Arbo & veiligheid

Wat is veiligheidscultuur?

Je spreekt van veiligheidscultuur binnen je organisatie wanneer iedereen binnen je organisatie verantwoordelijkheid neemt voor veiligheid en daar ook stappen in onderneemt. Je veiligheidscultuur omvat o.a. houding, gedrag, gewoontes en waarden van iedereen binnen je organisatie als het gaat om veiligheidsrisico’s.  Dit uit zich in een beleid met activiteiten, gedrag en procedures omtrent veiligheid. Een gewenste veiligheidscultuur is een cultuur waarbij iedereen zich vrij voelt om fouten/incidenten te melden en medewerkers aan te spreken. Tegenovergesteld zie je binnen organisaties vaak een angstcultuur: fouten worden gemaakt door mensenlijk falen en niet door nalatigheid omtrent veiligheidsmaatregelen vanuit het management. Daardoor ‘durven’ mensen fouten en incidenten simpelweg niet te melden.

Waarom is een goede veiligheidscultuur belangrijk?

Het aantal arbeidsongevallen in Nederland blijft stijgen. Onder andere door de prestatiedruk op de werkvloer en het gebrek aan belang voor veiligheid. Werken in sectoren als de bouw of techniek brengen nu eenmaal risico’s met zich mee. Ongevallen die vaak voorkomen zijn bijvoorbeeld:

 • Vallen van een hoge plek;
 • Geraakt worden door vallende objecten;
 • Aanrijdingen met werkvoertuigen.

Zulke ongevallen kunnen je bedrijfsprocessen flink verstoren. Vaak wordt er dan geïnvesteerd in de processen of technieken binnen de organisatie. Maar meestal ontstaan ongevallen juist door het gedrag en gebrek aan veiligheidsbewustzijn van je medewerkers. Een goede veiligheidscultuur zorgt uiteindelijk voor minder ongevallen en soepelere bedrijfsprocessen. Investeren in veiligheidsbewustzijn en gedrag is dus erg zinvol!

Veiligheidscultuur verbeteren?

Hulp nodig bij het verbeteren van je veiligheidscultuur? Neem dan gerust contact met ons op. Onze adviseurs zijn gespecialiseerd op het gebied van Arbo & Veiligheid en helpen je graag verder!

NEEM CONTACT OP

Contact CertificeringsAdvies Nederland

Wanneer is er sprake van een zwakke veiligheidscultuur?

Een zwakke veiligheidscultuur is te herkennen aan verschillende kenmerken. Er is bijvoorbeeld sprake van een zwakke veiligheidscultuur wanneer:

 • Er onduidelijkheden zijn over taken en bevoegdheden;
 • Het beleid niet consequent wordt nageleefd;
 • Onveilig gedrag normaal wordt gevonden;
 • Er blinde vlekken zijn voor risico’s;
 • Er een hoge drempel is voor het melden van incidenten (angstcultuur);
 • Productie voorrang heeft op veilig werken;
 • Kritiek/signalen worden genegeerd.

Hoe kun je de veiligheidscultuur verbeteren?

De veiligheidscultuur binnen je organisatie gaat gepaard met het veiligheidsbewustzijn van je medewerkers. Dit kun je op verschillende manieren verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Workshops omtrent veiligheidsbewustzijn organiseren;
 • Resultaten zichtbaar maken (bijvoorbeeld de kostenbesparing als gevolg van minder incidenten);
 • Maak foto’s tijdens observaties en bespreek dit met je medewerkers;
 • Zorg ervoor dat iedereen zich vrij voelt om een ander aan te spreken op zijn/haar gedrag.

Zo zijn er natuurlijk nog veel meer ideeën te bedenken om de veiligheidscultuur binnen je organisatie te verbeteren. Onze adviseurs denken graag met je mee. Behoefte aan een keertje sparren? Neem dan gerust contact met ons op!

Training veiligheidsbewustzijn

Ben je benieuwd naar hoe je het veiligheidsbewustzijn op de werkvloer kunt verhogen en deze kunt behouden?  Tijdens de trainingen veiligheidsbewustzijn leer je wat veilig gedrag inhoudt en hoe je je hiervan bewust kunt blijven tijdens de dagelijkse werkzaamheden.

BEKIJK TRAININGen

veiligheidscultuur-verbeteren-veiligheidsbewustzijn-training

Onze begeleidingsvormen

Om aan te sluiten bij de wensen van onze klanten, bestaat onze begeleiding met betrekking tot adviesdiensten grofweg uit twee verschillende vormen:

Adviseren en coachen:
Binnen deze begeleidingsvorm begeleiden wij op hoofdlijnen. Jouw organisatie voert zelf uitvoerende zaken door, onze adviseur heeft voornamelijk een coachende rol. Eventueel ook mogelijk in combinatie met cursussen en trainingen voor jouw personeel.

Adviseren en uitvoeren:
Binnen deze begeleidingsvorm schrijven wij het managementsysteem op maat en implementeren dat in de organisatie. Bijvoorbeeld met workshops. Jouw organisatie heeft voornamelijk een informerende rol.

Een hybride variant is uiteraard ook mogelijk. We stemmen onze begeleiding af op jouw wensen. Informeer gerust naar de mogelijkheden.Offerte aanvragen algemeen

CertificeringsAdvies Nederland | T. 085 – 487 99 72 | E. info@certificeringsadvies.nl