Leestijd: 3 minuten

ATEX stappenplan: veilig werken in een ATEX-zone

Veilig werken in een ATEX-zone? Bekijk snel het ATEX stappenplan dat we voor je hebben opgesteld!

ATEX stappenplan
Stijn Sestig
Stijn Sestig
Adviseur

Stijn Sestig is adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. 'De belangrijkste kernwaarde die ik tijdens mijn studie heb geleerd is integriteit. Deze kernwaarde neem ik mee naar mijn klanten. Vertrouwen is vanuit mijn optiek immers de basis die moet leiden tot mooie resultaten.'

stijn@certificeringsadvies.nl

Is er binnen jouw werkomgeving sprake van een explosiegevaarlijke atmosfeer? Dan is de ATEX-richtlijn voor jou vast niets nieuws. Vanuit de Arbowet is het namelijk verplicht voor werkgevers om een beleid op te stellen om werknemers te beschermen tegen (explosie)gevaar. Een ATEX-omgeving is in te delen in verschillende categorieën (ATEX-zones) waarbij iedere zone zijn eigen regels heeft. Hoe je veilig kunt werken in zo’n ATEX-zone vertellen we je in dit artikel aan de hand van een ATEX stappenplan!

Wat is een explosiegevaarlijke atmosfeer?

De officiële omschrijving van een explosieve atmosfeer vanuit de wetgeving is als volgt: Een explosieve atmosfeer bevat onder atmosferische omstandigheden, een mengsel van lucht en brandbare stoffen in de vorm van dampen, nevels, gassen of stof, waarin de verbranding zich na ontsteking uitbreid tot het gehele niet verbrande mengsel.

Binnen jouw organisatie is er sprake van een explosiegevaarlijke atmosfeer wanneer er gewerkt wordt in aanwezigheid van brandbare:

 • Gassen (zoals acetyleen, waterstof of biogas)
 • Vaste stoffen (zoals veevoer of houtstof)
 • Vloeistoffen (zoals terpentine, aceton of alcohol)

Een explosie kan ernstig letsel met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan schade aan ledematen door rondvliegend puin of installatiedelen. Maar daarnaast kunnen de stoffen die vrijkomen bij een explosie ook zowel direct als op lange termijn schade aan de gezondheid aanrichten.

Stappenplan voor het veilig werken in een ATEX-zone

Wanneer je als organisatie voldoet aan de ATEX 95 en 153 richtlijn, dan is er een explosieveiligheidsdocument (EVD) opgesteld. In dit document zijn alle maatregelen opgenomen die worden getroffen om explosiegevaar tegen te gaan. Dat houdt echter niet in dat er geen explosiegevaarlijke gebieden meer zijn. Een explosiegevaarlijk gebied is te herkennen aan het gele bord hieronder.

Explosiegevaar bord

Voor je begint

Voorafgaand aan je werkzaamheden zijn er diverse maatregelen die je moet treffen:

 • Volg de voorlichting over explosiegevaar die wordt aangeboden vanuit de organisatie;
 • Wees op de hoogte van de maatregelen die zijn voorgeschreven in de taakrisico-analyse;
 • Stem de arbeidsmiddelen af met de eigenaar (vergunningsvertrekker) van de ATEX zone;
 • Maak gebruik van de geschikte arbeidsmiddelen voor de specifieke ATEX-zone;
 • Zorg ervoor dat elektronische apparatuur (zoals een portofoon of camera) voldoet aan de zoenclassificatie;
 • Neem geen batterijen zonder verpakking mee het gebied in;
 • Zorg ervoor dat je de juiste beschermingsmiddelen draagt;
 • Verplaats materialen buiten het ATEX-gebied wanneer je brandgevaarlijke werkzaamheden verricht;
 • Controleer of de werkplek daadwerkelijk veilig is met behulp van een gasmeter. Verlaat het gebied bij een afwijking;
 • Voer een LMRA (Last Minute Risico Analyse) uit als laatste check voor je begint.

Tijdens je werkzaamheden

 • Verlaat de zone direct wanneer de explosiemeter alarm slaat;
 • Neem contact op met de werkvergunningverstrekker voor de nodige maatregelen.

Na je werkzaamheden

 • Lever de installatie in oorspronkelijke staat op aan de gebruiker;
 • Informeer je contactpersoon over de oplevering.

Advies of ondersteuning nodig?

Wil je aan de slag met ATEX? Onze dienstverlening kan uitkomst bieden! Wij sparren graag met je over de mogelijkheden. Neem gerust contact met ons op. Denk bijvoorbeeld aan een ADR veiligheidsadviseur inhuren!

Veiligheidsadviseur ADR inhuren

Stijn Sestig
Stijn Sestig
Adviseur

Stijn Sestig is adviseur bij CertificeringsAdvies Nederland. 'De belangrijkste kernwaarde die ik tijdens mijn studie heb geleerd is integriteit. Deze kernwaarde neem ik mee naar mijn klanten. Vertrouwen is vanuit mijn optiek immers de basis die moet leiden tot mooie resultaten.'

stijn@certificeringsadvies.nl

Aan de slag met ATEX?

Wij kunnen op allerlei manieren ondersteunen!

 • Advies op maat
 • Praktische tips
 • Snel, flexibel

Maandelijks op de hoogte blijven?

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws uit jouw branche en de nieuwste ontwikkelingen rondom (bedrijfs)normen en groeimogelijkheden voor jouw organisatie? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief en ontvang maandelijks een flinke dosis inspiratie met o.a.:

 • Handige kennisartikelen en praktische tips voor jouw organisatie
 • Actuele updates rondom normen en certificeringen
 • Ontwikkelingen in wet- en regelgeving
 • Interessante acties & events
 • Relevante trainingen en opleidingen

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Schrijf jezelf in voor onze maandelijkse nieuwsbrief door het formulier in te vullen!

"*" indicates required fields