Audit ISO 14001Inmiddels is de 14001:2015 norm alweer een hele tijd van kracht. De herziening van 14001 heeft nogal wat stof doen opwaaien. Zowel onder ISO 14001 gecertificeerde organisaties, als adviesbureaus en certificerende instanties. Iedere ISO 9001:2008 gecertificeerde organisatie heeft immers de overstap moeten maken naar de nieuwe norm. Daarbij krijgen we veel vragen over de audit ISO 14001:2015. Wat houdt de audit in? En misschien wel de belangrijkste vraag: wat kun je verwachten van een ISO 14001:2015 audit? Bij CertificeringsAdvies Nederland hebben we ruime ervaring met betrekking tot ISO 14001 audits. Die ervaringen willen we graag delen in dit artikel: een ISO 14001:2015 audit: dit kun je verwachten! 

Wanneer je als organisatie klaar bent om te certificeren voor ISO 14001 ga je de auditfase in. De auditfase bestaat uit drie onderdelen; 

Interne audit;

Tijdens de interne audit kruipt de adviseur in de huid van auditor en bekijkt of je kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen van de ISO 14001 norm. Dit is een belangrijk meetmoment want als je de interne audit met goed gevolg aflegt ben je klaar voor de externe audit. Na de interne audit heb je gemiddeld 3 weken de tijd om eventuele aanpassingen toe te passen voordat de externe audit plaatsvindt.  

Lees ook het blog: ‘5 tips voor de interne audit ISO 14001’

Externe audit;

Voor de externe audit zal een auditor van een certificerende instantie langskomen in je bedrijf. Voorbeelden hiervan zijn; TÜV, Dekra of bijvoorbeeld Loyds. De certificerende instantie dien je zelf te regelen, uiteraard helpt de adviseur je hier graag bij om een juiste keuze te maken. De externe audit bestaat uit twee gedeeltes; fase 1 en fase 2 welke in twee aparte dagen zullen worden getoetst. 

CTA Kyocera case

Fase 1:

In deze fase is de auditor voor de eerste keer in je organisatie en zal hij of zij bekijken hoe je het kwaliteitsmanagementsysteem hebt opgezet. Vervolgens zal de auditor het opgezette systeem toetsen aan de eisen van de ISO 14001 norm. Ook wordt bekeken of je de interne audit en de directiebeoordeling hebt uitgevoerd. Daarna zal de auditor de resultaten bespreken met de betrokken personen in de organisatie.  

Waar let de auditor op: 

  • Milieuaspecten en milieurisico’s: Een belangrijk onderdeel van de ISO 14001:2015 norm is het inzichtelijk maken van je milieuaspecten in een milieuaspectenregister. Kijkend naar de levencyclusvan je product dien je te hebben beoordeeld welke milieurisico’s hier aan vasthangen, maar nog belangrijker; welke beheersmaatregelen de organisatie hiervoor geïmplementeerd heeft. 
  • Continu verbeteren: Het grondbeginsel van de ISO 14001 norm is wat je als organisatie kan bijdragen aan het milieu. Belangrijk is bij dit onderwerp om je milieuprestaties inzichtelijk te maken en kritisch te kijken hoe deze verbeterd kunnen worden. Welke milieuprestaties zijn kritisch(gekeken naar je bedrijfsvoering)?. Voor een productiebedrijf kan dit bijvoorbeeld het beheersen van je CO2emissie zijn gerelateerd aan het elektriciteitsgebruik. Voor een handels/verkoop organisatie kan je misschien beter kijken naar je logistieke proces of het recyclen van je producten.  
  • Wetgeving, klanten en belanghebbenden: Een belangrijk punt vanuit de ISO 14001 norm is dat je voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving gerelateerd aan het milieu.
  • Integrale managementsystemen: De norm is gebaseerd op het ‘plan-do check-act’ principe, oftewel de deming cirkel. Deze wordt ook gebruikt in andere managementsystemen. 

Indien de resultaten uit fase 1 voldoende zijn, kan je bedrijf door naar fase 2 van de audit. De resultaten van fase 1 worden vastgelegd in een rapport welke je enige tijd na de audit ontvangt.

Fase 2:  

Tijdens de fase 2 audit, die over het algemeen 4 tot 6 weken later wordt gepland, wordt er gekeken of de huidige documentatie ook goed geïmplementeerd is in de organisatie. Door het houden van interviews zal er gekeken worden of er duidelijk draagvlak is binnen de organisatie en of de documentatie niet los staan van de huidige bedrijfsvoering. Is het een werkend managementsysteem? 
 

Let op: vergeet niet dat het verplicht is dat je drie maanden met het milieumanagementsysteem hebt gewerkt alvorens je kunt certificeren!

ISO 14001 whitepaper

Wat gebeurt er na de audit? 

De uiteindelijke conclusie van de audit wordt gecommuniceerd naar de certificatiebeslisser die verantwoordelijk is voor de beoordeling van het auditproces. Wanneer het opgezette systeem voldoet aan de eisen uit de ISO 14001 norm en het is voldoende effectief is dan mogen we je feliciteren; je hebt het ISO 14001 certificaat behaald. Niet kort erna krijg je het daadwerkelijke certificaat wat betekent dat je voor de komende drie jaar gecertificeerd bent.  

De externe auditor zal in de driejaarlijkse cyclus jaarlijks langskomen om een controle audit uit te voeren of je nog voldoet aan de ISO 14001 norm. Alle verplichte onderdelen vanuit de ISO 14001 norm zullen worden besproken. 

 

Klant van CertificeringsAdvies