De Veiligheidsladder [Safety Culture Ladder]

De Veiligheidsladder [Safety Culture Ladder]2023-07-06T13:58:55+02:00
Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder

Veilig werken en het verhogen van veiligheidsbewustzijn zijn thema’s die bij steeds meer bedrijven onder de aandacht komen. Nog altijd vinden er jaarlijks veel bedrijfsongevallen plaats vanwege onveilig handelen, soms zelfs met dodelijke afloop tot gevolg. Steeds meer bedrijven gaan daarom aansturen op bewust veilig handelen. Wanneer je hier als bedrijf concreet mee aan de slag wilt, dan kun je denken aan certificering met behulp van de Veiligheidsladder – of Safety Culture Ladder. Dit is een bewustwordingsmethode waarbij je als organisatie gericht aan de gang gaat met het verbeteren van het veiligheidsbewustzijn en -gedrag. 

Er zijn overigens meerdere normen om aan te tonen dat je veiligheid serieus neemt. De VCA norm is hiervan de bekendste. Daarnaast is er nog de ISO 45001 (voorheen de OHSAS 18001). Je kunt daarnaast ook aan de slag met een veiligheidsbewustzijnprogramma

Certificeren voor een trede van de Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder is een relatief nieuwe norm in Nederland en wordt gebruikt als hulpmiddel om het veiligheidsbewustzijn te verhogen. Bovendien kan het gebruikt worden om de puntenvraag in hoofdstuk 4 (vraag 2) van de VCA norm positief te beantwoorden. Tot slot kan het ook nog een korting opleveren bij een aanbesteding of zelfs een eis zijn van een potentiële opdrachtgever.

CertificeringsAdvies Nederland helpt als Partner in Certificeren bij alle vragen rondom bedrijf- en persoonscertificering. Wil je meer weten over het certificeren voor de Veiligheidsladder? Neem vrijblijvend contact op.

Interesse in een adviestraject voor de Veiligheidsladder?

Vraag vrijblijvend een offerte op maat aan!

VRAAG OFFERTE AAN
icon offerte

Hoe werkt de Veiligheidsladder?

De Veiligheidsladder – ook wel Safety Culture Ladder genoemd – is een norm die oorspronkelijk ontwikkeld is door ProRail en per 1 juli 2016 beheerd wordt door de NEN. Zoals de naam al zegt heeft deze norm de opzet van een ladder. Er zijn vijf treden, waarbij een organisatie per trede op 18 onderdelen wordt beoordeeld. Deze onderdelen zijn bijvoorbeeld betrokkenheid van het management, medewerkersbetrokkenheid, competenties en incidentmeldingen. De Safety Culture Ladder focust heel sterk op de veiligheidscultuur. Meer daarover lees je ook in het artikel “verbeter de veiligheidscultuur door de RI&E“.

Wat veel bedrijven prettig vinden, is dat zij zelf mogen beoordelen op welke trede zij zich bevinden. Dat gebeurt op basis van een zogenaamd self assessment.

De meeste bedrijven stappen in op trede drie, zeker de bedrijven die VCA gecertificeerd zijn. Er is nog geen enkel bedrijf gecertificeerd voor trede 5 – vooruitstrevend. Dat zou ook niet kloppen. Het zou namelijk betekenen dat alles perfect is en er niets meer verandert.

Veiligheidsladder

In welke branches wordt de Veiligheidsladder gebruikt?

De Veiligheidsladder wordt vooral gebruikt in branches waar veel risico’s voorkomen. Bijvoorbeeld de Bouwbranche of de Techniekbranche. Hoewel de norm oorspronkelijk bedoeld was voor bedrijven die te maken hebben met ProRail, kan ieder bedrijf certificeren. Daarnaast zijn andere partijen, waaronder Tennet en Rijkswaterstaat, bezig met het ontwikkelen van een eigen model dat gebaseerd is op de Safety Culture Ladder. Dit zal naar verwachting onderdeel worden van het inkoopbeleid en daarmee verplicht voor aannemers en onderaannemers.

Doe de SCL Keuzeboom en ontvang passend advies

Doorloop onze handige Keuzeboom SCL! Daarin geven we je aan de hand van door jou ingevulde antwoorden een aanbeveling over de vorm van de Safety Culture Ladder waarmee jouw organisatie aan de slag kan gaan om te voldoen aan de eisen/wensen van een opdrachtgever. Indien je dat wenst kunnen we daarna ook geheel vrijblijvend contact met je opnemen om je te voorzien van passend advies of om je op weg te helpen.

Wil je de SCL Keuzeboom doorlopen? Klik dan op de oranje button ‘Start keuzeboom’ en beantwoord de vragen:


De audit voor de Veiligheidsladder – weinig papierwerk

Ieder jaar wordt gemeten of de organisatie nog op dezelfde trede van de Veiligheidsladder staat, of misschien een trede is gezakt of gestegen. De meting wordt gedaan in de vorm van een audit door twee auditoren. Zij kijken niet naar de documenten maar naar het resultaat. Hiermee onderscheidt de Safety Culture Ladder zich van de VCA norm: het is veel minder papierwerk!

Tijdens de audit wordt het ‘self assessment’ beoordeeld. Er wordt vooral gekeken naar de manier waarop het bedrijf tot het oordeel is gekomen. Tijdens deze jaarlijkse meting wordt er gekeken naar zes bedrijfsaspecten:

  1. Leiderschap en betrokkenheid: leeft veiligheid bij de directie en is de directie een goed voorbeeld?
  2. Beleid en strategie: er moet een opgestelde beleidsverklaring aanwezig zijn, maar ook wordt gekeken naar de effectiviteit van het beleid.
  3. Organisatie en opdrachtnemers: hoe worden leveranciers geselecteerd en hoe wordt beoordeeld op het uitvoeren van gewenst (veilig) gedrag?
  4. Werkplek en procedures: denk aan vergunningen, Taak Risico Analyses of werkplekinspecties.
  5. Afwijkingen en communicatie: worden ongevallen gemeld? Hoe gaat men om met onveilige situaties?
  6. Audits en statistieken: denk aan gedragaudits. Wordt er ook gebruik gemaakt van kennis in de branche?

Uiteindelijk is het belangrijk dat je als bedrijf het resultaat van je aanpak kunt aantonen. Zijn je medewerkers zich bewust van het belang van veiligheid op de werkvloer en hoe laten ze dat zien?

Samen op weg naar certificering

ster certificeringsadvies nederland logoBij CertificeringsAdvies Nederland houden we van focus. Daarom werken we met een aantal branches waarin wij op de hoogte zijn van de diverse ontwikkelingen op ons vakgebied. Zo denken we pro-actief met je mee en adviseren we de beste oplossing.

Binnen onze dienstverlening bieden wij een compleet advies- en opleidingenaanbod aan voor jouw branche. Voor de Veiligheidsladder begeleiden we naar certificering door advies, maar geven we ook diverse opleidingen en trainingen.

Onze begeleidingsvormen

Om aan te sluiten bij de wensen van onze klanten, bestaat onze begeleiding met betrekking tot adviesdiensten grofweg uit twee verschillende vormen:

Adviseren en coachen:
Binnen deze begeleidingsvorm begeleiden wij op hoofdlijnen. Jouw organisatie voert zelf uitvoerende zaken door, onze adviseur heeft voornamelijk een coachende rol. Eventueel ook mogelijk in combinatie met cursussen en trainingen voor jouw personeel.

Adviseren en uitvoeren:
Binnen deze begeleidingsvorm schrijven wij het managementsysteem op maat en implementeren dat in de organisatie. Bijvoorbeeld met workshops. Jouw organisatie heeft voornamelijk een informerende rol.

Een hybride variant is uiteraard ook mogelijk. We stemmen onze begeleiding af op jouw wensen. Informeer gerust naar de mogelijkheden.

Offerte aanvragen algemeen

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl

Laatste blogs

Ga naar de bovenkant