De Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder 2019-03-22T16:42:21+01:00

De Veiligheidsladder

Veilig werken vindt iedereen belangrijk. Vooral in branches zoals de Bouw of de Techniek wordt daar veel aandacht aan besteed evenals aan het verhogen van het veiligheidsbewustzijn. Er zijn meerdere normen om aan te tonen dat je veiligheid serieus neemt. De VCA norm is hiervan de bekendste. Daarnaast is er nog de OHSAS 18001 (binnenkort ISO 45001) en nu ook de Veiligheidsladder.

De Veiligheidsladder is een nieuwe norm in Nederland en wordt gebruikt als hulpmiddel om het veiligheidsbewustzijn te verhogen. Bovendien kan het gebruikt worden om de puntenvraag in hoofdstuk 4 (vraag 2) van de VCA norm positief te beantwoorden. Tenslotte kan het ook nog een korting opleveren bij een aanbesteding of zelfs een eis zijn van een potentiële opdrachtgever.

CertificeringsAdvies Nederland helpt als Partner in Certificeren bij alle vragen rondom bedrijf- en persoonscertificering. Wil je meer weten over het certificeren voor de Veiligheidsladder? Neem vrijblijvend contact op via onderstaande contactgegevens of lees verder op deze pagina.

Bedrijfscertificering behalen

Zelf doen, uitbesteden of een combinatie? Je leest het in onze whitepaper!

DOWNLOAD WHITEPAPER
Download Whitepaper Bedrijfscertificering uitbesteden of zelf doen

Hoe werkt de Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder is een norm die ontwikkeld is door ProRail en per 1 juli 2016 beheerd wordt door de NEN. Zoals de naam al zegt heeft deze norm de opzet van een ladder. Er zijn vijf treden, waarbij een organisatie per trede op 18 onderdelen wordt beoordeeld. Deze onderdelen zijn bijvoorbeeld betrokkenheid van het management, medewerkersbetrokkenheid, competenties en incidentmeldingen. De Veiligheidsladder focust heel sterk op de veiligheidscultuur en sluit aan bij de veiligheidscultuurladder. Meer daarover lees je ook in het artikel “verbeter de veiligheidscultuur door de RI&E“.

Wat veel bedrijven prettig vinden, is dat zij zelf mogen beoordelen op welke trede zij zich bevinden. Dat gebeurt op basis van een zogenaamd self assessment.

De meeste bedrijven stappen in op trede drie, zeker de bedrijven die VCA gecertificeerd zijn.

Er is nog geen enkel bedrijf gecertificeerd voor trede 5 – vooruitstrevend. Dat zou ook niet kloppen. Het zou namelijk betekenen dat alles perfect is en er niets meer veranderd.

Hier vind je meer informatie over de treden van de Veiligheidsladder.

Veiligheidsladder

In welke branches wordt de Veiligheidsladder gebruikt?

De Veiligheidsladder wordt vooral gebruikt in branches waar veel risico’s voorkomen. Bijvoorbeeld de Bouwbranche of de Techniekbranche. Hoewel de norm oorspronkelijk bedoeld was voor bedrijven die te maken hebben met ProRail, kan ieder bedrijf certificeren. Daarnaast zijn andere partijen, waaronder Tennet en Rijkswaterstaat, bezig met het ontwikkelen van een eigen model dat gebaseerd is op de Veiligheidsladder. Dit zal naar verwachting onderdeel worden van het inkoopbeleid en daarmee verplicht voor aannemers en onderaannemers.

De audit voor de Veiligheidsladder – weinig papierwerk

Ieder jaar wordt gemeten of de organisatie nog op dezelfde trede van de Veiligheidsladder staat, of misschien een trede is gezakt of gestegen. De meting wordt gedaan in de vorm van een audit door twee auditoren. Zij kijken niet naar de documenten maar naar het resultaat. Hiermee onderscheidt de Veiligheidsladder zich van de VCA norm: het is veel minder papierwerk!

Tijdens de audit wordt het ‘self assessment’ beoordeeld. Er wordt vooral gekeken naar de manier waarop het bedrijf tot het oordeel is gekomen. Tijdens deze jaarlijkse meting wordt er gekeken naar zes bedrijfsaspecten:

  1. Leiderschap en betrokkenheid: leeft veiligheid bij de directie en is de directie een goed voorbeeld?
  2. Beleid en strategie: er moet een opgestelde beleidsverklaring aanwezig zijn, maar ook wordt gekeken naar de effectiviteit van het beleid.
  3. Organisatie en opdrachtnemers: hoe worden leveranciers geselecteerd en hoe wordt beoordeeld op het uitvoeren van gewenst (veilig) gedrag?
  4. Werkplek en procedures: denk aan vergunningen, Taak Risico Analyses of werkplekinspecties.
  5. Afwijkingen en communicatie: worden ongevallen gemeld? Hoe gaat men om met onveilige situaties?
  6. Audits en statistieken: denk aan gedragaudits. Wordt er ook gebruik gemaakt van kennis in de branche?

Uiteindelijk is het belangrijk dat je als bedrijf het resultaat van je aanpak kunt aantonen. Zijn je medewerkers zich bewust van het belang van veiligheid op de werkvloer en hoe laten ze dat zien?

CertificeringsAdvies Nederland

Bij CertificeringsAdvies Nederland houden we van focus. Daarom werken we met een aantal branches waarin wij op de hoogte zijn van de diverse ontwikkelingen op ons vakgebied. Zo denken we pro-actief met je mee en adviseren we de beste oplossing.

Binnen onze dienstverlening bieden wij een compleet advies- en opleidingenaanbod aan voor jouw branche. Voor de Veiligheidsladder begeleiden we naar certificering door advies, maar geven we ook diverse opleidingen en trainingen. Kies je branche en bekijk wat we allemaal voor jou kunnen betekenen.

Onze begeleidingsvormen

Om aan te sluiten bij de wensen van onze klanten, bestaat onze begeleiding grofweg uit twee verschillende vormen:

Adviseren en coachen:
Binnen deze begeleidingsvorm begeleiden wij op hoofdlijnen. Jouw organisatie voert zelf uitvoerende zaken door, onze adviseur heeft voornamelijk een coachende rol.

Adviseren en uitvoeren:
Binnen deze begeleidingsvorm schrijven wij het managementsysteem op maat en implementeren dat in de organisatie. Bijvoorbeeld met workshops. Jouw organisatie heeft voornamelijk een informerende rol.

Een hybride variant is uiteraard ook mogelijk. We stemmen onze begeleiding af op jouw wensen.

Laatste blogs