Gezond en veilig werken?

Arbobeleid

Gezond en veilig werken? Zorg dan voor een goed arbobeleid! Een goed arbobeleid stimuleert duurzame inzetbaarheid van je werknemers en verkleint de kans dat ze vroegtijdig uitvallen door werk gerelateerde klachten. Dit zorgt voor meer productiviteit, minder verzuim en het houdt je organisatie draaiende. Daarnaast worden er vanuit de Arbowet ook een aantal verplichtingen gesteld aan werkgevers en werknemers. Schiet je arbobeleid tekort? Dan kan de Inspectie SZW je hiervoor beboeten. Met name in de bouwsector worden uitgebreide inspecties gedaan.

Arbo & Veiligheid - Inhoudsopgave

Wat is arbobeleid?

Je arbobeleid bestaat uit alles wat je doet om je werknemers zo veilig en gezond mogelijk te laten werken. Het doel hiervan is om de gezondheidsrisico’s en het ziekteverzuim te verminderen. Je arbobeleid bestaat in ieder geval uit:

  • Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E);
  • Plan van aanpak;
  • Voorlichting;
  • Een preventiemedewerker;
  • Een ziekteverzuimbeleid;
  • Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO);
  • Bedrijfshulpverlening (BHV).

RI&E en PvA

Risico-inventarisatie en evaluatie & Plan van Aanpak

Met behulp van de RI&E breng je alle risico’s waar je werknemers mee te maken hebben/krijgen in kaart. Het soort RI&E dat je dient uit te voeren hangt af van de grootte van je organisatie. Heb je alle risico’s in kaart gebracht? Dan is het zaak om een plan van aanpak op te stellen waarin je maatregelen omschrijft die de risico’s tegengaan. Vervolgens hang je hier ook een planning aan. Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Sla dit dus zeker niet over!

fraude rie

Verplicht

Voorlichting

Naast de RI&E is het ook verplicht om je werknemers voor te lichten over de arbeidsrisico’s binnen je organisatie. Je vertelt hier niet alleen over, maar wijst hen ook op maatregelen die worden getroffen om het risico te beperken of zelfs te voorkomen. Daarnaast is het hierbij zaak om aandacht te besteden aan de manier waarop deskundige bijstand is geregeld. Deze voorlichting moet je kunnen aantonen met behulp van een registratie van de personen die dit hebben gevolgd.

Calamiteitenplan opstellen

Verplicht vanuit de Arbowet

Een preventie-medewerker

Vanuit de Arbowet is het verplicht om een preventiemedewerker aan te stellen binnen je organisatie die zich bezighoudt met het verminderen en voorkomen van arbeidsrisico’s en verzuim. Deze functie kan worden vervuld door iedere betrokken medewerker binnen je organisatie die affiniteit heeft met zaken rondom Arboveiligheid. Echter, dit hoeft niet per se iemand te zijn vanuit de organisatie. De rol van preventiemedewerker kan ook worden vervuld door een externe deskundige.

Wat is een preventiemedewerker

Een ziekteverzuimbeleid

In je ziekteverzuimbeleid leg je vast hoe er wordt omgegaan met verzuim door ziekte binnen je organisatie. Hierin zet je ook een verzuimprotocol waarin afspraken staan rondom de communicatie tussen de zieke medewerker en de werkgever. Ook moet je hierbij zorgen voor deskundige ondersteuning. Let op: je ziekteverzuim is maatwerk en moet passen bij je organisatie, je omvang en je cultuur.

Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)

Je werknemers hebben recht op een PAGO. Hierbij wordt door een bedrijfsarts onderzocht of er gezondheidsproblemen aanwezig zijn als gevolg van het werk dat iemand verricht. Dit is vaak een vragenlijst, maar kan ook een fysiek onderzoek zoals een gehoortest zijn. Als werknemer ben je niet verplicht om hieraan mee te werken.

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Tot slot is het belangrijk om BHV’ers binnen je organisatie te hebben. Een BHV’er is iemand die een BHV cursus heeft gevolgd en daarmee in staat is om hulp te verlenen in geval van gevaarlijke situaties (bijvoorbeeld bij een beginnende brand) of calamiteiten (bijvoorbeeld wanneer een collega onwel is geworden). Als werkgever is het mogelijk om BHV’er te zijn, maar wanneer je niet aanwezig bent moet je er wel voor zorgen dat er een andere BHV’er beschikbaar is. Voor het aanstellen van een BHV’er zijn er geen vereisten op het gebied van functie of niveau.

BHV-training?

Wil je een BHV training volgen of een BHV herhalingscursus? Dan ben je bij de Academy van CertificeringsAdvies Nederland aan het juiste adres. Bekijk onze BHV trainingen

Kom in contact met de partner in certificeren!

Meer informatie over de mogelijkheden?

Vraag direct en vrijblijvend een offerte op maat aan of neem contact met ons op!