van de organisatie.

Bron: Arbo Online


New call-to-action

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl